Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Przedmioty w szkole

Lista przedmiotów artystycznych:

1.  Rysunek i malarstwo

2.  Podstawy projektowania

3. Projektowanie multimedialne

4.  Rzeźba

5.  Podstawy filmu i fotografii

6.  Historia sztuki

7.  Ceramika artystyczna (specjalizacja)

8.  Techniki rzeźbiarskie (specjalizacja)

9.  Tkanina artystyczna (specjalizacja)

10. Realizacje intermedialne (specjalizacja)

11. Projektowanie graficzne (specjalizacja)

 

oraz ogólnokształcących:

1. J. polski

2. J. angielski

3. J. niemiecki

4. Matematyka

5. Fizyka

6. Chemia

7. Biologia

8. Geografia

9. Historia

10. Religia

11. Informatyka

12. WOS

13. Podstawy przedsiębiorczości

14. Wychowanie do życia w rodzinie

15. Przyroda

16. Historia i społeczeństwo

17. Etyka