Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Losy absolwentów

 

Rocznik 2014/2015

Klasa 4 LP

 

1. Patrycja Biegaj – Uniwersytet Wrocławski,  Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

2. Natalia Jędrych – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,  Scenografia

3. Beata Matysiak- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,  Administracja

4. Klaudia Matysiak – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,  Pedagogika Specjalna

5. Rozalia Mazur – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,  Wzornictwo

6. Anna Mich – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,  Grafika

7. Ewelina Mudra – Uniwersytet Wrocławski, Komunikacja Wizerunkowa

8. Natalia Olczak – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Grafika

9. Gaja Olewińska – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Architektura Wnętrz

10. Małgorzata Prokop – Uniwersytet Wrocławski, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

11. Dorota Rek – Uniwersytet Wrocławski, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

12. Adrian Ruśkowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Technologia drewna

13. Aneta Tkaczyk – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Konserwacja

14. Weronika Wójcik – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Architektura Wnętrz

15. Paulina Zaręba – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Filologia Angielska

16. Dominika Zaręba- Policealna Szkoła w Poznaniu, Laborant Weterynaryjny

 

 

 

Rocznik 2013/2014

Klasa 4 LP

 

1. Aneta Adamczyk – wzornictwo, projektowanie ubioru, ASP Warszawa

2. Daria Celej – protetyka, Warszawa

3. Diana Cyran – ceramika, ASP Wrocław

4. Stanisław Gospodarczyk – pracuje

5. Aleksandra Gromadzka – konserwacja, ASP Warszawa

6. Anna Łączyńska – historia sztuki, UW Gdańsk

7. Aleksandra Maciejczyk – techniki teatralne filmowe i telewizyjne, ASP Łódź

8. Magdalena Majstrak – kultura krajów wschodnich, UW Warszawa

9. Magdalena Pawelec – wzornictwo, ASP Warszawa

10. Gabrysia Potrząsaj – logistyka, Akademia Obrony Narodowej Warszawa

11. Małgorzata Ryciak – Etnologia antropologia kulturowa, UW Wrocław

12. Aleksandra Siebuła – grafika, UTH Radom

13. Krzysztof Szczerbiński – protetyka, Studium Policealne, Warszawa

14. Gabriela Toporek – geodezja i kartografia, Politechnika Świętokrzyska, Kielce

15. Katarzyna Wołczyńska – grafika, UMCS Lublin

 

klasa 6 OSSP

 

1. Bartłomiej Bałękowski – podejmuje pracę

2. Michał Błędowski – grafika, UTH Radom

3. Dominika Chodzeń – antropologia kultury, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

4. Paulina Chrzanowska – pielęgniarstwo, UTH Radom

5. Nina Drab – konserwacja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

6. Anna Dziuba –

7. Mariusz Grochalak – sztuka mediów, UTH Radom

8. Joanna Jankowska – pedagogika resocjalizacja, Akademia Ignatianum Kraków

9. Anna Maciąg – dziennikarstwo, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Toruń

10. Magdalena Mendrycka – architektura wnętrz, Politechnika Białostocka

11. Magdalena Sytka – administracja, CKU Radom

12. Sandra Śpilska – grafika, Wydział Artystyczny UMCS Lublin

13. Pola Trojanowska – grafika,Wydział Artystyczny Uniwersytet Śląski Cieszyn

14. Weronika Trudnos – architektura wnętrz, UTH Radom

15. Angelika Wiśniewska – pracuje w Anglii

16. Emil Wojciechowski – bezpieczeństwo wewnętrzne, Wyższa Szkoła Handlowa Radom

 

 

Rocznik 2012/2013

klasa 4 LP

 

1. Bajek Magdalena – konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ASP w Warszawie

2. Diesner Katarzyna – architektura wnętrz, Krakowska Szkoła Artystyczna

3. Frasoński Tomasz – tkanina i projektowanie ubioru, ASP w Łodzi

4. Gałczyńska Joanna – architektura wnętrz, ASP w Warszawie

5. Górka Joanna – logistyka, Wyższa Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie

6. Kaca Paulina – filologia klasyczna, UJ w Krakowie

 

7. Kamoda Michał- grafika, UMCS w Lublinie

8. Klimowicz Agnieszka – architektura wnętrz, ASP w Warszawie

9. Kołacz Filip – geologia z kartografią, Wyższa Szkoła M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie montaż filmowy, Wyższa Szkoła Filmowa w Warszawie

10. Ludwiński Aleksander – rzeźba, ASP  Warszawa

11. Majewska Paula – pedagogika – edukacja przez sztukę, Uniwersytet Łódzki

12. Marczak Paulina – nie studiuje

13. Nowakowska Kamila – architektura urbanistyczna, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

14. Sienicki Patryk – pracuje w Niemczech

15. Skonecka Olga – sztuka i wzornictwo szkła, ASP we Wrocławiu

16. Szymańska Olga – wzornictwo przemysłowe, ASP we Wrocławiu

17. Wesołowska Dominika – wydział sztuki, UHT w Radomiu

18. Zubek Gabriela – kulturoznawstwo, UJ w Krakowie

 

klasa 6 OSSP

 

1. Odzimkowska Patrycja – rok przerwy , zdawała na medycynę

2. Urbańska Natalia – wzornictwo, ASP Łódź

3. Wąsik Dominika – grafika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

4. Wieczorek Monika – architektura i urbanistyka , Politechnika Warszawska w Warszawie

5. Agnieszka Olender – nawigacja, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Rocznik 2011/2012

 

1. Agnieszka Grela – UTH w Radomiu, Architektura Wnętrz

2. Milena Korgul – UTH w Radomiu, Wzornictwo

3. Nina Lipińska – Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, Charakteryzacja

4. Agata Marglewska – UTH w Radomiu, Grafika

5. Zuzanna Mikołajczyk – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Architektura Wnętrz, mia1992@vp.pl

6. Dawid Mularski

7. Izabela Przybylska – UMCS w Lublinie, Resocjalizacja

8. Urszula Sawińska

9. Małgorzata Warchoł – Uniwersytet J.Kochanowskiego w Kielcach, Pedagogika

10. Agata Winiarska – UTH w Radomiu, Grafika, rerge818@gmail.com

11. Natalia Wiśniewska

12. Krzysztof Żak

13. Karolina Bień – UTH w Radomiu, Architektura Wnętrz, K.B7221@gmail.com

14. Anna Borek – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sinologia, annaborek@poczta.onet.eu

15. Dominik Grzyb – ASP w Poznaniu, Architektura

16. Krzysztof Korczak – UTH w Radomiu, Architektura Wnętrz

17. Dominika Nasiadko – ASP w Warszawie, Malarstwo, dominika.nasiadko@autograf.pl

18. Katarzyna Spadło – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Sztuk Pięknych, Malarstwo, kasia_spadł o@interia.eu

19. Nela Szczęsna – UTH w Radomiu, Wzornictwo

20. Daniel Świerczyński – ASP w Gdańsku, Rzeźba

21. Julita Bielik – HOGESCHOOL IN HOLLAND w Piemew, jula@o2.pl

22. Konrad Kruk – UTH w Radomiu, Grafika

23. Monika Lubańska – UTH w Radomiu, Architektura Wnętrz, sayo_1992@tlen.pl

24. Anna Strzelczyk – UMCS w Lublinie, Historia Sztuki

25. Rafał Chobot – ASP w Warszawie, Sztuka Mediów, rafał .chobot@wp.pl

 

26. Aleksander Jezierski – Asp w Warszawie, Sztuka mediów, aleksander.jezierski@op.pl

27. Ewelina Kozdra – UTH w Radomiu, Grafika, ewelina.kozdra@wp.pl

28. Karolina Masiewicz – UTH w Radomiu, Grafika, rocaillee@gmail.com

29. Hanna Piechowska – UTH w Radomiu, Grafika, piechowska@op.pl

30. Klaudia Smaga – UTH w Radomiu, Filologia Germańska, klaudia.smaga@wp.pl

31. Wojciech Staniszewski – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, Grafika

komputerowa

32. Milena Szyszka – przebywa poza granicami kraju

33. Izabela Troniarz – Grafika, ASP Warszawa, izabelatroniarz@o2.pl

34. Ewelina Walczak – Lart Studio, Prywatna Szkoła Aktorska w Krakowie

35. Ewa Zarzycka – Politechnika w Łodzi, Architektura i Urbanistyka, ewcia_015@interia.pl

 

Rocznik 2010/2011

 

1. Piotr Skorupa – ASP w Warszawie, Architektura Wnętrz, piotrekdraw1251@interia.eu

2. Joanna Kowalska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Grafika, dollsia@gmail.com

3. Kasia Sobol – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Dziennikarstwo

4. Aleksandra Szczepanik – ASP w Krakowie, Edukacja Artystyczna

5. Weronika Banasińska – ASP w Krakowie, Grafika, w.banasinska@gmail.com

6. Marta Pasek – ASP we Wrocławiu, Ceramika

7. Zuzanna Zakrzewska – ASP we Wrocławiu, Formy Przemysłowe

8. Oliwia Smołuch – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Grafika, oliffka15@o2.pl

9. Patrycja Bińkowska – Uniwersytet Warszawski, Historia Sztuki, binkowskapatrycja@wp.pl

10. Martyna Kwiecień – UKSW w Warszawie, Prawo

11. Karolina Dżbik – ASP w Łodzi, Techniki Teatralne, Filmowe, Telewizyjne, femina_k@wp.pl

12. Kalina Wasiak – Politechnika Radomska, Wydział Sztuki, Architektura Wnętrz

13. Roksana Kozieł – Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa, Projektowanie Obuwia

14. Magdalena Korłub – ASP we Wrocławiu, Ceramika i szkło, m_korł ub@o2.pl

15. Jakub Kaznowski – UTH w Radomiu, Wydział Sztuki, Grafika

16. Magdalena Derleta – UTH w Radomiu, Wydział Sztuki, Malarstwo

17. Anna Bernat – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych

18. Bernadetta Bałękowska – UTH w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Projektowanie Odzieży

19. Natalia Leśniewska – UTH w Radomiu, Wydział Sztuki, Architektura Wnętrz

20. Emilia Kałwińska – UTH w Radomiu, Wydział Sztuki, Architektura Wnętrz

21. Aleksandra Kobza – UTH w Radomiu, Wydział Sztuki, Architektura Wnętrz

22. Alicja Kobza – UTH w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Wzornictwo

23. Anna Kosicka – UTH w Radomiu, Kosmetologia

24. Przemek Tomalski – UTH w Radomiu, Wydział Sztuki, Grafika

25. Iga Kwiatkowska-Rzodeczko – Szkoła Cyrkowa w Warszawie

26. Jakub Mrówczyński – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wydział Nowych Mediów

27. Agnieszka Odzimek – Szkoła Medyczna w Radomiu

28. Piotrek Kwiatkowski – Politechnika Radomska, Wydział Sztuki, Grafika

29. Klaudia Barabasz – Politechnika Radomska, Wydział Sztuki, Architektura Wnętrz

30. Michał Gębski

31. Aleksandra Zasada – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych

32. Katarzyna Szpak – Politechnika Radomska, Wydział Sztuki, Architektura Wnętrz

 

Rocznik 2009/2010

 

1. Kamila Patyna – ASP w Warszawie, Architektura Wnętrz

2. Mateusz Andrzejczyk – ASP w Warszawie, Rzeźba

3. Emilia Biernacka – ASP w Łodźi , Wzornictwo, ukończyła Prywatną Szkołę Charakteryzacji

w Warszawie

4. Sebastian Ciechanowski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zarządzanie

5. Mateusz Kołtunowicz – Politechnika Radomska, Wzornictwo

6. Magda Kowalska – Politechnika Radomska, Ekonomia

7. Konrad Minda – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Architektura Krajobrazu

8. Izabela Nguyeh Ha – ASP w Krakowie, Architektura Wnętrz

9. Aleksandra Walkowicz – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Lotnictwo i Kosmonautyka

10. Maciej Wójtowicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zarządzanie Kulturą oraz

Filologia Orientalna – Arabistyka

11. Michał Wyszyński – ASP w Łodźi, Fotografia

12. Blanka Ziomek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Architektura Krajobrazu

13. Ewa Cichowlas – UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Konserwacja Zabytków

14. Błażej Duchnik – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Architektura i Urbanizacja

15. Joanna Gajewska – nie studiuje, pracuje

16. Anna Gromska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Architektura Wnętrz

17. Sylwia Jędrasiewicz – nie studiuje, pracuje

18. Milena Karwowska – ASP w Warszawie, Grafika Komputerowa

19. Katarzyna Kotowska – SGGW w Warszawie, Architektura Krajobrazu

20. Teresa Kowalik – PWST we Wrocławiu, Lalkarstwo

21. Emilia Krawczyk – SGGW w Warszawie, Architektura Krajobrazu

22. Krystyna Krześniak – w Lublinie, Matematyka

23. Teresa Kutkowska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Grafika Komputerowa

24. Milena Lubach – ASP we Wrocławiu, Malarstwo

25. Katarzyna Lubańska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Malarstwo

26. Monika Mieszczakowska – UTH w Radomiu, Malarstwo monika12724@wp.pl

27. Patrycja Molga – Politechnika Czestochowska, Architektura Wnętrz

28. Katarzyna Morelowska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Sztuka Ogrodowa, morelkakazio@wp.pl

29. Anna Musiał – w Radomiu, Pedagogika

30. Martyna Pedryc – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Multimedia

31. Agata Rogala – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Grafika Warsztatowa

32. Zuzanna Sierocińska – ASP we Wrocławiu, Ceramika

33. Monika Skrzypczyk – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Malarstwooraz Uniwersytet Poznański, Malarstwo

34. Jakub Stachurski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Architektura Wnętrz

35. Małgorzata Wdowska – w Lublinie, Historia Sztuki

36. Patrycja Wieteska – Uczelnia w Radomiu, Kosmetologia

37. Karol Wrona – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Architektura Wnętrz

38. Jakub Gołębiowski

39. Wiktor Maroszek

40. Patrycja Mrówczyńska

41. Wiktor Zawisza

42. Ewelina Gibała