Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wyniki szkolnego konkursu na projekt karty świątecznej Magia Świąt 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY  

KONKURS SZKOLNY 

PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ 

MAGIA ŚWIĄT 

 

Jury KONKURSU w składzie: 

Przewodniczący: 

DYREKTOR: Bożena Marczykowska 

 

Członkowie jury: 

wicedyrektor ds. artystycznych – Barbara Woźniak – Sołtyska 

NAUCZYCIEL  przedmiotów artystycznych – Alina Włodarz 

NAUCZYCIEL  przedmiotów artystycznych – Cezary Jędrzejewski 

NAUCZYCIEL  przedmiotów artystycznych – Bartłomiej Kopiński 

 

W dniu 5.12.2017 roku Jury dokonało przeglądu 103 prac.  

Nagroda / kartka do druku/ 

 1. Weronika Lech – kl. 3 LP/nauczyciel: Cezary Jędrzejewski/ 

 

Wyróżnienia zostały przyznane następującym uczniom:  

 1. Tobiasz Carter kl. 1, Dział Wstępny /nauczyciel: Jakub Strzelecki/ 
 1. Lena Bukowska kl. 1, Dział Wstępny /nauczyciel: Jakub Strzelecki/ 
 1. Maja Kobiałka kl. 1, Dział Wstępny /nauczyciel: Jakub Strzelecki/ 
 1. Hanna Rynio kl. 1, Dział Wstępny /nauczyciel: Jakub Strzelecki/ 
 1. Gabriela Cholewińska kl. 1b, Dział Dziecięcy SP im. J. Malczewskiego /nauczyciel: Alina Włodarz/ 
 1. Laura Moniakowska – kl. 1b, Dział Dziecięcy SP im. J. Malczewskiego /nauczyciel: Alina Włodarz/ 
 1. Weronika Urbańska kl. 1a LP /nauczyciel: Alina Włodarz 
 1. Małgorzata Jaskólska kl. 3 Dział Dziecięcy SP im. J. Malczewskiego /nauczyciel: Alina Włodarz 

 

 

Projekt Weroniki Lech zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz wydrukowany i rozesłany z życzeniami do szkół i placówek oświatowych. 

 

Prace dostarczone na konkurs wykonane zostały pod kierunkiem nauczycieli: 

 1. Jakub Strzelecki – 37 prace  
 1. Anna Symela – 7 prac 
 1. Alina Włodarz – 27 prac 
 1. Cezary Jędrzejewski – 23 prace 
 1. Włodzimierz Orzeł – 9 prac 

 

 

 

Radom, 5 grudnia 2017r