Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU 

01.09.2022r. – 23.06.2023r. – zajęcia dydaktyczne (37 tygodni wg arkusza organizacyjnego)  

01.09.2022r. – 23.06.2023r. – zajęcia dydaktyczne w Szkole Plastycznej im. J. Malczewskiego 

01.09.2022r. – 31.03.2023r. – zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych (28 tygodni) 

01.09.2022. – 31.12.2022r. – zajęcia dydaktyczne w I semestrze (16 tygodni) 

01.01.2023r. – 23.06.2023r. – zajęcia dydaktyczne w II semestrze (21 tygodni) 

SPOTKANIA WTORKOWE 

 1. Pierwszy wtorek miesiąca – konsultacje dla uczniów wg harmonogramów podanych przez nauczycieli (w ramach PPP) 
 1. Drugi wtorek miesiąca – Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu  
 1. Trzeci wtorek miesiąca – posiedzenia zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych oraz sekcji przedmiotów artystycznych 
 1. Konsultacje i spotkania z rodzicami: 
 • 5.09.2022 (poniedziałek)  

godz.17.00 – spotkanie z rodzicami uczniów SP im. Jacka Malczewskiego 

 • 6.09.2022 (wtorek)  

godz.17.00 – spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych LSP 

godz.18.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów – organizacja roku szkolnego 2022/2023  

godz.18.00 – spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami – klasy maturalne 

 • 18.10.2022 (wtorek)  

godz. 17.00 zebranie z rodzicami (półwywiadówka)  

 • 15.11.2022 (wtorek)  

godz. 16.30 konsultacje 

 • 29.11.2022 (wtorek)  

godz. 17.00 zebranie z rodzicami, informacja  o proponowanych ocenach) 

 • 05.01.2023 (czwartek)  

godz.17.00 zebranie z rodzicami – podsumowanie I semestru) 

 • 14.03.2023 (wtorek)  

godz.17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach w klasach maturalnych) 

godz.17.00 zebranie z rodzicami uczniów pozostałych klas (półwywiadówka) 

 • 18.04.2023 (wtorek)  

godz.16.30 konsultacje 

 • 30.05.2023 (wtorek)  

godz. 17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych  ocenach) 

Ważne terminy i dni wolne od pracy zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie organizacji roku szkolnego i kalendarzem roku szkolnego 

1 września 2022r. (czwartek) godz. 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego   
1 września 2022r. (czwartek) godz.17.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
–  Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego  
14 października 2022r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej 
1 listopada 2022r. (wtorek) Wszystkich Świętych  
11 listopada 2022r. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości  
23.12.2022r.  – 31.12.2022r. Zimowa przerwa świąteczna 
6 stycznia 2023r. (piątek) Święto Trzech Króli  
13.02 – 26.02.2023r. Ferie zimowe 
17 marca 2023r.  (piątek) Dzień Patrona Szkoły  
6.04 – 11.04.2023r. Wiosenna przerwa świąteczna 
12.04 – 19.04 2023r. Egzaminy dyplomowe 
28 kwietnia 2023r. (piątek) Pożegnanie Maturzystów  
1 maja 2023r. (poniedziałek) Święto Pracy  
3 maja 2023r.  (środa) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
29.05 – 30.05. 2023r. (poniedziałek – wtorek) Egzamin rekrutacyjny  
8 czerwca 2023r. (czwartek) Boże Ciało  
Egzaminy maturalne od 4 maja 2023r. 
4 maja 2023r. Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego – pp 
5 maja 2023r. Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp  
8 maja 2023r. Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego- pp 
23 czerwca 2023r. (piątek) Uroczystość zakończenia roku szkolnego  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
24.06 – 31.08.2023r. Wakacje 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz. U. 2017 poz. 2199 (10):  

Liceum Sztuk Plastycznych oraz SP im J. Malczewskiego:  

 1. 31.10.2022r. (poniedziałek) – przed dniem Wszystkich Świętych 
 1. 28.04.2023r. (piątek) – Pożegnanie Maturzystów 
 1. 02.05.2023r. (wtorek),  
 1. 04.05.2023r. (czwartek) – egzamin maturalny z j. polskiego  
 1. 05.05.2023r. (piątek) – egzamin maturalny z matematyki 
 1. 08.05.2023r. (poniedziałek) – egzamin maturalny z j. angielskiego 
 1. 29.05.2023r. (poniedziałek) – egzaminy wstępne, dzień 1 
 1. 30.05.2023r. (wtorek) – egzaminy wstępne, dzień 2 
 1. 09.06.2023r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele