Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta
Al. J. Grzecznarowskiego 13
26-600 Radom

tel. 048 340 28 38

www.plastyk.radom.pl
e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl
Adres do e-Doręczeń:

Sekretariat czynny codzienne w godz. od 8:00 – 15:00 dla uczniów od 11:00 – 13:00

W Zespole Szkół Plastycznych im. J. Brandta został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – p. Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta Al. J. Grzecznarowskiego 13, 26-600 Radom, pod adresem e-mail plastyk@plastyk.radom.pl