Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU

01.09.2021r. – 24.06.2022r. – zajęcia dydaktyczne (37 tygodni wg arkusza organizacyjnego)

01.09.2021r. – 24.06.2022r. – zajęcia dydaktyczne w Szkole Plastycznej
im. J. Malczewskiego

01.09.2021r. – 1.04.2022r. – zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych (28 tygodni)

01.09.2021. – 31.12.2021r. – zajęcia dydaktyczne w I semestrze (16 tygodni)

01.01.2022r. – 24.06.2022r. – zajęcia dydaktyczne w II semestrze (21 tygodni)

SPOTKANIA WTORKOWE

 1. Pierwszy wtorek miesiąca – konsultacje dla uczniów wg harmonogramów podanych przez nauczycieli (w ramach PPP)
 2. Drugi wtorek miesiąca – Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu
 3. Trzeci wtorek miesiąca – posiedzenia zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych oraz sekcji przedmiotów artystycznych
 4. Konsultacje i spotkania z rodzicami:
 • 2.09.2021 (czwartek) – godz.17.30 spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych LSP
 • 07.09.2021 (wtorek ) – godz.18.00 spotkanie wychowawców
  z rodzicami uczniów – organizacja roku szkolnego 2021/2022, (klasy maturalne – spotkanie z wychowawcą i dyrekcją szkoły)
 • 19.10.2021 (wtorekgodz. 17.00 półwywiadówka oraz SP im. Jacka Malczewskiego, rodzice)
 • 16.11.2021 (wtorek godz. 16.30 konsultacje)
 • 30.11.2021 (wtorek godz. 17.00 wywiadówka, informacja
  o proponowanych ocenach)
 • 04.01.2022 (wtorekgodz.17.00 wywiadówka – Podsumowanie I semestru)
 • 08.03.2022 (wtorekgodz.17.00 półwywiadówka, informacja

o proponowanych ocenach w klasach maturalnych)

 • 12.04.2022 (wtorek godz.16.30 konsultacje)
 • 31.05.2022 (wtorekgodz. 17.00 wywiadówka, informacja

o proponowanych ocenach)

Ważne terminy i dni wolne od pracy zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie organizacji roku szkolnego i kalendarzem roku szkolnego

1 września 2021r. (środa)Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00


2 września 2021r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego godz.17.00 – Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego
14 października 2021r.DEN (czwartek)
1 listopada 2021r.Wszystkich Świętych (poniedziałek)
11 listopada 2021r.Narodowe Święto Niepodległości (czwartek)
23.12.2021 – 2.01.2022r.Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022r.Święto Trzech Króli (czwartek)
31.01 – 13.02.2022r.Ferie zimowe
18 marca 2022r.Dzień Patrona Szkoły (piątek)
11 – 21 kwietnia 2022r.Egzaminy dyplomowe
14.04 – 19.04.2022r.Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2022r.Pożegnanie Maturzystów (czwartek)
1 maja 2022r.Święto Pracy (niedziela)
3 maja 2021r.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja /1791r. (wtorek)
30.05 – 31.05. 2022r.Egzamin rekrutacyjny (poniedziałek – wtorek)
16 czerwca 2022r.Boże Ciało (czwartek)
Egzaminy maturalne od 4 maja 2022r.
4 maja 2022r.Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego – pp
5 maja 2022r.Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp
6 maja 2022r.Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego- pp
24 czerwca 2022r.Uroczystość zakończenia roku szkolnego (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25.06 – 31.08.2022r.Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 2 lutego 2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (8):

Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych oraz SP im J. Malczewskiego:

15.10.2021r. (piątek), 12.11.2021r. (piątek), 7.01.2022r. (piątek po święcie Trzech Króli), 2.05.2022r. (poniedziałek), 4-6.05.2022r. – Egzaminy maturalne, 17.06.2022r. (piątek – po święcie Bożego Ciała).