Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
w roku szkolnym 2019/20:

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Mirosław Chała
 • Vice Przewodnicząca RR – Anna Trzeciak
 • Sekretarz – Agata Fryszkowska
 • Członek – Rafał Kacperski
 • Członek – Marek Skrok
 • Komisja Rewizyjna – Julia Mroczkowska-Wójcik
 • Komisja Rewizyjna – Agnieszka Paciorkiewicz
 • Komisja Rewizyjna – Małgorzata Bochra
 • Komisja Rewizyjna – Artur Glegoła

NR KONTA

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zwraca się
z prośbą o dobrowolne wpłaty, które mogą być dokonywane w całości lub w ratach częściowych. Składka na Radę Rodziców niezmiennie od 2017r. wynosi 50 zł rocznie, natomiast na Fundusz Artystyczny 20zł miesięcznie

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

nr konta 79 1240 3259 1111 0000 2989 5898 PeKaO S.A. II O/Radom


W tytule przelewu proszę napisać: Imię i Nazwisko oraz klasa/Rada Rodziców/Fundusz Artystyczny

Środki pochodzące ze składek będą wykorzystane na statutowe cele Rady Rodziców:

 • Pobudzanie i organizowanie formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
 • Zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organizacjami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły.
 • Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
 • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu między innymi poprzez jego dofinansowanie.
 • Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej (wystawy, wernisaże, muzea, kina, bale, studniówki, turnieje sportowe, konkursy artystyczne, turnieje wiedzy i sprawności, wycieczki, plenery, obozy integracyjne), oraz pozyskanie środków finansowych na te cele.
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu plenerów, warsztatów, wykładów dla młodzieży
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych.
 • Pomoc w organizowaniu okolicznościowych scenografii dekoracji, wystaw i publikacji oraz nagród rzeczowych i książkowych.
 • Pomoc w zakupie sprzętu.
 • Organizowanie i udział oraz pozyskiwanie środków finansowych z aukcji prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu z przeznaczeniem na realizację statutowej działalności szkoły.

Za wszystkie wpłaty dziękujemy

Rada Rodziców