Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU

02.09.2019r. – 26.06.2020r. – zajęcia dydaktyczne (37 tygodni wg arkusza organizacyjnego)

02.09.2019r. – 26.06.2020r. – zajęcia dydaktyczne w Szkole Plastycznej
im. J. Malczewskiego

02.09.2019r. – 03.04.2020r. – zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych (28 tygodni)

02.09.2019r. – 31.12.2019r. – zajęcia dydaktyczne w I semestrze (16 tygodni)

02.01.2020r. – 26.06.2020r. – zajęcia dydaktyczne w II semestrze (21 tygodnie)

DYŻURY WTORKOWE

 1. Pierwszy wtorek miesiąca – konsultacje dla uczniów wg harmonogramów podanych przez nauczycieli (w ramach ppp)
 2. Drugi wtorek miesiąca – Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu
 3. Trzeci wtorek miesiąca – posiedzenia zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych oraz sekcji przedmiotów artystycznych
 4. Konsultacje i spotkania z rodzicami:
 • 09.2019 (wtorek godz.17.00 spotkanie z rodzicami wszystkich klas)
 • 10.2019 (wtorek godz. 17.00 półwywiadówka)
 • 11.2019 (wtorek godz. 16.30 konsultacje)
 • 12.2019 (wtorek godz. 17.00 wywiadówka, informacja
  o proponowanych ocenach)
 • 01.2020 (czwartek godz.17.00 wywiadówka – podsumowanie
  I semestru)
 • 03.2020 (wtorek godz.17.00 półwywiadówka)
 • 03.2020 (wtorek godz. 17.00 wywiadówka-maturzyści)
 • 04.2019 (wtorek godz.16.30 konsultacje)
 • 06.2020 (wtorek godz. 17.00 wywiadówka, informacja
  o proponowanych ocenach)

 

 

Ważne terminy i dni wolne od pracy zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie organizacji roku szkolnego i kalendarzem roku szkolnego

 

2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego OSSP, LP i LSP godz. 9.00
2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego godz. 17.00
14 października 2019r. DEN (poniedziałek)
1 listopada 2019r. Wszystkich Świętych (piątek)
11 listopada 2019r. Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek)
23-31 grudnia 2019r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2020r. Nowy Rok (środa)
6 stycznia 2020r. Święto Trzech Króli (poniedziałek)
10.02 – 23.02.2020r. Ferie zimowe
19 marca 2020r. Dzień Patrona Szkoły
9.04 – 14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
15.04 – 21.04.2020r. Egzaminy dyplomowe
28 kwietnia 2020r. Pożegnanie Maturzystów
1 maja 2020r. Święto Pracy (piątek)
3 maja 2020r. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja /1791r. (niedziela)
1.06 – 2.06. 2020r. Egzamin rekrutacyjny
11 czerwca 2020r. Boże Ciało (czwartek)
Egzaminy maturalne od 4 do 23 maja 2019r.
4 maja 2020r. Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego – pp
5 maja 2020r. Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp
6 maja 2020r. Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego- pp
26 czerwca 2020r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06 – 31.08.2020r. Wakacje

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie:

Rozporządzenie MKiDN z 2 lutego 2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Liceum Plastyczne (8):

4-5-6.05.2020r., 20 lub 27.09.2019r. (ślubowanie), 12.06.2020r. (po Bożym Ciele) oraz dni podczas trwania rekolekcji w Zespole Szkół Plastycznych

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (8):

4-5-6.05.2020r., 20 lub 27.09.2019r. (ślubowanie), 12.06.2020r. (po Bożym Ciele) oraz dni podczas trwania rekolekcji w Zespole Szkół Plastycznych

Szkoła Plastyczna im. J.Malczewskiego:

4-5-6.05.2020r., 20 lub 27.09.2019r. (ślubowanie), 12.06.2020r. (po Bożym Ciele) oraz dni podczas trwania rekolekcji w Zespole Szkół Plastycznych