Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący: Mirosław Chała
Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Paciorkiewicz
Sekretarz: Jacek Dobrowolski
Członkowie: Monika Nędzi
                    Edyta Kietla
                    Julia Wójcik
                    Ewa Banaszczyk

Szanowni Rodzice!
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty, które mogą być dokonywane w całości lub w ratach częściowych. Składka na Radę Rodziców niezmiennie od 2017r. wynosi 50 zł rocznie, natomiast na Fundusz Artystyczny 20 zł miesięcznie

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

nr konta 79 1240 3259 1111 0000 2989 5898 

PeKaO S.A. II O/Radom

W tytule przelewu proszę napisać: Imię i Nazwisko oraz klasa/Rada Rodziców lub Fundusz Artystyczny

Środki pochodzące ze składek będą wykorzystane na statutowe cele statutowe Rady Rodziców:

  • Pobudzanie i organizowanie formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
  • Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
  • Zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organizacjami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły.
  • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu między innymi poprzez jego dofinansowanie.
  • Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej (wystawy, wernisaże, muzea, kina, bale, studniówki, turnieje sportowe, konkursy artystyczne, turnieje wiedzy i sprawności, wycieczki, plenery) oraz pozyskanie środków finansowych na te cele.
  • Udzielanie pomocy w organizowaniu plenerów, warsztatów artystycznych, wykładów dla młodzieży
  • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych.
  • Zakup nagród rzeczowych i książkowych dla szczególnie wyróżniających się uczniów.
  • Pomoc w zakupie sprzętu do pracowni artystycznych.
  • Organizowanie i udział oraz pozyskiwanie środków finansowych z aukcji prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu z przeznaczeniem na realizację statutowej działalności szkoły.

                                                                                         Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

W imieniu Prezydium Rady Rodziców – Mirosław Chała

Radom, 22.09.2020

REGULAMIN RADY RODZICÓW