Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Plenery szkolne

Pełna edukacja artystyczna nie jest możlliwa bez zajęć poza murami szkoły.

 

Każdego roku organizowane są liczne plenery klasowe, te bliskie w czasie zajęć z rysunku i malarstwa, jak i te dalekie w ramach wycieczek szkolnych.
Kształcenie artystyczne jest uzupełniane również w trakcie wakacyjnych plenerów plastycznych w których uczestniczy do 30 uczniów z całej szkoły.

Szkolne plenery wakacyjne mają już długą historię. Pierwsze 3 plenery odbyły się w Wąchocku (w latach 1992, 1993, 1994), kolejne w Nowym Mieście nad Pilicą (1996, 1997, 1998), następnie w Iłży (1999), Chwałowicach koło Iłży (2000), Zamościu (2001), Hucie Szklanej (2002), Skowronkach nad M. Bałtyckim (2003), na Mazurach (2004), w Solcu nad Wisłą (2005, 2006, 2007), w Lanckoronie (2008).

Od momentu włączenia Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego do Zespołu Szkół Plastycznych, szkolne plenery odbywają się nawet dwa razy w roku – dla uczniów OSSP i LP pod koniec czerwca, a dla Szkoły Plastycznej pod koniec sierpnia.

Dla uczniów SP im. J. Malczewskiego nauczyciele zorganizowali plener w Dubiecku nad Sanem (2009), kolejny plener odbył się w Lanckoronie (2010) oraz w Nałęczowie (2011, 2012).

Dla uczniów OSSP i LP zorganizowano plener w schronisku Durbaszka – (Pieniny 2010).

Kolejny plener plastyczny odbył się w okolicy Piwnicznej – miejscowości położonej w malowniczym Beskidzie Sądeckim. Dwudziestu czterech uczniów od 16 do 28 czerwca 2012 roku doskonaliło swoją wrażliwość oraz umiejętności warsztatowe w warunkach zgoła odmiennych od istniejących w szkolnych pracowniach. Uczestnicy doświadczyli inspirującej roli potężnej i wspaniałej przyrody oraz miejscowej architektury. Program pleneru zapewnił młodym artystom także możliwość poznania kultury oraz niektórych zabytków ziemi sądeckiej. Piękna, słoneczna pogoda, doskonałe warunki w Ośrodku Wypoczynkowym ISKRA w Kosarzyskach, wzorowe zachowanie uczestników oraz ich zaangażowanie w rozwijanie osobowości twórczych i realizację zadań dydaktycznych pozostaną długo w pamięci. Podobnie jak ofiarna praca nauczycieli opiekunów: Anny Symeli i Jakuba Dominika Strzeleckiego.
Podczas pleneru powstało 85 prac malarskich wykonanych w technikach: olejnej i akrylowej oraz około 100 szkiców rysunkowych i malarskich. Część dorobku młodych twórców została zaprezentowana na szkolnej wystawie poplenerowej „Piwniczna 2012″
Wszystkim uczestnikom gratuluję wspaniałych osiągnięć w pracy twórczej, życzę wielu sukcesów w dalszej nauce oraz dziękuję za przyjazną i ciepłą jak sądeckie lato atmosferę tego pleneru. Nauczycielom dziękuję za wytrwałe dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z podopiecznymi, za poświęcenie i stałą gotowość do służenia pomocą oraz harmonijną współpracę. Cezary Jędrzejewski Kierownik plener.

Plener plastyczny Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego NAŁĘCZÓW 2013

W ostatnim tygodniu sierpnia 2013r. odbył się plener plastyczny zorganizowany dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta i uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego. Na plener wyjechało 19 uczniów. Opiekę nad uczestnikami sprawowali: Alina Włodarz – kierownik pleneru, Bartłomiej Kopiński – nauczyciel podstaw projektowania – kompozycji i Jakub Strzelecki – nauczyciel rysunku i malarstwa. Młodzież wyjechała do Nałęczowa na pięć dni, podczas pobytu powstało ponad 120 prac rysunkowych i malarskich. Prace zostały zaprezentowane na wystawie w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu. Wystawa „poplenerowa” była pokazem najlepszych prac poszczególnych uczniów. Wystawione zostały prace, będące prezentacją umiejętności i indywidualności poszczególnych autorów. Wystawa rozpoczęła się uroczystym wernisażem z udziałem zaproszonych gości – nauczycieli, rodziców i uczniów, przedstawicieli prasy i radia. Na zakończenie wystawy w każdym roku odbywają się AUKCJA prac plastycznych wykonanych przez uczestników pleneru. W tym roku aukcja odbyła się 9 lutego o godz. 11.00 w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Aukcje prowadził nauczyciel rysunku i malarstwa – Jakub Strzelecki. Zostało sprzedanych 100 prac wykonanych podczas pobytu w Nałęczowie. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na dofinansowanie następnego wakacyjnego wyjazdu plenerowego uczniów Szkoły Plastycznej.  Alina Włodarz – kierownik pleneru

Beskid Sądecki kolejny raz gościł młodych artystów z Radomia na plenerze plastycznym, który odbył się w Piwnicznej-Kosarzyskach w okresie 17 – 27 czerwca 2014 roku. Rekordowa ilość – 39 uczniów doskonaliło swoją wrażliwość i umiejętności warsztatowe. Uczestnicy pleneru doświadczyli inspirującej roli wspaniałej beskidzkiej przyrody, mieli także możliwość poznania kultury i niektórych lokalnych zabytków. Miejscowe szlaki turystyczne stworzyły możliwość odbycia kilku wycieczek górskich. Sprzyjająca aura, doskonałe warunki w Ośrodku Wypoczynkowym ISKRA w Kosarzyskach, wzorowe zachowanie uczestników oraz ich zaangażowanie w rozwijanie osobowości twórczych i realizację zadań dydaktycznych pozostaną długo w pamięci, podobnie jak ofiarna praca nauczycieli opiekunów: Anny Symeli i Jakuba Dominika Strzeleckiego i Rafała Wąsika. Podczas pleneru powstało 150 prac malarskich wykonanych w technikach: olejnej i akrylowej oraz około 100 szkiców rysunkowych i malarskich. Część dorobku młodych twórców została zaprezentowana w listopadzie i grudniu 2014 roku na wystawie poplenerowej „Kosarzyska 2014″ w szkolnej galerii. Wszystkim uczestnikom gratuluję wspaniałych osiągnięć w pracy twórczej, życzę wielu sukcesów w nauce i rozwoju artystycznym oraz dziękuję za przyjazną atmosferę tego pleneru. Nauczycielom dziękuję za wytrwałe dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, troskliwą opiekę, poświęcenie i stałą gotowość do służenia pomocą oraz harmonijną współpracę. Cezary Jędrzejewski Kierownik plener.

 

Plener plastyczny Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego NAŁĘCZÓW 2015

W ostatnim tygodniu sierpnia 24.08 – 29.08.2015r. odbył się plener plastyczny zorganizowany dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta. Na plener wyjechało 15 uczniów i trzech opiekunów: Alina Włodarz – kierownik pleneru, Weronika Elertowska – nauczyciel i Jakub Strzelecki – nauczyciel. Młodzież wyjechała do Nałęczowa na pięć dni, podczas pobytu powstało 63 prace rysunkowe i malarskie. Specyfiką plenerów jest tworzenie, szukanie czegoś nowego, pokazywanie i interpretowanie otaczającej rzeczywistości. Praca w plenerze to też integracja młodzieży, spotkania artystyczne, dyskusje, zderzenie osobowości twórczych, które potem procentuje nową jakością, czymś innym niż prace powstałe w salach lekcyjnych. Podczas przeglądu prac można znaleźć obrazy lub rysunki, w których zatrzymana rzeczywistość wpisuje się w ciekawy kadr, chwila zatrzymana jest na dłużej, zmusza do refleksji i zastanowienia. Prace, które zrealizowano podczas pleneru zostały pokazane na kiermaszu szkolnym organizowanym w dniu 5 grudnia 2015r. w GALERII KONTRAST w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Zostało sprzedane kilka prac wykonanych w Nałęczowie, między innymi prace malarskie Zofii Klamki, malarskie i rysunkowe Janka Ziewieckiego, Kai Strzemieckiej. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na dofinansowanie następnego wakacyjnego wyjazdu plenerowego uczniów Szkoły Plastycznej.  Alina Włodarz – kierownik pleneru.