Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z rysunku i malarstwa z p. Jakubem Strzeleckim w dniu 15 stycznia 2020 r. (środa) w kl. 1A działu wstępnego nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.