Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
egzamin

RODZICE: instrukcja dostępu do dziennika elektronicznego

Aby zresetować hasło lub/i uzyskać po raz pierwszy dostęp do dziennika elektronicznego należy:

  1. Kliknij w link: https://adfslight.vulcan.net.pl/radomprojekt/AccountManage/UnlockAccountRequest
  2. Wpisz swój numer PESEL
  3. Na podany wychowawcy (Oświadczenia Rodziców RODO) adres e-mail przesłana zostanie wiadomość. Postępuj dalej z wg. otrzymanej instrukcji. Zwróć uwagę na wygenerowany login. Zapisz/zapamiętaj go! Wprowadź nowe hasło

UWAGA: warunkiem poprawnego logowania jest wcześniejsze złożenie u wychowawcy klasy deklaracji RODO i podanie w sposób czytelny wszystkich danych (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica, e-mail i PESEL)

W przypadku problemów skontaktuj się ze szkolnym administratorem marcin.czerwonka@plastyk.radom.pl lub wychowawcą klasy.