Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

SZKOŁA PLASTYCZNA IM. J. MALCZEWSKIEGO

Z uwagi na wprowadzenie nauczania zdalnego w okresie 27.01.2022r. – 27.02.2022 r. wszystkie zajęcia w Szkole Plastycznej im. J. Malczewskiego odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość na platformie MS Teams.Łączenie na zajęcia odbywać się będzie poprzez kliknięcie w link przesłany przez nauczyciela na utworzone konta rodziców w dzienniku elektronicznym Librus.Kliknięcie w link nie wymaga logowania.wicedyrektor szkołyTomasz Kiliański