Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU

01.09.2022r. – 23.06.2023r. – zajęcia dydaktyczne (37 tygodni wg arkusza organizacyjnego)

01.09.2022r. – 23.06.2023r. – zajęcia dydaktyczne w Szkole Plastycznej im. J. Malczewskiego

01.09.2022r. – 31.03.2023r. – zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych (28 tygodni)

01.09.2022. – 31.12.2022r. – zajęcia dydaktyczne w I semestrze (16 tygodni)

01.01.2023r. – 23.06.2023r. – zajęcia dydaktyczne w II semestrze (21 tygodni)

SPOTKANIA WTORKOWE

 1. Pierwszy wtorek miesiąca – konsultacje dla uczniów wg harmonogramów podanych przez nauczycieli (w ramach PPP)
 2. Drugi wtorek miesiąca – Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu
 3. Trzeci wtorek miesiąca – posiedzenia zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych oraz sekcji przedmiotów artystycznych
 4. Konsultacje i spotkania z rodzicami:
 • 5.09.2022 (poniedziałek) godz.17.00 – spotkanie z rodzicami uczniów SP im. Jacka Malczewskiego
 • 6.09.2022 (wtorek)

godz.17.00 – spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych LSP

godz.18.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów – organizacja roku szkolnego 2022/2023

godz.18.00 – spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami – klasy maturalne

 • 18.10.2022 (wtorek) godz. 17.00 zebranie z rodzicami (półwywiadówka)
 • 29.11.2022 (wtorek) godz. 17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach)
 • 10.01.2023 (wtorek) godz.17.00 zebranie z rodzicami – podsumowanie I semestru)
 • 14.03.2023 (wtorek)

godz.17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach w klasach maturalnych)

godz.17.00 zebranie z rodzicami uczniów pozostałych klas (półwywiadówka)

 • 30.05.2023 (wtorek) godz. 17.00 zebranie z rodzicami, informacja o proponowanych  ocenach)

Ważne terminy i dni wolne od pracy zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie organizacji roku szkolnego i kalendarzem roku szkolnego

1 września 2022r. (czwartek) godz. 9.00Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
5 września 2022r. (poniedziałekgodz.17.00Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
–  Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego
14 października 2022r. (piątek)Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2022r. (wtorek)Wszystkich Świętych
11 listopada 2022r. (piątek)Narodowe Święto Niepodległości
23.12.2022r.  – 31.12.2022r.Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023r. (piątek)Święto Trzech Króli
13.02 – 26.02.2023r.Ferie zimowe
17 marca 2023r. (piątek)Dzień Patrona Szkoły
6.04 – 11.04.2023r.Wiosenna przerwa świąteczna
12.04 – 19.04 2023r.Egzaminy dyplomowe
28 kwietnia 2023r. (piątek)Pożegnanie Maturzystów
1 maja 2023r. (poniedziałek)Święto Pracy
3 maja 2023r. (środa)Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
29.05 – 30.05. 2023r. (poniedziałek – wtorek)Egzamin rekrutacyjny
8 czerwca 2023r. (czwartek)Boże Ciało
Egzaminy maturalne od 4 maja 2023r.
4 maja 2023r.Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego – pp
5 maja 2023r.Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp
8 maja 2023r.Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego- pp
23 czerwca 2023r. (piątek)Uroczystość zakończenia roku szkolnego Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24.06 – 31.08.2023r.Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz. U. 2017 poz. 2199 (10):

Liceum Sztuk Plastycznych oraz SP im J. Malczewskiego:

 1. 14.10.2022r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
 2. 31.10.2022r. (poniedziałek) – przed dniem Wszystkich Świętych
 3. 28.04.2023r. (piątek) – Pożegnanie Maturzystów
 4. 02.05.2023r. (wtorek),
 5. 04.05.2023r. (czwartek) – egzamin maturalny z j. polskiego
 6. 05.05.2023r. (piątek) – egzamin maturalny z matematyki
 7. 08.05.2023r. (poniedziałek) – egzamin maturalny z j. angielskiego
 8. 09.06.2023r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele