SZKOŁA PLASTYCZNA IM. J. MALCZEWSKIEGO

Informujemy, że zajęcia z rysunku i malarstwa z p. Jakubem Strzeleckim w dniu 18.12.2019 r. (środa) w kl. 1A działu wstępnego nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego nauczyciela.