Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Dla rodziców

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

Klasa 2 OSSP 2017

Podstawa programowa WDŻ

Kliknij tu, aby pobrać: Wychowanie do Życia w Rodzinie – podstawa programowa dla szkół
ponadpodstawowych

Zagrożenia w cyberprzestrzeni 

Kliknij tu… aby pobrać materiał szkoleniowy.

Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży

Kliknij tu, aby pobrać materiały ze szkolenia.

Dopalacze

Kliknij tu, aby zapoznać się z materiałem szkoleniowym.

Informacje dotyczące przemocy w rodzinie

Kliknij tu, aby zapoznać się z materiałem szkoleniowym.

Wszelkie informacje dotyczących zakresu pomocy i wsparcia świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdują się na stronie Internetowej ośrodka www.mops.radom.pl