Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU

01.09.2020r. – 25.06.2021r. – zajęcia dydaktyczne (37 tygodni wg arkusza organizacyjnego)

01.09.2020r. – 25.06.2021r. – zajęcia dydaktyczne w Szkole Plastycznej
im. J. Malczewskiego

01.09.2020r. – 31.03.2021r. – zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych (28 tygodni)

01.09.2020r. – 31.12.2020r. – zajęcia dydaktyczne w I semestrze (16 tygodni)

01.01.2021r. – 25.06.2021r. – zajęcia dydaktyczne w II semestrze (21 tygodnie)

SPOTKANIA WTORKOWE

 1. Pierwszy wtorek miesiąca – konsultacje dla uczniów wg harmonogramów podanych przez nauczycieli (w ramach PPP)
 2. Drugi wtorek miesiąca – Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu
 3. Trzeci wtorek miesiąca – posiedzenia zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych oraz sekcji przedmiotów artystycznych
 4. Konsultacje i spotkania z rodzicami:
 • 08.09.2020 (wtorek godz.17.00 spotkanie z rodzicami – organizacja roku

szkolnego 2020/2021, wychowawcy, dyrekcja)

 • 20.10.2020 (wtorekgodz. 17.00 półwywiadówka oraz SP im. Jacka

Malczewskiego, rodzice)

 • 17.11.2020 (wtorek godz. 16.30 konsultacje)
 • 01.12.2020 (wtorek godz. 17.00 wywiadówka, informacja

o proponowanych ocenach)

 • 07.01.2021 (czwartekgodz.17.00 Podsumowanie I semestru)
 • 09.03.2021 (wtorekgodz.17.00 półwywiadówka)
 • 13.04.2021 (wtorek godz.16.30 konsultacje)
 • 01.06.2021 (wtorekgodz. 17.00 wywiadówka, informacja

o proponowanych ocenach)

Ważne terminy i dni wolne od pracy zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie organizacji roku szkolnego i kalendarzem roku szkolnego

1 września 2020r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00
wyłącznie dla 1LSPa 1LSPb /stacjonarnie Pozostałe klasy spotkanie z wychowawcą w MS TEAMS godz.9.00
2 września 2020r.Uczniowie Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego rozpoczynają zajęcia od 2.09.2020r. zgodnie z planem lekcji
14 października 2020r.DEN (środa)
1 listopada 2020r.Wszystkich Świętych (niedziela)
11 listopada 2020r.Narodowe Święto Niepodległości (środa)
23-31 grudnia 2020r.Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2021r.Nowy Rok (piątek)
6 stycznia 2021r.Święto Trzech Króli (środa)
18.01 – 31.01.2021r.Ferie zimowe
19 marca 2021r.Dzień Patrona Szkoły (piątek)
1.04 – 6.04.2021r.Wiosenna przerwa świąteczna
8.04 – 16.04.2021r.Egzaminy dyplomowe
23 kwietnia 2021r.Pożegnanie Maturzystów (piątek)
1 maja 2021r.Święto Pracy (sobota)
3 maja 2021r.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja /1791r. (poniedz)
31.05 – 1.06. 2021r.Egzamin rekrutacyjny (poniedziałek – wtorek)
3 czerwca 2021r.Boże Ciało (czwartek)
Egzaminy maturalne od 4 maja 2021r.
4 maja 2021r.Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego – pp
5 maja 2021r.Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp
6 maja 2021r.Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego- pp
25czerwca 2021r.Uroczystość zakończenia roku szkolnego Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26.06 – 31.08.2021r.Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie:

Rozporządzenie MKiDN z 2 lutego 2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Liceum Sztuk Plastycznych (8):

14.10.2020r. (DEN), 4-5-6.05.2021r. – Egzaminy maturalne, 4.06.2021r. (piątek – po Bożym Ciele) oraz dni podczas trwania rekolekcji w Zespole Szkół Plastycznych.

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (8):

14.10.2020r. (DEN), 4-5-6.05.2021r. – Egzaminy maturalne, 4.06.2021r. (piątek – po Bożym Ciele) oraz dni podczas trwania rekolekcji w Zespole Szkół Plastycznych.

Szkoła Plastyczna im. J.Malczewskiego:

14.10.2020r. (DEN), 4-5-6.05.2021r. – Egzaminy maturalne, 4.06.2021r. (piątek – po Bożym Ciele) oraz dni podczas trwania rekolekcji w Zespole Szkół Plastycznych.