Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Dokumenty szkoły

PROCEDURY:

PROCEDURA NA WYPADEK ZAKAŻENIA – PRACOWNICY SZKOŁY

PROCEDURA NA WYPADEK ZAKAŻENIA – UCZNIOWIE


STATUT:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH – w aktualizacji

STATUT LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH – w aktualizacji

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH


REGULAMINY:

REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO


EGZAMIN DYPLOMOWY:

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PROCEDURY EGZAMINU DYPLOMOWEGO

WYMAGANIA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ


SYSTEM OCENIANIA:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


DOKUMENTACJA WYCIECZKI:

Dokumentację wycieczki należy przygotować za pomocą modułu „wycieczki” w e-Dzienniku. Wzory dodatkowych dokumentów dostępne są dla nauczycieli w wirtualnym pokoju nauczycielskim.