Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
 w roku szkolnym 2023/2024:

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Dyczkowska Izabela
 • Wiceprzewodnicząca RR – Zając Joanna
 • Sekretarz – Mroczek Krzysztof
 • Członek – Siczek-Zalewska Magdalena
 • Komisja Rewizyjna – Strzelczyk Anna
 • Komisja Rewizyjna – Peryt Sylwia
 • Komisja Rewizyjna – Żemantowska Dorota

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty, które mogą być dokonywane w całości lub w ratach częściowych. Składka na Radę Rodziców od września 2023 roku wynosić będzie  100 zł rocznie, natomiast na Fundusz Artystyczny 30 zł miesięcznie (20zł – fundusz szkolny, 10 zł fundusz klasowy).

Wpłaty na Fundusz Artystyczny dokonujemy u wychowawców klas.

Wpłaty z tytułu RR należy dokonywać w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

nr konta 79 1240 3259 1111 0000 2989 5898  PeKaO S.A. II O/Radom

 
W tytule przelewu proszę napisać: Imię i Nazwisko oraz klasa/Rada Rodziców lub Fundusz Artystyczny


Środki pochodzące ze składek będą wykorzystane na statutowe cele statutowe Rady Rodziców:

 • Pobudzanie i organizowanie formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły,
  a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
 • Zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organizacjami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły.
 • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu między innymi poprzez jego dofinansowanie.
 • Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej (wystawy, wernisaże, muzea, kina, bale, studniówki, turnieje sportowe, konkursy artystyczne, turnieje wiedzy i sprawności, wycieczki, plenery) oraz pozyskanie środków finansowych na te cele.
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu plenerów, warsztatów artystycznych, wykładów dla młodzieży
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych.
 • Zakup nagród rzeczowych i książkowych dla szczególnie wyróżniających się uczniów.
 • Pomoc w zakupie sprzętu do pracowni artystycznych.
 • Organizowanie i udział oraz pozyskiwanie środków finansowych z aukcji prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu z przeznaczeniem na realizację statutowej działalności szkoły.

                                                                                         Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

                                                           W imieniu Prezydium Rady Rodziców – Dyczkowska Izabela

Radom, 11.09.2023r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW