Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU

04.09.2023r. – 21.06.2024r. – zajęcia dydaktyczne (36 tygodni wg arkusza organizacyjnego)

04.09.2023r. – 21.06.2024r. – zajęcia dydaktyczne w Szkole Plastycznej
im. J. Malczewskiego

04.09.2023r. – 05.04.2024r. – zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych (28 tygodni)

04.09.2023r. – 31.12.2024r. – zajęcia dydaktyczne w I semestrze (16 tygodni)

01.01.2024r. – 21.06.2024r. – zajęcia dydaktyczne w II semestrze (20 tygodni)

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY:

  1. Konsultacje dla uczniów i rodziców w ramach godzin dostępności nauczycieli (wg odrębnego harmonogramu)
  2. Posiedzenia zespołów wychowawczych, przedmiotowych, zadaniowych
    (min. 2 razy w semestrze)
  3. Spotkania z rodzicami:
  4. 4.09.2023 (poniedziałek)

godz.17.00 – Spotkanie z rodzicami uczniów SP im. Jacka Malczewskiego

  • 7.09.2023 (czwartek)

godz.17.00 – spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych LSP

godz.17.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów pozostałych klas LSP

godz.18.00 – spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami – klasy maturalne

  • 28.11.2023 (wtorek)

godz. 17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach)

WYSTAWA SEMESTRALNA (luty/marzec)

  • 12.03.2024 (wtorek)

godz.17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach w klasach maturalnych)

godz.17.00 zebranie z rodzicami uczniów pozostałych klas

  • 28.05.2024 (wtorek)

godz. 17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach)

Ważne terminy i dni wolne od pracy zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie organizacji roku szkolnego i kalendarzem roku szkolnego

4 września 2023r. (poniedziałek) godz.9.00Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024
4 września 2023r. (poniedziałek) godz.17.00Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024
–  Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego
14 października 2023r. (sobota)Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2023r. (środa)Wszystkich Świętych
11 listopada 2023r. (sobota)Narodowe Święto Niepodległości
23 grudnia 2023r.  
– 31 grudnia 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2024r. (poniedziałek)Nowy Rok
6 stycznia 2024r. (sobota)Święto Trzech Króli
15 – 28 stycznia 2024r.Ferie zimowe
 19 marca 2024r. (wtorek)Dzień Patrona Szkoły
28 marca – 2 kwietnia 2024r.Wiosenna przerwa świąteczna
15 – 19 kwietnia 2024r.Egzaminy dyplomowe
26 kwietnia 2024r. (piątek)Pożegnanie Maturzystów
1 maja 2024r. (środa)Święto Pracy
3 maja 2024r. (piątek)Święto Konstytucji 3 Maja
4-5 czerwca 2024r.
(wtorek – środa)
Egzamin rekrutacyjny / plener szkolny
30 maja 2024r. (czwartek)Boże Ciało
Egzaminy maturalne od 7 maja 2024r.
7 maja 2024r.Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – pp
8 maja 2024r.Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp
9 maja 2024r.Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego- pp
21 czerwca 2024r. (piątek)Uroczystość zakończenia roku szkolnego / Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.Wakacje/Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz. U. 2017 poz. 2199 z późn. zm. (10):

Liceum Sztuk Plastycznych oraz SP im J. Malczewskiego:

13.10.2023- przed DEN (piątek)

22.12.2023 – przed wigilią (piątek)

2.05.2024r. (czwartek) – dzień pomiędzy 1 a 2 maja

6.05 2024r. (poniedziałek) – dzień przed egzaminami maturalnymi

7.05.2024r. (wtorek) – egzamin maturalny z języka polskiego

8.05.2024r. (środa) – egzamin maturalny z matematyki

9.05.2024r. (czwartek) – egzamin maturalny z języka angielskiego

31.05.2024r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele