Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego w Radomiu

Dzień 18 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla uczniów klasy 1 Wb działu wstępnego.

Dyrekcja szkoły.