Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat dla maturzystów w sprawie odbioru świadectw

KOMUNIKAT
Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

z dnia 4 maja 2020r.

 w sprawie odbioru świadectwa szkoły artystycznej

  

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r.zmieniajace rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, dotyczącego przedłużenia czasu w nauczaniu zdalnym do 24 maja 2020r. oraz w związku z Komunikatem MEN, dotyczącym harmonogramu egzaminów maturalnych i Komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie egzaminów dyplomowych informuję, że w obecnej sytuacji zostaną wydane maturzystom świadectwa szkoły artystycznej, potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego odpowiadającego programowi klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego. Świadectwo to jest równoważne świadectwu ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego i stanowi dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego.

Po przystąpieniu do egzaminu dyplomowego oraz zdaniu części praktycznej i teoretycznej z wynikiem pozytywnym, zostaną wydane dyplomy ukończenia szkoły artystycznej, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego PLASTYK.

Odbiór  świadectw nastąpi w dniu 18 maja 2020 r. w sekretariacie szkoły, w określonych godzinach wg odrębnego harmonogramu, z zachowaniem zasady bezpiecznego i zgodnego z zaleceniami MZ i GIS. Abiturientów obowiązuje zabezpieczenie ust i nosa maseczka oraz posiadanie rękawiczek jednorazowych, a także własny długopis.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Bożena Marczykowska