Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z tkaniny artystycznej z p. Barbarą Jaśkiewicz-Kornacką w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek), w kl. 3A i 3B działu dziecięcego nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.