HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU na rok szkolny 2020/2021

TERMINY KONSULTACJI:

Poniedziałek 15.00 – 15.40   sala 13
Środa 16.00 – 16.40   sala 12
Czwartek 16.00 – 16.40   sala 11

Piątek od 15.00 – 15.45  sala 13

Kandydaci na konsultacje mogą przynieść do omówienia swoje prace plastyczne.
Deklaracje uczestnictwa prosimy zgłaszać w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00
(poniedziałek – piątek), tel. 48 340 28 38