Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Kalendarium

Nasza szkoła pojawiła się na mapie oświatowej Radomia w roku 1990, ale jej korzenie sięgają lat czterdziestych, kiedy to Wacław Dobrowolski rozpoczął nauczanie młodzieży uzdolnionej plastycznie. Przez te pięćdziesiąt lat, pomysł założenia Liceum Plastycznego pojawiał się wielokrotnie, ale okoliczności polityczno-administracyjne nie sprzyjały jego realizacji. Z Ogniskiem Plastycznym Wacława Dobrowolskiego jesteśmy związani również poprzez naszych nauczycieli-plastyków, którzy w większości, podstawy edukacji plastycznej zdobywali właśnie tam, chociaż młodsi nie spotkali już Profesora. Niechaj więc, będzie nam wolno włączyć do tego kalendarium również okres, który w sposób istotny przyczynił się do powstania w Radomiu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

 

1940

Artysta malarz Wacław Dobrowolski, który prowadził Szkołę Sztuk Pięknych im. Cypriana Norwida w Łodzi, zostaje wysiedlony przez hitlerowców. Przez Limanową dociera do Radomia, gdzie brat żony artysty, Tadeusz Rogulski, udziela Dobrowolskiemu gościny i powoduje, że osiedlają się tutaj na stałe. W warsztacie stolarskim przy ulicy Kelles Krauza 17, adaptowanym na pracownię artysta uczy rysunku i malarstwa. Wśród uczniów jest Andrzej Wajda, który wspomina swojego nauczyciela:
„W 1941 otworzył swoją szkołę. Nie istniała ona długo, zamknięta przez władze niemieckie. Ale nawet ten krótki okres dał mi jakieś podstawy do dalszej, samodzielnej pracy. Naiwna amatorska akwarela przedstawiająca wejście do kościoła Bernardynów i „Radomskie przedmieście” to daleka droga, którą przeszedłem w ciągu tych trzech lat.”

 

1945

Po wyzwoleniu władze miejskie przydzielają dla Wolnej Szkoły Rysunku, Malarstwa i Rzeźby lokal przy ul. Sienkiewicza 12. Mistrz Dobrowolski znów zaczyna edukację młodych talentów. Lokalna gazeta pisze: „Trzeba stwierdzić, że zainteresowanie się sztukami plastycznymi wzrasta w naszym grodzie w tempie nadzwyczajnym, również do nauki w szkole garną się wciąż nowi adepci, nie tylko z miasta, lecz i ze wsi okolicznych.” Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

 

1947

Dyrektor Dobrowolski snuje plany poszerzenia szkolnictwa plastycznego w Radomiu. Myśli nawet o Instytucie Sztuk Pięknych. „Życie Radomskie” w nr. 119 zamieściło artykuł, gdzie czytamy: „…Bawiła w szkole Komisja Ministerialna z Warszawy, która omawiała z dyrektorem Dobrowolskim sprawę założenia w Radomiu Liceum Plastycznego. Sprawa ta, jak nas poinformowano, znajduje się na dobrej drodze i projektowane Liceum powinno powstać już w niedalekiej przyszłości.”

 

1949

Liceum Plastycznego jeszcze nie ma. Władze zmieniają nazwę szkoły na Ognisko Kultury Plastycznej. Wysoki poziom kształcenia zapewnia wstęp do wszystkich działających akademii, na podstawie świadectwa ukończenia radomskiej szkoły.

 

1955

W artykule z okazji X-lecia Państwowego Ogniska Plastycznego (znów nowa nazwa) Wacław Rousseau powraca do idei powołania w Radomiu średniej szkoły plastycznej: „Ponawiamy naszą propozycję, by w Radomiu, mieście o tradycjach malarskich, posiadającym dobrych pedagogów i licznych adeptów sztuki, założyć Liceum Technik Plastycznych. To już jest teraz konieczność, a nie luźny wniosek. Dajemy to pod rozwagę Wydziałom Kultury Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej.”

 

1969
2 lipca umiera w wieku 79 lat Wacław Dobrowolski. Plastyka radomska ponosi niepowetowaną stratę, ale Ognisko Plastyczne działa dalej i ciągle się rozwija pod kierownictwem Ireny Ciechowskiej. Znów mówi się o potrzebie powołania Liceum Plastycznego.

 

1975
Na XXX-lecie Ognisko otrzymuje imię Jacka Malczewskiego. Jest najstarszą tego typu placówką w Polsce.

 

1990

Istniejąca od kilkudziesięciu lat potrzeba poszerzenia szkolnictwa artystycznego w Radomiu o Liceum Sztuk Plastycznych przybiera realny kształt dzięki stworzeniu odpowiedniego klimatu przez lokalne środowisko plastyczne, przemianom politycznym i społecznym. Jednak nie powstałaby ta szkoła, gdyby nie ogromne zaangażowanie w przezwyciężanie wielu trudności Aleksandra Sawickiego, który jako zastępca dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych przyczynił się do powołania PLSP jako jednej ze szkół w Zespole, kierowanym wówczas przez Władysława Kubika. 1 września w inauguracji roku szkolnego biorą udział uczniowie pierwszej klasy, a wraz z nimi nowozatrudnieni nauczyciele. Wychowawcą został Zbigniew Wieczorek – nauczyciel języka polskiego i pracownik Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Pracę w liceum rozpoczęli także: art. plast. Stanisław Zbigniew Kamieński (rysunek i malarstwo), art. plast. Jerzy Kutkowski (fotografia), art. plast. Stanisław Romańczuk (rzeźba) i Krystyna Bielecka (historia sztuki). Na potrzeby szkoły w skrzydle warsztatów szkolnych otwarto pracownie: rysunku i malarstwa, rzeźby i fotografii. Jako specjalność wybrano konserwację rzeźby i elementów architektury.
Wakacje przed rozpoczęciem działalności szkoły. Integracyjny obóz wędrowny dla uczniów, którzy będą tworzyć pierwszą klasę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. 14 dni w dawnym województwie zielonogórskim. Poprowadzenie obozu – Krystyna Bielecka.

 

1991

Wakacyjny obóz wędrowny – plener. Trasa: Kraków – Tarnów – Nowy Sącz. Opieka pedagogiczna: Krystyna Bielecka i Zbigniew Wieczorek.

 

1992

Pierwszy plener malarski w Wąchocku. Prowadzenie: Zbigniew Wieczorek, Krystyna Bielecka, opieka artystyczna: Urszula Sierszyńska-Rogólska, Stanisław Zbigniew Kamieński, Leszek Kwiatkowski.

 

1993

Przy Zespole Szkół Budowlanych powstaje Policealne Studium Zawodowe o specjalności reklama handlowa.
Drugi plener malarski w Wąchocku. Prowadzenie: Zbigniew Wieczorek, Krystyna Bielecka, opieka artystyczna: Leszek Kwiatkowski. Wycieczka do Sandomierza, Zawichostu i Starachowic.

 

1994

Trzeci plener malarski w Wąchocku. Prowadzenie: Zbigniew Wieczorek, opieka artystyczna: Urszula Sierszyńska-Rogólska, Stanisław Zbigniew Kamieński, Leszek Kwiatkowski, Jerzy Kutkowski.
Plener rzeźbiarski w Suchediowie. Opieka: Stanisław Romańczuk i Jacek Szpak.

 

1995

Pierwsi absolwenci kończą Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i Studium Reklamy.
Czwarty plener malarski w Nowym Mieście nad Pilicą. Prowadzenie Jerzy Kutkowski, opieka artystyczna: Stanisław Zbigniew Kamieński, Leszek Kwiatkowski. Wieczór poetycki grupy „Deszcz Wrogich Automatów”. Wystawa poplenerowa w parku miejskim.

 

1996

Piąty plener malarski w Nowym Mieście nad Pilicą. Prowadzenie: Jerzy Kutkowski, opieka artystyczna: Leszek Kwiatkowski. Wystawa poplenerowa w Nowym Mieście oraz w Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu.
Podczas pleneru w Nowym Mieście przedstawiciele władz samorządowych i Zarządu Miasta Radomia na spotkaniu z młodzieżą obiecują przeniesienie szkoły do osobnego budynku.
Wycieczka do Włoch w programie zwiedzanie muzeów oraz zabytków: Wenecji, Padwy, Werony, Florencji, w drodze powrotnej Wiednia.

 

1997

W czasie imprezy pt: „Imieniny Pana Brandta” w Resursie Obywatelskiej rodzi się pomysł nadania Liceum Sztuk Plastycznych (po usamodzielnieniu) imienia Józefa Brandta.
Plener rzeźbiarski w Janowcu i Kazimierzu Dolnym, opieka: Małgorzata i Jacek Szpakowie.
Zespół Szkół Budowlanych odwiedza prezydent Lech Wałęsa.
Udział w wystawie prac dyplomowych – Biennale „Dyplom 97”, Warszawa 13-20 czerwca.
Szósty plener malarski w Nowym Mieście nad Pilicą. Prowadzenie: Jerzy Kutkowski, opieka artystyczna: Stanisław Zbigniew Kamieński, opieka pedagogiczna: Barbara Kutkowska.

 

1998

Siódmy plener malarsko-fotograficzny-Nowe Miasto nad Pilicą. Prowadzący-Jerzy Kutkowski, opieka artystyczna: Zbigniew Kamieński. Wycieczka do Nieborowa, Arkadii i Żelazowej Woli. Wystawa poplenerowa w parku miejskim w Nowym Mieście.
Plener rzeźbiarski w Janowcu, opieka artystyczna: Jacek Szpak, Grzegorz Kwiecień.
Wycieczka do Bratysławy i Wiednia w programie zwiedzanie muzeów oraz zabytków.
Nowy rok szkolny rozpoczyna się od przeprowadzki z budynku Zespołu Szkół Budowlanych do lokalu przy ul. 25 Czerwca 68a zwolnionego przez Szkołę Podstawową nr 16. Liceum Sztuk Plastycznych i Policealne Studium Zawodowe w dalszym ciągu są przypisane do Zespołu Szkół Budowlanych, ale zaczynają funkcjonować w osobnym budynku, pięknie położonym, obok parku „Leśniczówka”. Jednocześnie siłami warsztatów szkolnych „budowlanki” prowadzony jest remont pozostałych sal i pracowni. Pełnomocnikiem dyrektora ZSB d.s. Liceum Plastycznego zostaje Jerzy Kutkowski.

 

1999

Złoty medal dla Dominika Weryka (ucznia p. J. Kutkowskiego) w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Szkół Plastycznych – Gdynia Orłowo 1999.
Udział w wystawie prac dyplomowych – Biennale „Dyplom 99”, Warszawa 4-10 czerwca.
Wycieczka do odlewni rzeźb i pomników p. Zwolińskiego w Iłży.
Ósmy plener malarsko-fotograficzny – Iłża. Prowadzenie pleneru – Jerzy Kutkowski, opieka artystyczna: Stanisław Zbigniew Kamieński, opieka pedagogiczna: Krystyna Bielecka i Mariola Pacholec.

 

1999/2000

1 IX 1999 – Powołanie Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu. Pierwszym dyrektorem zostaje Bogdan Piętak (nauczyciel matematyki) z nominacji Zarządu Miasta Radomia.
X 1999 – Stypendia artystyczne Ministra Kultury i Sztuki otrzymują Joanna Domagała (klasa V)
i Dominik Weryk (klasa IV) za osiągnięcia w konkursach fotograficznych. Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymują Karolina Małek (absolwentka) i Izabela Grzybowska (klasa V).
XI 1999 – Wicedyrektor Wydziału Edukacji UM w Radomiu p.Halina Cieślak przedstawia projekt restrukturyzacji szkół ponadgimnazjalnych, w którym siedzibą „plastyka” miałyby być obiekty po Zespole Szkół Odzieżowych przy ul. Kilińskiego.
XII 1999 – Wystawa fotografii uczniów LSP w Teatrze Narodowym w Warszawie. Tytuł wystawy: „Oblicza trzeciego wieku”. Opiekun artystyczny: Jerzy Kutkowski.
II 2000 – Rada Miejska powołała zespół konsultacyjny d/s reformy radomskiego szkolnictwa zawodowego, który m.in. miałby wskazać nową siedzibę dla „plastyka”.
III 2000 – Utworzono stanowisko wicedyrektora ds. kształcenia artystycznego. Stanowisko to objął p. Jerzy Kutkowski – artysta plastyk, nauczyciel fotografii.
IV 2000 – Udział Małgorzaty Choroś (klasa III LSP) w IV Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek Satyryczny-Jarosław 2000. Praca zakwalifikowana do wystawy i reprodukowana w katalogu.
VI 2000 – Uroczystość pożegnania maturzystów w kawiarni Puenta w gmachu teatru z udziałem senatora RP p. Zbigniewa Gołąbka i wiceprezydenta miasta p. Janusza Wieczorka. Wśród absolwentów Michał Majewski – autor szkolnego logo.
VI 2000 – Zarząd Miasta podjął decyzję o przekazaniu w trwały zarząd dla Zespołu Szkół Plastycznych budynku po internacie „odzieżówki” przy ul. Kilińskiego 20.
VII 2000 – Dziewiąty plener malarsko – fotograficzny Wieś Polska 2000 w Chwałowicach koło Iłży. Uczestniczyło 42 uczniów – prowadzenie J. Kutkowski.
VII-VIII 2000 – Adaptacja budynku po internacie na obiekt dydaktyczny.

 

2000/2001

IX 2000 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2000/2001. Zajęcia z przedmiotów artystycznych odbywają się przy ulicy 25-go Czerwca 68a, zaś ogólnokształcące przy
ul. Kilińskiego 20.
IX 2000 – Udział 14-tu uczniów LSP w wystawie fotograficznej „Dziecko i jego świat” w Bydgoszczy.
IX 2000 – Wystawa fotograficzna uczniów LSP z Radomia „Oblicza trzeciego wieku” w gmachu Sejmu RP.
X 2000 – Aukcja prac uczniów w Centrum Handlowym M1. Aukcję prowadził społecznie parodysta p. Waldemar Ochnia (ojciec absolwenta LSP). Część dochodu (355 zł) przeznaczono na Fundację Urszuli Jaworskiej dla chorej Natalki.
X 2000 – Jubileusz 10-cio lecia Liceum Sztuk Plastycznych. Zespół Szkół Plastycznych otrzymuje od Rady Rodziców sztandar, a szkoła imię Józefa Brandta. Uroczystości odbywają się w klasztorze oo. Bernardynów, w Teatrze Powszechnym i budynku szkoły przy
ul. Kilińskiego 20. Szkoła otrzymuje od władz miasta fundusze na zakup plotera tnącego i urządzeń technicznych do sekretariatu.
X 2000 – Wystawa fotografii Ernesta Kośki (klasa IV LSP) „Tatuaż-sztuka” w KŚT „Łaźnia”.
X 2000 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymuje Izabela Grzybowska.
XII 2000 – Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła otrzymuje pracownię komputerową.
III 2001 – Udział szkoły w konkursie „Do Wolnej Polski” – organizator Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
IV 2001 – Udział uczniów (op. art. J. Szpak) w IV Ogólnopolskim Konkursie Rzeźby – Zakopane 2001. Reprodukcja pracy A. Żemojdzin zamieszczona w katalogu wystawy.
IV 2001 – Szkolny zespół aerobiku (opieka-A. Bijok) zdobył brązowy medal w IV Mistrzostwach Radomia w Aerobiku Dziewcząt.
IV 2001 – Złoty Medal dla Kamila Strudzińskiego (ucznia J. Kutkowskiego) w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Szkół Plastycznych „Twórczość Młodych” – Gdynia – Orłowo 2001.
V 2001 – Uroczyste pożegnanie maturzystów w MCKiIM z udziałem posła na sejm Marka Wikińskiego i p. Janusza Wieczorka – wiceprezydenta Radomia.
VI 2001 – Delegacja Radomia (J. Zych, B. Piętak, J. Szpak, T. Gawełek) zawozi popiersie Joachima Lelewela do Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie na Antokolu. Autorem rzeźby jest p. Jacek Szpak.
VI 2001 – Udział uczniów ZSP w I Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Przyroda” – MDK Radom. Laureatami byli E. Witkowska (kl. I LSP), Ż. Kulig (kl. II LSP),
K. Seredyn (kl. I LSP), M. Słomka (kl. I LSP), K. Lament (kl. II OSSP), J. Maroszczyk (kl. I LSP), K. Paśnik (kl. II LSP), R. Pysiak (kl. I LSP), W. Snowacki (kl. I LSP).
VI 2001 – Udział Zespołu Szkół Plastycznych w Biennale-Dyplom 2001 w Warszawie. Reprodukcje prac 6-ciu dyplomantów zamieszczono w katalogu.
VI 2001 – Udział Szkoły w IV Przeglądzie Szkolnych Inicjatyw „Wiek XX – co powiesz potomnym?” – DDK Warszawa – Wola.
VII 2001 – Dziesiąty plener malarski w Zamościu. Prowadzenie J. Kutkowski. Udział wzięło
33 uczniów

 

2001/2002

IX 2001 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002. Szkoła opuszcza budynki przy ulicy 25-go Czerwca otrzymując pomieszczenia po Schronisku Młodzieżowym (na tyłach budynku przy ul. Kilińskiego). Część zajęć odbywa się w czterech salach warsztatów Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego. Obowiązki wicedyrektora ds. artystycznych obejmuje p. Aleksandra Dobrowolska – artysta plastyk, nauczyciel ceramiki. Powstają nowe specjalności: ceramika i tkanina artystyczna.
X – Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymują Justyna Gruchot (klasa IV LSP) i Agnieszka Paszkowska (klasa III OSSP). Stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne w fotografii otrzymał Kamil Strudziński (klasa III LSP).
I 2002 – Pierwsza samodzielna studniówka w „plastyku”.
IV 2002 – Udział ZSP w Radomiu w V Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek Satyryczny dla
LSP – Jarosław 2002.
IV 2002 – Szkoła gości Stephanie Bowman – assistant professor/gallery director z Pittsburg State University z Kanady.
IV 2002 – Wyróżnienie w kategorii prozy dla Magdaleny Durasiewicz (op. p. Halina Twardosz-Bobryk) w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro” – Katowice 2002.
V 2002 – Prezentacja prac ceramicznych uczniów ZSP w III Seminarium Nauczycieli Ceramiki w Nowym Wiśniczu. W katalogu zamieszczono zdjęcie pracy Eweliny Mruk (opiekun art. p. A. Dobrowolska).
V 2002 – Zespół gimnazjalistów zdobył I miejsce w regionalnym konkursie „Śladami Mistrza Jana”.
V 2002 – Pożegnanie maturzystów z udziałem p. Janusza Wieczorka – wiceprezydenta miasta i p. Mariana Popisa – mazowieckiego wicekuratora oświaty.
VII 2002 – Jedenasty plener malarski w Hucie Szklanej (Góry Świętokrzyskie). Udział wzięło 35-ciu uczniów. Prowadzenie pleneru p. A. Dobrowolska.

 

2002/2003

IX 2002 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003. Szkoła dzierżawi od „odzieżówki” cztery pomieszczenia. Utworzono stanowisko drugiego wicedyrektora ds. kształcenia ogólnego i wychowania. Stanowisko to obejmuje p. Wiesława Łożyńska.
X 2002 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymują Radosław Pysiak (klasa III LSP) i Małgorzata Stępniak (klasa IV OSSP).
X 2002 – Wyróżnienie dla Weroniki Elertowskiej (klasa III LSP) uczennicy p. Jerzego Kutkowskiego w Ogólnopolskim Konkursie „Muzealne spotkania z fotografią” – Koszalin 2002. Do wystawy zakwalifikowano prace: Ż. Krzepis, S. Lombarskiego, R. Pysiaka, K. Seredyn,
M. Solarskiego, E. Stępniewskiej i M. Zamkowskiej.
X 2002 – Inauguracja programu SZUMM SERC (solidarni z ubogimi mieszkańcami miasta), którym objęte są dzieci ze śródmieścia. Wolontariatem kieruje p. M. Kania.
XI 2002 – Wystawa fotograficzna „Dwa spojrzenia – J. Kutkowski i Jego Uczniowie” DK Borki z udziałem 36 – ciu uczniów.
XI 2002 – Aukcja prac plastycznych uczniów w MCKiIM w Radomiu.
XII 2002 – Inauguracja działalności „Galerii u Józefa B…” mieszczącej się w pomieszczeniach udostępnionych przez „odzieżówkę”.
XII 2002 – Wystawa malarstwa Jarosława Kwiatkowskiego (klasa IV LSP) pt. Rzeczywistość odrealniona” – MCKiIM Radom.
II 2003 – Dominik Czubak ( klasa IV LSP) wykonał malowidła ścienne (Szydłowieckie zabytki) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Szydłowcu.
III 2003 – Michał Grochalak i Kamil Mieszczakowski (klasa II OSSP) laureatami konkursu wojewódzkiego „Europa w szkole” – organizator Mazowiecki Kurator Oświaty.
IV 2003 – Zapowiedź Prezydenta Radomia p. Z. Marcinkowskiego o przekazaniu budynku warsztatów „odzieżówki” (Pałacyk Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego) dla potrzeb „plastyka”.
IV 2003 – Obrona prac dyplomowych poza murami szkoły (MCKiIM, KŚT „Łaźnia” i foyer sali koncertowej UM).
IV 2003 – Zespół aerobiku dziewcząt zdobył wicemistrzostwo Radomia – opiekun A. Bijok.
IV 2003 – Kamil Strudziński (klasa IV O S SP) zdobył wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Szkół Plastycznych „Twórczość młodych” Gdynia – Orłowo. Do wystawy zakwalifikowano prace W. Elertowskiej, M. Klajber, P. Michałowskiej, M. Stani – opiekun art. J. Kutkowski.
IV 2003 – Rozstrzygnięcie III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret rodzinny” – Lublin 2003. Do wystawy zakwalifikowano pracę Marty Zamkowskiej (klasa III LSP) – opiekun art. J. Szpak.
IV 2003 – Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźby w Drewnie dla uczniów szkół plastycznych – Zakopane 2003. Z ZSP w Radomiu udział wzięło 4 uczniów.
V 2003 – Nagroda dla Krzysztofa Kowalskiego (klasa III OSSP) w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – organizator Towarzystwo Kultury Teatralnej, oddział w Radomiu.
V 2003 – Dni Kultury Brytyjskiej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Uczniowie „plastyka” zajęli I miejsce w konkursie piosenki angielskiej. Opiekun p. Ewa Kowalik.
V 2003 – Uczniowie „plastyka” wykonali i przekazali prace malarskie na oddział dziecięcy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach współpracy z Fundacją „Dr Clown”.
V 2003 – Wystawa fotografii K. Strudzińskiego (klasa V LSP) i T. Kucharskiego (II rok ASP Gdańsk) w Galerii Mariackiej w Gdańsku.
V 2003 – Wystawa poplenerowa klasy II OSSP „Kazimierz nad Wisłą” w Galerii Uczniowskiej.
V 2003 – W Ogólnopolskim Konkursie „Europa moich marzeń” Karol Suwała (KI. IV OSSP) zdobył I wyróżnienie – org. Urząd Prezesa Rady Ministrów Warszawa.
V 2003 – Udział uczniów ZSP w Radomiu w V Ogólnopolskim Biennale Miniatury Tkackiej we Włocławku.
V 2003 – Pożegnanie maturzystów Liceum Sztuk Plastycznych i dyplomantów Liceum Muzycznego w sali koncertowej UM w Radomiu z udziałem władz miasta.
VI 2003 – Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Exlibris
folklor polski”, którego organizatorem jest radomski „plastyk”, pomysłodawcą i głównym realizatorem jest p. Alina Włodarz. Alicja Getka uczennica klasy 2 OSSP zdobywa I miejsce. Opiekun artystyczny laureatki p. Alina Włodarz.
VI 2003 – Udział absolwentów w Biennale – Dyplom 2003 w Warszawie.
VI 2003 – Szkoła przekazuje prace uczniowskie na aukcję dla potrzeb Katolickiej Świetlicy „Oratorium” – za dochód z aukcji kupiono dla świetlicy 6-cio tomową encyklopedię.
VII 2003 – Dwunasty plener malarski w Skowronkach (nad morzem). Prowadzenie pleneru – p. A. Dobrowolska.

 

2003/2004

IX 2003 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004. Szkoła otrzymuje w trwały zarząd budynki po Zespole Szkół Odzieżowych. W części po warsztatach ZSO tworzy się 12 pracowni do nauczania przedmiotów artystycznych, część dydaktyczną pozyskanego obiektu przekazano w użytkowanie Zespołowi Szkół Muzycznych. Utworzono stanowiska kierowników sekcji artystycznych. Sekcją kompozycji przestrzennej kieruje p. B. Woźniak-Sołtyska, kompozycji płaskiej p. L. Pinkowski, sekcją pomocniczych przedmiotów artystycznych p. J. Kutkowski.
IX 2003 – Prace fotograficzne Marty Kośli, Jakuba Matrackiego, Przemysława Strybulewicza zakwalifikowano do prestiżowego konkursu XVI Radomskie Małe Formaty.
IX 2003 – Wernisaż Łukasza Głogowskiego (klasa IV LSP) w Caffé Impossible w Radomiu.
X 2003 – Ukończenie budowy parkingu i chodnika do głównego wejścia (prace wykonano w czynie społecznym przez rodziców, uczniów i pracowników szkoły).
X 2003 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymują: Marta Zamkowska (klasa IV LSP), Natalia Rak (klasa II LP) i Anna Białecka (klasa IV OSSP).
X 2003 – Uroczystość otwarcia pracowni artystycznych Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta. Gośćmi byli p. H. Cieślak – dyrektor departamentu w MENiS (pomysłodawca obecnej lokalizacji „plastyka”), p. B. Kutkowska – wiceprezydent Radomia, p. J. Kiełbasiński – dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM w Radomiu. Imprezie towarzyszyła wystawa prac nowozatrudnionych nauczycieli przedmiotów artystycznych.
X 2003 – Wernisaż Dariusza Milczarka i Radosława Pysiaka ( klasa IV LSP) w DK Borki.
XI 2003 – Wystawa zbiorowa fotografii z pracowni p. J. Kutkowskiego w Galerii Uczniowskiej.
XI 2003 – Wystawa fotografii Piotra Zielińskiego ( klasa IV LSP) w Caffé Impossible w Radomiu.
XII 2003 – III miejsce Karola Suwały (klasa V OSSP) w konkursie „Otwórz oczy wyobraźni” – organizator Focus Polska.
XII 2003 – Wyróżnienie Karola Suwały w Ogólnopolskim Konkursie Inspirowanym Twórczością Olgi Boznańskiej – Muzeum Regionalne Stalowa Wola. Opieka art. p. S. Romańczuk.
XII 2003 – Szkoła otrzymuje z puli MENiS drugą pracownię komputerową i studio multimedialne (19 komputerów, skaner, nagrywarki, drukarki)
II 2004 – Uczniowie „plastyka” pod kierunkiem p. Ewy Sowy (pedagog szkolny) współorganizują zabawę choinkową dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.
III 2004 – Uczniowie p. Bożeny Marczykowskiej – Anna Białecka ( klasa IV OSSP) i Justyna Kencel (klasa I OSSP) znalazły się w grupie 15 laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu „Twórczość Plastyczna Inspirowana Muzyką Dawną – Kalisz 2004”. Praca Małgorzaty Piróg (klasa I OSSP) zakwalifikowana do wystawy.
IV 2004 – Zespół aerobiku dziewcząt zajmuje III miejsce w Mistrzostwach Radomia. Opiekun p. A. Bijok.
V 2004 – Zespół „plastyka” zajął III miejsce, w kategorii gimnazjów, w III edycji wojewódzkiego konkursu „Śladami Mistrza Jana”.
V 2004 – W Ogólnopolskim Biennale Plastyczno – Fotograficznym „Przyroda – Radom 2004” uczniowie p. J. Kutkowskiego: N. Małek, M. Solarski, E. Karcz, A. Rybak, M. Słomka zdobyli nagrody.
VI 2004 – Podsumowanie drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Exlibris – sławni Polacy” w galerii „U Józefa B…” Trzecie miejsce zajmuje uczennica klasy IV OSSP Żaklina Krzepis. Opiekun artystyczny p. Alina Włodarz.
VI 2004 – Prezentacja prac ceramicznych uczniów ZSP w IV Seminarium Nauczycieli Ceramiki – Nowy Wiśnicz 2004 (prace z pracowni p. A. Dobrowolskiej i p. L. Pinkowskiego).
VI 2004 – Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Przez kolejne pięć lat (01.09.2004 – 31.08.2009) szkołą kierował będzie Bogdan Piętak – dotychczasowy dyrektor.
VI 2004 – Pożegnanie maturzystów. Po raz pierwszy w historii szkołę kończy dwie klasy.
W uroczystości uczestniczą wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej: p. B. Sas-Topolnicka – region mazowiecki, p. J. Kiszczak – region lubelski i p. B. Pietrakowska-Ołdak – region opolski.
VI 2004 – Udział szkoły w XXVII Ogólnopolskim Konkursie „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość” – w Warszawie.
VII 2004 – Trzynasty plener malarski pod żaglami (na Mazurach). Prowadzenie pleneru – p. B. Jaśkiewicz i p. L. Ziemińska-Pawlak.
VIII 2004 – Rada Rodziców zakupiła nowy piec ceramiczny za 13 tys. złotych.
VIII 2004 – Na emeryturę przechodzi p. L. Pinkowski (pierwszy emeryt w historii szkoły).

 

2004/2005

IX 2004 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005. Wśród 17 oddziałów jest aż pięć klas maturalnych (3 w LSP i 2 w OSSP). Funkcję wicedyrektora ds. kształcenia artystycznego obejmuje p. B. Marczykowska, art. plastyk, nauczyciel podstaw projektowania i reklamy wizualnej. Kierownictwo sek­cji kompozycji płaskiej przejmuje p. E Staniszewska, zaś pomocniczych przedmiotów artystycznych p. B. Jaśkiewicz.
IX 2004 – Uczniowie OSSP (K. Kwaterkiewicz, L. Kołtunowicz, Z. Krzepis) w finale regionalnego konkursu „Ojczyzna to ziemia i groby”. Opiekun p. D. Przerwa.
IX 2004 – Rozstrzygnięcie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość” – Białystok 2004. Uczennice p. B. Marczykowskiej: Paulina Prawda i Olga Skorża (klasa II OSSP) zdobyły wyróżnienia.
X 2004 – W regionalnym konkursie wiedzy o życiu i twórczości Jacka Malczewskiego „Błędne koło” I miejsce zajęła Małgorzata Piróg (klasa II OSSP), II miejsce Magdalena Małek (klasa III OSSP). Opiekun p. A. Janicka.
X 2004 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymują: Małgorzata Piróg (klasa II OSSP), Marta Zamkowska (klasa V LSP) i Ewa Nowak (klasa III LP).
X 2004 – W konkursie plastycznym z okazji 150 rocznicy urodzin i 75 rocznicy śmierci Jacka Malczewskiego w kategorii gimnazjów II miejsce zajęła Małgorzata Jagielska (klasa III OSSP), w kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce Paweł Podlewski (klasa V LSP), II miejsce Alicja Getka (klasa IV OSSP), III miejsce Paulina Rzeszowska (klasa II LP).
X 2004 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli rysunku i malarstwa z udziałem p. S. Baja – profesora ASP Warszawa, p. B. Sas-Topolnickiej i p. W. Myjaka – wizytatorów CEA Warszawa oraz nauczycieli ZPSP z Warszawy, ZSP z Łodzi, LP ze Zduńskiej Woli i LP z Mińska Mazowieckiego. Imprezą towarzyszącą była prezentacja Firmy Talens Polska z Leska zaopatrującej środowiska plastyczne w artykuły niezbędne do twórczości.
XI 2004 – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Sztandar poetycki” otrzymała Ewelina Stępniewska (kl. V LSP) za tkaninę „Jestem Julią” do wiersza H. Poświatowskiej. Organiztor konkursu: ZSP w Częstochowie i CEA. Opieka art.: p. L. Ziemińska-Pawlak.
XI 2004 Udział w wystawie Ogólnopolskiego Konkursu „Unia satyrycznie” – Paulina Bartosiewicz (kl. V LSP). Opieka art.: p. A. Pawlina.
XI 2004 – Karolina Pietrzyk (Kl. V OSSP) – Udział w wystawie XIV Międzynarodowego Biennale Grafiki – Toruń 2004. Opieka art.: p. B. Marczykowska
XII 2004 – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sztuce w Dąbrowie Górniczej. Udział uczniów: Artur Adamczyk (Kl. V LSP), Radosław Pysiak (Kl. V LSP), Patrycja Michalska (Kl. V LSP), Marta Zamkowska (KL. V LSP). Opieka merytoryczna: p. Anna Łaszanowska.
XII 2004 – Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu otrzymuje honorowe wyróżnienie wśród średnich szkół plastycznych w Międzynarodowym Konkursie „Autoportret” inspirowany twórczością Albrechta Dürera – Stalowa Wola 2004. 21 prac fotograficznych zakwalifikowanych na wystawę. Opiekun: p. J. Kutkowski.
III 2005 – VII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa dla uczniów klas starszych szkół plastycznych pod patronatem MK, CEA, ZSP w Bielsku-Białej. Udział w wystawie Michał Mitek i Zbigniew Sikora (obydwaj dostali się na ASP w Warszawie). Opiekunowie artystyczni: p.Krzysztof Mańczyński i p.Jan Andrzej Jasiński.
III 2005 – Uroczystość otwarcia „Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej” w budynku pracowni artystycznych.
IV 2005 – I nagroda dla Katarzyny Sokół (kl.IV OSSP) w kategorii: tkanina klasyczna za pracę pt. „Ławica” w VI Ogólnopolskim Biennale Miniatury Tkackiej dla uczniów szkół plastycznych pod patronatem MK, CEA, POSSP we Włocławku. Opiekun artystyczny p. Lidia Ziemińska-Pawlak.
IV 2005 – Wystawa wyróżnionych prac dyplomowych „Dyplom 2005” w Szkolnej Galerii „U Józefa B…”
IV 2005 – I nagroda dla Weroniki Elertowskiej (kl. V LSP) za zestaw zdjęć „Wybiórcza pamięć” w VII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Szkół Plastycznych „Twórczość młodych” pod patronatem MK,CEA, ZSP Gdynia-Orłowo. Opiekun artystyczny p. J. Rutkowski. Do wystawy zakwalifikowano także prace: A. Lipy, A. Leszczyńskiej, T. Tuzimka, M. Wójcickiego – opiekun artystyczny p. Jerzy Kutkowski oraz M. Górki i K. Zawal – opiekun artystyczny p. Remigiusz Kutyła.
V 2005 – Majówka ze sztuką w CRP w Orońsku. Prezentacje instalacji przestrzennych, zabaw plastycznych, występ mimów, kiermasz prac.
V 2005 – W VIII Regionalnym Konkursie Fotograficznym „Moja mała Ojczyzna” (MDK Radom) nagrody i wyróżnienia zdobyli: W. Zawisza, K. Pogodzińska, K. Jaczyńska, K. Warchoł, M. Tatar, M. Wójcicki. Opiekun artystyczny p. J. Kutkowski i p. R. Kutyła.
V 2005 – VI Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych uczniów szkół plastycznych w Warszawie. Weronika Elertowska zdobyła główny laur: „nagroda jury z zachwytem” za pracę: marionetki do sztuki „Salome”. Opiekun artystyczny p. A. Pawlina.
VI 2005 – Pożegnanie 102 maturzystów w Resursie Obywatelskiej. Nagrodę „Primus Inter Pares” otrzymała Weronika Elertowska. W uroczystości uczestniczyła m.in. p. Barbara Sas-Topolnicka z CEA, która udzielając wywiadu radomskim mediom powiedziała: „Ta szkoła daje nam bardzo dużo satysfakcji. Mimo, że istnieje dopiero od kilku lat, ma już duży dorobek. Jesteśmy zadowoleni zwłaszcza z osiągnięć uczniów, którzy zbierają laury w konkursach”. W czasie uroczystości pożegnano p. Andrzeja Pierzchałę – nauczyciela matematyki, p. Krzysztofa Mańczyńskiego – nauczyciela rysunku i malarstwa, p. Stanisławę Seredyńską – pracownika obsługi, którzy przeszli na emeryturę.
VI 2005 – Ogólnopolski konkurs 3M (Marzysz, Myślisz, Możesz) – III nagroda E. Biernacka, I. Nguyen Ha, M. Kołtunowicz (kl. I OSSP). Opieka art.: p. J. A. Jasiński, p. C. Jędrzejewski.
VII 2005 – Czternasty plener malarsko-fotograficzny w Solcu n. Wisłą. Udział wzięło 24 uczniów. Prowadzenie: p. B. Marczykowska, opieka art.: B. Jaśkiewicz, E. Jaworska, A. Janicka, konsultacje J. A. Jasiński, w zakresie fotografii J. Kutkowski.

 

2005/2006

IX 2005 – Rozpoczęcie jubileuszowego (15 lat) roku szkolnego 2005/2006. Pan Jan Andrzej Jasiński powołany został na stanowisko kierownika sekcji kompozycji płaskiej.
X 2005 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymali: Małgorzata Piróg (kl. 3 OSSP) i Michał Rzeczkowski (kl. 3 LP).
X 2005 – Wystawa poplenerowapołączona z aukcją – Solec 2005 w „Galerii u Józefa B…”
X 2005 – Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Koszalinie. Prace fotograficzne 24 uczniów prezentowane na wystwie pokonkursowej – opiekunowie art. p. J. Kutkowski i p. R. Kutyła.
X 2005 – XIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko” – organizator Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu pod patronatem MKiDN. Udział w wystawie prac uczniów klasy II OSSP. Opiekun artystyczny – p. J.A.Jasiński.
XI 2005 – VII Ogólnopolski Konkurs Rysunku i Malarstwa dla uczniów średnich szkół plastycznych klas młodszych w Koszalinie. W wystawie w kategorii malarstwa, praca Pauliny Rzeszowskiej (kl. III LP) – op. art. p. E. Jaworska.
XI 2005 – Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” w Lublinie. W wystawie w kategorii rzeźby, praca Ewy Nowak (kl. IV LP) – op. art. p. J. Szpak.
XI 2005 – Szkoła organizatorem warsztatów metodycznych z zakresu podstaw projektowania i kompozycji dla nauczycieli szkół plastycznych regionu mazowieckiego i łódzkiego z udziałem profesora S. Wieczorka z ASP w Warszawie oraz wizytatorów CEA: p. W. Myjaka i p. B. Sas-Topolnickiej.
XI 2005 – III edycja konkursu plastycznego „Exlibris” – decyzją Ministra Kultury otrzymał rangę konkursu międzynarodowego (pomysłodawcą i głównym realizatorem organizacji p. A. Włodarz). Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 25. 11. 2005 r. w ZSP w Radomiu.
25 XI 2005 – Uroczystości jubileuszowe: uroczystości odbywają się w Kościele Garnizonowym, w Sali Koncertowej Urzędu Miasta, w Szkolnej Galerii „U Józefa B.” oraz budynku głównym szkoły przy ul. Kilińskiego 20. Szkoła otrzymuje od Rady Rodziców i Prezydenta Miasta p. Z. Marcinkowskiego fundusze na zakup sprzętu multimedialnego do wyposażenia pracowni reklamy wizualnej i grafiki komputerowej. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ekslibris – Europa Ojczyzną Narodów”, którego organizatorem jest radomski plastyk. Karolina Ciężkowska uczennica klasy 3 LP zdobyła wyróżnienie. Opiekun artystyczny – p. A.Włodarz. Złotym Krzyżem Zasługi RP odznaczono p. J. Kutkowskiego i B. Piętaka, srebrnym p. A. Włodarz,p. T. Kulczycką, p. A. Paska, brązowym p. I. Sznajder. Odznakę Zasłużony Działacz Kultury otrzymali: p. A. Dobrowolska, p. A. Grela, p. J.K. Hajnrych, p. B. Marczykowska,p. E. Staniszewska, p. A. Włodarz, p. B. Woźniak-Sołtyska.
25 X 2005 – Wystawa w Galerii „U Józefa B.” pt. MISTRZ I UCZEŃ. Prezentacja twórczości artystycznej pedagogów szkoły z okazji jubileuszu 15-lecia szkoły.
XII 2005 – Międzynarodowe Biennale „Portret rodzinny” – organizator Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie. Udział w wystawie rzeźby w drewnie Ewy Nowak uczennicy klasy
IV LP . Opiekun artystyczny p. J.Szpak.
XII 2005 – VII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa klas młodszych średnich szkół plastycznych – organizator Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie. Paulina Rzeszowska uczennica klasy 3LP – udział w wystawie. Opiekun artystyczny p. E.Jaworska-Kowalska.
XII 2005 – Międzynarodowy Konkurs „Muzealne spotkania z fotografią” – organizator Muzeum w Koszalinie. Udział w wystawie fotografii uczniów p. R.Kutyły i p.J.Kutkowskiego.
I 2006 – Międzysemestralny przegląd dorobku artystycznego uczniów plastyka w szkolnej galerii „U Józefa B…” Komisarz wystawy- p.E.Staniszewska i p.J.A.Jasiński.
II 2006 – Prezentacja dorobku twórczości uczniów w wystawie połączonej z kiermaszem prac – E.Leclerc w Radomiu
II 2006 – Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Świat poezji Jerzego Harasymowicza w obiektywie” – organizator MDK w Krakowie. II miejsce ex aequo Weronika Pajek i Karolina Jaczyńska, III miejsce Michał Jeżak, wyróżnienie Paulina Rzeszowska. Opiekun artystyczny p. J.Kutkowski.
II 2006 – Wyjazd uczniów radomskiego plastyka do Muzeum Narodowego na wystawę twórczości Józefa Pankiewicza oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie.
II 2006 – Nagroda w dziedzinie malarstwa dla Pauliny Rzeszowskiej uczennicy klasy 3 LP w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wariacje na temat twórczości Leona Wyczółkowskiego” – organizator Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie pod patronatem MKiDN oraz CEA w Warszawie. Do udziału w wystawie zakwalifikowano także prace: Stanisława Zarychty, Magdaleny Jurek, Marka Mosionka i Dariusza Michalczyka. Opiekun artystyczny – p. E.Jaworska-Kowalska.
III 2006 – W Szkolnej Galerii „U Józefa B.” odbył się wernisaż rysunku i malarstwa uczniów klasy IV Lb: Natalii Rak i Michała Wójcickiego. Opiekun artystyczny – p.G.Kwiecień.
IV 2006 – I Międzynarodowe Triennale Drzeworytu – organizator Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Udział w wystawie pracy graficznej uczennicy klasy
V Karoliny Pisarek ( opieka art. i techniczna p. J.Szpak, p.C.Jędrzejewski).
V 2006 – Otwarcie wystawy i podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Z inspiracji kulturą żydowską” – organizator Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. III nagrodę w dziedzinie grafiki otrzymał uczeń kl.3L Marek Mosionek – opiekun artystyczny p.A.Pawlina. Do udziału w wystawie zakwalifikowała się praca malarska uczennicy klasy 6a OSSP Karoliny Pietrzyk – opiekun artystyczny p.E.Jaworska.
V 2006 – W Galerii „U Józefa B.” odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Wyróżnionych Prac Dyplomowych 28 autorów czterech specjalności: ceramiki, technik rzeźbiarskich, tkaniny artystycznej oraz reklamy wizualnej. Opiekunowie artystyczni: p.A.Dobrowolska, p.S.Romańczuk, p.J.Szpak, p.B.Jaśkiewicz, p.J.Hajnrych, p.B.Marczykowska, p.A.Pawlina
V 2006 – Regionalny Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Z inspiracji twórczością B.Leśmiana”. Organizator Dom Kultury w Iłży. Nagrody otrzymali: uczeń klasy 3L Marek Mosionek – opiekun artystyczny p.A.Pawlina, uczniowie klasy 1L: Artur Błaszczyk, Justyna Gielniowska, Martyna Romanowska – opiekun artystyczny p.W.Orzeł.
V 2006 – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „My w Unii Europejskiej”. Organizator UKIE w Warszawie. Nagrodę główną otrzymał uczeń klasy 3L Michał Rzeczkowski – opiekun artystyczny p.A.Pawlina.
V 2006 – III Ogólnopolski Plener Ceramiczny w Toporowie koło Wrocławia. Organizator: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli pod patronatem MKiDN oraz CEA w Warszawie. W plenerze uczestniczyły dwie uczennice: Ewa Sobczak kl. Va OSSP i Karolina Pisarek kl. IVa OSSP. Udział uczennic wsparła Rada Rodziców.
VI 2006 – Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne „Przyroda”. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu. Nagrody w dziedzinie fotografii otrzymali Michał Tarka, Ewelina Karcz, Karolina Jaskulska. Wyróżnienia: Karolina Jaskulska, Anna Cebula. Opiekun artystyczny p.J.Kutkowski. Wyróżnienie w dziedzinie plastyki otrzymała uczennica klasy II OSSP Kamila Patyna.
VI 2006 – W Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu odbył się Regionalny Konkurs Wiedzy o Sztuce „Tradycje i nowoczesność w sztuce polskiej po II wojnie światowej”. I miejsce zdobyły uczennice klasy III OSSP Małgorzata Piróg i Justyna Kencel oraz uczennica klasy
II OSSP Emilia Biernacka. Opiekun – nauczyciel historii sztuki p.A.Janicka.
VI 2006 – W Wyższej Szkole Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu odbyło się podsumowanie Mazowieckiego Konkurs Plastycznego pt. „Ślady miłości”. Nagrody otrzymali uczniowie klasy 3L Paulina Rzeszowska, Monika Adamczyk, Stanisław Zarychta, zaś wyróżnienie Marek Mosionek. Opiekun artystyczny – p.E.Jaworska.
26 VI 2006 – 7 VII 2006 – Piętnasty plener malarski w Solcu nad Wisłą. 25 uczestników. Organizacja i opieka artystyczna p.B.Marczykowska, p. J.A.Jasiński i p.G.Kwiecień oraz nauczyciel historii sztuki p.A.Janicka.
VII 2006 W Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą nastąpiło otwarcie wystawy prac dyplomowych z tkaniny artystycznej, technik rzeźbiarskich oraz ceramiki uczniów Zespołu Szkół Plastycznych (rok dyplomowy – 2004/2005 oraz 2005/2006).

 

2006/2007

IX 2006 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2006/2007 otrzymali: uczennica klasy IV OSSP Małgorzata Piróg oraz uczeń klasy 4LP Michał Rzeczkowski.
IX 2006 – Wystawa prac uczniów ZSP w Radomiu „Sztuka sakralna” – towarzysząca
X Festiwalowi Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia – Urząd Miasta Radomia.
IX 2006 – We współpracy ze Stowarzyszeniem „Rwańska 7” odbył się plener plastyczno-fotograficzny pt. „Rwańska bez samochodu”. W plenerze uczestniczyli uczniowie klasy
IV OSSP oraz III LP z nauczycielami rysunku i malarstwa oraz fotografii: p.Kamilem Dąbrowskim, p.Leszkiem Kwiatkowskim, p.Grzegorzem Kwietniem. Dokumentację fotograficzną wykonali uczniowie pod kierunkiem p. J. Kutkowskiego.
IX 2006 – Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Koszalinie pod patronatem MKiDN oraz MEN. Organizator Muzeum w Koszalinie. I nagrodę otrzymał Grzegorz Korczak uczeń klasy 4L. Wyróżnienie otrzymała Julia Zielińska uczennica klasy IV b OSSP. Opiekun artystyczny p.J.Kutkowski.
X 2006 – Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Świat za oknem” Elbląg 2006 – w ramach polsko-rosyjskiego programu POMOSTY – Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej. Nagrody: I miejsce Ewelina Karcz z kl. VA, II miejsce Agnieszka Kwiatkowska z kl. IV LP, III miejsce Dominika Gołębiowska z kl. VB, Wyróżnienia: Klaudia Warchoł z kl. VIB, Artur Błaszczyk z kl. IIB LP. Opiekun artystyczny: J.Kutkowski
X 2006 – II nagroda TVP S.A. w konkursie Doliny Kreatywnej w dziedzinie literatury – ucz.kl.Ewelina Komorek.
X 2006 – III Ogólnopolski Plener Ceramiczny – Toporów 2006. Organizator MKiDN, CEA w Warszawie oraz Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli. I nagrodę otrzymała Ewa Sobczak uczennica klasy VI a OSSP. Opiekun artystyczny: Aleksandra Dobrowolska.
XI 2006 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli rzeźby regionu mazowieckiego i łódzkiego „Tradycje warsztatowe a współczesne działania rzeźbiarskie” z udziałem prof. Adama Myjaka pod patronatem CEA.
XI 2006 – Wystawa indywidualna rysunku i malarstwa ucz. kl. IV OSSP Małgorzaty Piróg w Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej.
XI 2006 – Udział w wystawie pokonkursowej Międzynarodowego Konkursu Typograficznego pt. „Zaprojektuj literę” – Cieszyn Muzeum Drukarstwa – ucz. kl. IV LP Marek Mosionek.
XI 2006 – Wyróżnienie w kategorii debiutanci Ogólnopolskiego Konkursu na Komiks III edycji „Festiwalu Myśli Drukowanej” w Szczecinie – Marek Mosionek.
XI 2006 – VI Ogólnopolski Konkurs Historii Sztuki Uczniów Szkół Plastycznych pod hasłem „Awangarda i tradycja – sztuka I połowy XX wieku” – pierwszy etap pisemny. Organizator: Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej pod patronatem CEA w Warszawie. Uczestnicy: Justyna Kencel i Małgorzata Piróg uczennice klasy IV OSSP oraz Karol Sikora uczeń klasy VIa OSSP. W wyniku testu pisemnego Karol Sikora zakwalifikował się do dziesiątki finalistów zajmując piąte miejsce.
XII 2006 – Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki Uczniów Szkół Plastycznych „Awangarda i tradycja – sztuka I połowy XX wieku”. Organizator: Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej pod patronatem CEA w Warszawie. Laureatem konkursu został uczeń klasy VIa OSSP – Karol Sikora, który zajął III miejsce. Opiekun – nauczyciel historii sztuki p.Anna Łaszanowska. Jurorzy Konkursu: prof. Tomasz Grylewicz (UJ), prof.Andrzej Bednarczyk (ASP Kraków), prof. Tadeusz Miczka, dr Ewa Herniczek (ASP Kraków), dr Dorota Głazek.
XII 2006 Wyjazd młodzieży na operę „La Trawiata” w Teatrze Wielkim w Warszawie. Udział w wystawie „Malarstwo Polskie po II wojnie światowej” – Zachęta. Opiekunowie: p.H.Bobryk, p.B.Jaśkiewicz, p.M.Kania.
XII 2006 Eliminacje szkolne XXXI Olimpiady Artystycznej – Karol Sikora – kwalifikacja do etapu finałowego – Muzeum Narodowe w Warszawie.
XII 2006 W Galerii szkolnej „U Józefa B.” odbyło się otwarcie wystawy oraz aukcja prac poplenerowych SOLEC 2006. Na wystawie pokazano prace powstałe podczas pleneru wakacyjnego w Solcu nad Wisłą. Do aukcji wystawiono 22 prace malarskie w technice olejnej. Sprzedano 15 obrazów oraz 5 zestawów ceramiki artystycznej. Uzyskane środki przeznaczono na doposażenie pracowni artystycznych.
XII 2006 Otwarcie wystawy prac dyplomowych z tkaniny artystycznej w GOK w Solcu nad Wisłą.
XII 2006 – 26 prac malarskich w technice olejnej: pejzaż, martwa natura, inspiracje sztuką XX wieku przekazano w depozyt w celach wystawienniczych do galerii Hotelu GROMADA przy ul.Narutowicza w Radomiu.
XII 2006 – 20 prac malarskich w technice olejnej – pejzaż przekazano w depozyt w celach ekspozycyjnych do Biblioteki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu przy ul.Grzecznarowskiego.
XII 2006 – W niedzielę 17 grudnia odbył się Kiermasz Świąteczny prac malarskich, ceramicznych oraz rzeźbiarskich. Opiekun kiermaszu p.Barbara Jaśkiewicz, współpraca: p.Jacek Szpak, p.J.Hajnrych oraz uczennice klasy V OSSP.
XII 2006 – II Ogólnopolskie Biennale PEJZAŻ LUDZKI dedykowane Józefowi Czapskiemu dla uczniów średnich szkół plastycznych „Życie jako inspiracja działań artystycznych” – organizator Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. Uczennica klasy III LP Anna Grabowska laureatką konkursu w dziedzinie malarstwa. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace: Macieja Jaroszko, Katarzyny Wójciuk, Wioletty Kaczmarskiej, Pauliny Rzeszowskiej oraz Dymitra Buławki. Opiekun artystyczny p.Kamil Dąbrowski nauczyciel rysunku i malarstwa.
II 2007 – W II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia wyobraźni” nagrodę otrzymała uczennica klasy IV OSSP Maja Sokołowska. Opiekun artystyczny: p.J.A.Jasiński. Organizator konkursu MDK w Radomiu.
II 2007 – Jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Szkół Plastycznych Twórczość Młodych pt. „Moi bohaterowie, moi idole, mój styl” – przyjęło na wystawę pokonkursową zestaw fotografii ucz. klasy IV OSSP Małgorzaty Piróg pt.”Sentymenty”. Op. artystyczny p.J.Kutkowski. Organizator konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni.
II 2007 – W VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza ks. Jana Twardowskiego” jury wyróżniło pracę Marka Mosionka. Organizator konkursu MDK w Lublinie. Op.artystyczny: p. A.Pawlina.
II 2007 – Festiwal Szkolnej Twórczości Artystycznej 2006-2008 „Moja ulica, moja okolica, moja Polska” w Warszawie – nagrody otrzymały: Magdalena Winiarska, Małgorzata Piróg, Justyna Kencel.
III 2007 – W II Przeglądzie Prac z Rysunku Malarstwa i Rzeźby makroregionu północno -wschodniego w Lublinie szkołę reprezentowali: w dziedzinie rysunku – Katarzyna Gawor, w dziedzinie malarstwa – Anna Grabowska, w dziedzinie rzeźby – Dymitr Buławka – uczniowie kl. III LP – Op.art. nauczyciel rysunku i malarstwa: K.Dąbrowski, nauczyciel rzeźby: B. Żelawska.
III 2007 – VIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa uczniów średnich szkół plastycznych w Bielsku Białej pod patronatem MKiDN. Do udziału w wystawie zakwalifikowała się praca malarska ucznia klasy III LP Dymitra Buławki. Op. art. nauczyciel rysunku i malarstwa Kamil Dąbrowski.
III 2007 – Dzień Otwartych Drzwi – prezentacja pracowni artystycznych.
III 2007 – Prezentacja szkoły w ramach Radomskiej Giełdy Szkół.
IV 2007 – Dzień z Happeningiem w plastyku
IV 2007 – Wystawa wyróżnionych prac dyplomowych – galeria „U Józefa B…” – 58 prac dyplomowych. Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia szkoły w Sali Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wręczenie honorowego tytułu Absolwenta Roku 2007 i statuetki – Paulinie Rzeszowskiej. Nominacje otrzymały: Alicja Getka, Anna Piętocha, Karolina Sikorska, Paulina Markowska.
V 2007 – Wernisaż wystawy I Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu uczniów szkół plastycznych oraz uroczystość wręczenia nagród laureatom w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Organizator: Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu i CEA w Warszawie.
V 2007 – Majówka ze Sztuką w CRP w Orońsku.
VI 2007 – Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych w Warszawie.
VI 2007 – Plener w Solcu nad Wisłą.

 

2007/2008

VI/VII 2007 – Dyrektor szkoły p. Bogdan Piętak zakończył pracę przechodząc na emeryturę. Od 1 lipca 2007r. obowiązki dyrektora pełni wicedyrektor ds. kształcenia artystycznego p. Bożena Marczykowska. Ze szkołą pożegnali się także: wicedyrektor p. Wiesława Łożyńska, p. Stanisław Romańczuk, p. Agata Grela, p. Anna Pawlina, p.Kamil Dąbrowski i p. Marcin Wiaderny.
IX 2007 – Wystawa prac plastycznych uczniów naszej szkoły podczas Ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
IX 2007 – Powitaliśmy w naszej szkole nowych nauczycieli: p. Anna Symela (podstawy projektowania, kompozycja, rysunek i malarstwo), p. Jerzy Serafin (technika), p. Bożena Klimek (rzeźba); na pełny etat przeszedł do naszej szkoły p. Cezary Jędrzejewski (podstawy projektowania, kompozycja, reklama wizualna), któremu powierzono obowiązki wicedyrektora ds. kształcenia artystycznego. Wicedyrektorem ds. kształcenia ogólnego została p. Beata Nowak (historia, wos).
IX 2007 – Uczennica klasy VIa OSSP Małgorzata Jagielska wraz z opiekunem p. Jerzym Kutkowskim wzięła udział w plenerze fotograficznym w Mielnie zorganizowanym w ramach VII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Muzealne Spotkania z Fotografią”, w którym zdobyła wyróżnienie.
IX 2007 – Młodzież i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w zainicjowanym przez VI LO im. Jana Kochanowskiego projekcie „Ulica Kilińskiego”, w ramach którego odbyła się m.in. prezentacja plenerowa malowidła nauczyciela rysunku i malarstwa Grzegorza Kwietnia pt „Szalom” oraz wystawa fotografii uczniów w Resursie Obywatelskiej (nagroda dla: M. Król, M. Piróg, S. Piwońskiej, P. Podmanickiego, K. Wlazło – opiekun mgr J. Kutkowski).
X 2007 – Rozpoczęły się dodatkowe zajęcia sobotnie z rysunku, malarstwa i rzeźby prowadzone społecznie przez nauczycieli przedmiotów artystycznych dla uczniów naszej szkoły.
X 2007 – Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela rzeźby i technik rzeźbiarskich p. Jacka Szpaka dokonali oczyszczenia i renowacji pomnika poświęconego pamięci Polaków więzionych i mordowanych w byłej siedzibie Gestapo przy ul. Kościuszki w Radomiu.
X 2007 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce otrzymały: Małgorzata Piróg z kl. V OSSP i Ilona Kowalczyk z kl. III LP.
XI 2007 – Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta została powołana z dniem 1 listopada 2007r. art. plastyk p. Bożena Marczykowska.
XI 2007 – Uczennica kl. IIIa LP Monika Ziętkowska (opiekun artyst. p. Edyta Jaworska – Kowalska) zdobyła nagrodę sponsora i wyróżnienie, a Zuzanna Sierocińska z kl. II LP (opiekun artyst. p. Elżbieta Staniszewska) – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Malarsko – Literackim „Wyspiański moim mistrzem” w Bielsku – Białej.
XI-XII 2007 – Wystawa indywidualna nauczyciela rysunku i malarstwa oraz tkaniny artystycznej p. Elżbiety Staniszewskiej zatytułowana „Obiekty” odbyła się w galerii Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej.
XII 2007 – W szkolnej galerii „U Józefa B.” odbyła się I Wystawa Absolwentów.
XII 2007 – I 2008 – W Ogólnopolskim Konkursie Graficznym „Drukarnia Wyobraźni” wyróżnienia otrzymały: Blanka Ziomek i Aleksandra Walkowicz z kl. IV OSSP a prace E. Gibały, K. Patyny i P. Mrówczyńskiej zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Opiekę artystyczną sprawował p. Jan Andrzej Jasiński.
XII 2007 – Uczniowie klasy III OSSP pod opieką p. Haliny Twardosz – Bobryk przedstawili inscenizację sztuki I. Bresana pt. Hamlet we wsi Głucha Dolna”.
XII 2007 – W galerii szkolnej odbyła się poplenerowa wystawa prac uczniów „Solec 2007”
I 2008 – Odbyła się kolejna studniówka w historii naszej szkoły. 62 maturzystów z klas: VIa i VIb OSSP i IV LP bawiło się na wspaniałym, niezapomnianym balu.
I 2008 – W warszawskiej Galerii Porczyńskich odbyło się spotkanie władz Radomia z członkami Stowarzyszenia „Radomianie w Warszawie”, któremu towarzyszyła wystawa prac plastycznych naszych uczniów, tematycznie związana z Radomiem.
I 2008 – Zespół nauczycieli polonistów podjął pracę nad projektem „Przygoda z Herbertem”. Zgromadzono dokumentację, podjęto starania o dofinansowanie realizacji w ramach Projektów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II 2008 – W pracowniach artystycznych i galerii szkolnej odbyła się wielka prezentacja dorobku za I semestr, tzw. wystawa semestralna.
II 2008 – Uczennica kl.VIa OSSP Karolina Pisarek wzięła udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej w Warszawie. Opiekę naukową sprawowała p. Anna Łaszanowska – nauczyciel historii sztuki.
II 2008 – Nauczyciele przedmiotów artystycznych w ramach działań promujących naszą szkołę przeprowadzili cykl zajęć – warsztatów metodycznych dla nauczycieli plastyki w gimnazjach i szkołach podstawowych, poświęconych mniej znanym technikom plastycznym.
II 2008 – Remont kapitalny korytarzy i hallu budynku pracowni artystycznych z przeznaczeniem na galerię prac.
III 2008 – W galerii szkolnej prezentowana była kolejna wystawa z cyklu „Mistrz i jego Uczniowie”. Tym razem była to ceramika p. Aleksandry Dobrowolskiej i jej uczniów.
III 2008 – Udział p. Edyty Jaworskiej – Kowalskiej – nauczyciela rysunku i malarstwa w wystawie GRUPY 77 w Krakauer Haus in Nurnberg (Norymberga, Niemcy).
III 2008 – Rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ekslibris – kraina dzieciństwa”, którego organizatorem jest nasza szkoła. Koordynatorem konkursu była p. Alina Włodarz. Uczniowie: Emila Biernacka i Jakub Stachurski zdobyli wyróżnienia, a Teresa Kutkowska i Karolina Zaborska nagrodę dyrektora ZSP w Radomiu.
III 2008 – Wystawa indywidualna nauczyciela rysunku i malarstwa p. Grzegorza Kwietnia odbyła się w galerii Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej.
III 2008 – Praca uczennicy kl. I LP Aleksandry Szczepanik została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej I Międzynarodowego Młodzieżowego Triennale Rysunku w Zakopanem.
III 2008 – W ostatnią sobotę marca gościliśmy kandydatów do naszej szkoły. Odbył się kolejny Dzień Otwarty.
IV 2008 – Uczennica kl. IIIb LP Wioletta Kaczmarska zajęła III miejsce w Makroregionalnym Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Warszawie.
IV 2008 – W galerii szkolnej odbył się wykład prof. R. Tokarskiego z UMCS w Lublinie nt. „Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie.” Organizacją spotkania zajęli się nauczyciele języka polskiego: p. Halina Twardosz-Bobryk, p. Magdalena Kania i p. Adrian Szary.
IV 2008 – Wystawa indywidualna nauczyciela rysunku i malarstwa p. Leszka Kwiatkowskiego odbyła się w galerii Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej.
IV 2008 – Przez niemal cały kwiecień odbywały się egzaminy dyplomowe, a po ich zakończeniu 25.04.2008 w Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów, na której ogłoszono wynik rywalizacji o zaszczytny tytuł i wspaniałą statuetkę „Absolwenta Roku”. Została nim Małgorzata Jagielska z kl. VIa OSSP. Tego dnia w galerii szkolnej otwarto również wystawę wyróżnionych prac dyplomowych.
V 2008 – Uczennica kl. V OSSP Małgorzata Piróg zorganizowała Przegląd Filmów Krótkometrażowych w radomskim kinie Helios. Karolina Zaborska zdobyła nagrodę, a Sylwia Piwońska i Artur Błaszczyk wyróżnienia.
V 2008 – Udział 30 uczniów w krakowskim „Miesiącu fotografii” – uczestnicy zwiedzili 6 wystaw (m.in. „Historia fotografii polskiej”) oraz wzięli udział w plenerze fotograficznym w żydowskiej dzielnicy Kazimierz.
V 2008 – Uczniowie klasy IV OSSP byli na plenerze malarskim w Białce Tatrzańskiej. Plener zorganizowała wychowawczyni p. Ewa Sowa, a opiekę artystyczną sprawował p. Grzegorz Kwiecień.
V 2008 – Biennale Tkaniny artystycznej w Supraślu – wystawa prac naszych uczennic: Karoliny Sikorskiej, Justyny Nurek, Agnieszki Pietrzyk, Magdaleny Michalskiej, Dominiki Kozieł i Alicji Getki. Opiekę artystyczną sprawowała p. Barbara Jaśkiewicz.
V 2008 – Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Jerzego Kutkowskiego wzięli udział w plenerze malarskim w Przysusze i Toporni, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przysusze.
V 2008 – Nagroda dla uczennicy kl.I LP Zuzanny Zakrzewskiej w konkursie „Polska i Polacy w Unii Europejskiej” za przygotowaną pod opieką p. Aliny Włodarz prezentację multimedialną.
V 2008 – Na terenie szkoły odbył się I Plener Rzeźby w Kamieniu. Uczestnikami byli uczniowie i absolwenci naszej szkoły, a opiekę organizacyjną i artystyczną sprawowali nauczyciele: p. Barbara Woźniak – Sołtyska i p. Jacek Michał Szpak.
V 2008 – W IV Ogólnopolskim Biennale Plastyczno – Fotograficznym Dzieci i Młodzieży „Przyroda” w Radomiu nagrodę w dziedzinie fotografii zdobyła Maria Pajek uczennica kl. IIIa LP. Opiekę artystyczną sprawował p. Jerzy Kutkowski.
V 2008 – Uczennice Monika Ziętkowska i Wioletta Kaczmarska wzięły udział w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Zamość perłą renesansu” w Zamościu.
VI 2008 – Uczniowie klas I LP i IV OSSP wykonali malowidła ścienne w Domu Dziecka „Słoneczny Dom” w Radomiu. Opiekę sprawowali nauczyciele: p. Ewa Sowa i p. Leszek Kwiatkowski.
VI 2008 – Uczennica kl. IV LP Agnieszka Pietrzyk zdobyła II miejsce w kategorii tkaniny artystycznej w Ogólnopolskim Konkursie z Inspiracji Kulturą Żydowską „Ilustracje Biblijne” w Częstochowie. Opiekunem artystycznym była p. Barbara Jaśkiewicz.
VI 2008 – Dni Radomia:
• grupa uczniów – jako uczestnicy i p. Halina Twardosz – Bobryk jako ekspert wzięli udział w konkursie „Mistrz ortografii”
• Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zorganizowali całodzienny kiermasz prac malarskich, graficznych, ceramicznych, rzeźbiarskich, tkackich i fotograficznych uczniów „Plastyka” przy ul. Focha.
VI 2008 – Uczennice pracujące pod opieką p. Aliny Włodarz zdobyły laury w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Grafkom” w Bydgoszczy: Patrycja Bińkowska – I miejsce, Joanna Kowalska, Weronika Banasińska, Michalina Fidos – wyróżnienia.
VI 2008 – 26 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w dwutygodniowym plenerze plastycznym w Lanckoronie w woj. małopolskim. Organizatorem i kierownikiem pleneru był p. Cezary Jędrzejewski, opiekę wychowawczą i artystyczną sprawowali: p. Anna Symela i p. Grzegorz Kwiecień.
VII 2008 – W Przemyślu odsłonięto pomnik Dobrego Wojaka Szwejka – projekt i realizacja p. Jacek Michał Szpak – nauczyciel rzeźby ZSP w Radomiu.

 

2008/2009

IX 2008 – Powitaliśmy w naszej szkole nowego nauczyciela: p. Bartłomieja Kopińskiego (reklama wizualna).
IX 2008 – Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Koszalinie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nagrodę zdobyła Katarzyna Golińska kl. IVa LP, wyróżnienie Teresa Kutkowska kl. III LP. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski.
IX 2008 – Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z Radomia” I nagrodę zdobyła Bernadetta Bałękowska kl. IV OSSP, III miejsce – Piotr Skorupa kl. II LP, wyróżnienia: J. Mrówczyński IVOSSP, J. Kowalska IILP, P. Mrówczyńska VOSSP. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski – laureat II nagrody.
IX 2008 – We współpracy z LP w Supraślu zorganizowano warsztaty plastyczne z batiku w Supraślu – uczestnictwo i udział w wystawie: Magdalena Kowalska VOSSP, Roksana Kozieł IVOSSP, Weronika Banasińska IVOSSP, Emilia Kałwińska IVOSSP. Warsztaty przygotowała i prowadziła B. Jaśkiewicz.
IX 2008 – Wycieczka naukowa w ramach „Edukacji regionalnej” – Opatów, Koprzywnica, Klimontów, Krzyżtopór, Baranów Sandomierski.
IX/X 2008 – I Ogólnopolski Plener Malarski „900 lat Jeleniej Góry w rysunku i malarstwie” – uczestnictwo dwóch uczennic kl. IV OSSP: Joanny Kowalskiej i Weroniki Banasińskiej. Opiekę artystyczną sprawowała A. Symela.
X 2008 – I Ogólnopolski Plener Miniatur Tkackich w Karpaczu pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej – wyróżnienie zdobyła Ilona Kowalczyk kl. IVb LP. Opiekę artystyczną sprawowała B. Jaśkiewicz.
X 2008 – Szkolne warsztaty rzeźby w kamieniu podczas festynu w parku na Gołębiowie.
X 2008 – Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Plastycznych, odbył się Wieczór Poezji, poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej. Uczennice klasy I LP, II LP oraz III LP zaprezentowały różnorodną poezję Agnieszki Osieckiej, jak również posłużyły się w tym celu bogatym warsztatem recytatorskim i muzycznym. Opiekun: Magdalena Kania – Szary.
X 2008 – Wystawa fotograficzna uczniów P. i J. Mrówczyńskich – galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej.
X 2008 – Wystawa „Spotkanie” w galerii DK w Zwoleniu (uczennice: M. Ziętkowska, K. Wujciuk, W. Kaczmarska, E. Regulska).
X 2008 – Dzień Patrona Szkoły – Józefa Brandta. Młodzież klasy I LP przygotowała spektakl o życiu i twórczości Józefa Brandta. Opiekunem spotkania była Pani Katarzyna Przygodzka, scenografię natomiast zaaranżowała Pani Barbara Jaśkiewicz. Najmłodsi uczniowie szkoły – klasa I OSSP, razem z wychowawcą Panią Barbarą Kwiecińską – Grzanką, złożyli kwiaty na grobie Józefa Brandta, na cmentarzu, przy ul. Limanowskiego.
X 2008 – ” Poetae nascuntur, oratores fiunt” – konkurs DK Idalin – poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej: Ewelina Walczak I LP – II miejsce w kategorii recytacja; Anna Gromska III LP – wyróżnienie w kategorii poezja śpiewana. Opiekę sprawowała Tatiana Laskowska-Durlik.
XI 2008 – Szkoła włączyła się w obchody Dnia Niepodległości zorganizowane wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Zespołem Szkół Muzycznych. Uroczysty pochód przemaszerował z ul. Kilińskiego pod pomnik Legionisty.
XI 2008 – Absolwentka szkoły Małgorzata Jagielska otrzymała Stypendium Artystyczne im. Jacka Malczewskiego przyznawane przez Radę Miejską w Radomiu.
XI 2008 – IV Ogólnopolski Plener Ceramiczny w Toporowie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej – nagrody zdobyły: Agnieszka Bączkowska kl. IVa LP i Katarzyna Wujciuk kl. IVb LP. Opiekę artystyczną sprawowała A. Dobrowolska.
XI 2008 – „Polska w Unii Europejskiej” – konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej. Nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli wygrała Ilona Kowalczyk z kl. IV LP.
XI 2008 – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” w Płocku – kwalifikacja na wystawę: Weronika Banasińska IV OSSP. Opiekę artystyczną sprawowała A. Symela.
XI 2008 – Warsztaty filmowe dla radomskich gimnazjów w ramach projektu „Miasto w komie”, organizowane przez ZSP. Warsztaty stanowiły część realizacji pracy dyplomowej uczennicy M. Piróg kierowanej przez p. B. Kopińskiego (reklama wizualna).
XI 2008 – Teatr Powszechny w Radomiu, udział w spektalu „Skrzypek na dachu” uczennicy Agaty Marglewskiej.
XII 2008 – Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nastroje” MDK Warszawa – nagrody otrzymały: Zuzanna Sierocińska III LP, Emilia Kałwińska IV OSSP, wyróżnienia: Bernadetta Bałękowska IV OSSP i Jakub Mrówczyński IV OSSP. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski.
XII 2008 – Ogólnopolski Konkurs „Grafika Młodych” MDK Kraków
XII 2008 – Przygoda z Herbertem – znaki na papierze. Spotkanie przygotowane przez uczniów z klas 3 i 4 OSSP pod opieką Haliny Twardosz-Bobryk.
XI/XII 2008 – KONTRAST – Galeria Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu – Wystawa poplenerowa i aukcja prac plenerowych „Lanckorona 2008”.
XII 2008 – Uczennica Sylwia Piwońska (VI OSSP) brała udział w międzynarodowym fotograficznym projekcie internetowym makehistory.eu. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski.
XII 2008 – Uczniowie Patrycja i Jakub Mrówczyńscy otrzymali nagrody w X Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Moje Wakacje” – Warszawa. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski.
XII 2008 – II Wystawa Absolwentów ZSP w szkolnej galerii KONTRAST. W wystawie uczestniczyło ponad dwadzieścioro absolwentów z różnych roczników.
XII 2008 – Uroczystość szkolna z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przygotowana przez młodzież pod opieką Tatiany Laskowskiej – Durlik.
I 2009 – Wystawa malarstwa uczennicy M. Piróg – galeria „Pod Jaskółką”
I 2009 – Wystawa semestralna w szkolnej galerii KONTRAST i w pracowniach plastycznych.
I 2009 – uczniowie wzięli udział w konkursach matematycznych: „Kwadratura koła” i „Matematyka bez granic”. Organizacją konkursów i opieką merytoryczną zajęły się: Katarzyna Przygodzka, Alina Słowikowska i Ewa Sowa.
I 2009 – Studniówka 2009.
I 2009 – III Ogólnopolskie Biennale „Pejzaż ludzki” dedykowane Józefowi Czapskiemu w Krakowie – kwalifikacje na wystawę: Ewa Regulska IVb LP, Ilona Kowalczyk IVb LP, Katarzyna Wujciuk IVb LP, Zuzanna Zakrzewska IILP, Wioletta Kaczmarska IVb LP. Opiekę artystyczną sprawowali E. Jaworska-Kowalska i L. Kwiatkowski.
II 2009 – Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, prezydenci i burmistrzowie Związku Miast Polskich w spotkali się w naszej Szkole. Usłyszeliśmy wiele miłych słów i pochlebnych opinii.
II 2009 – IX Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych (klasy starsze) w Bielsku-Białej – kwalifikacja na wystawę: Wioleta Kaczmarska IVb LP i Katarzyna Wątły IVa LP. Opiekę artystyczną sprawowały E. Jaworska-Kowalska i A. Symela.
II 2009 – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Wariacje na temat twórczości Artura Grottgera” w Częstochowie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej – Kwalifikacja na wystawę: Oliwia Smołuch II LP. Opiekę artystyczną sprawowała E. Jaworska Kowalska.
II 2009 – Konkurs Grafiki Komputerowej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – wyróżnienie zdobyła Magdalena Derleta kl. II LP. Opiekę artystyczną sprawowała A. Włodarz.
od II 2009 – Wystawa prac plastycznych uczniów w korytarzach i biurach Urzędu Miasta w Radomiu.
II 2009 – Wystawa „Mistrz i uczniowie”. Wystawa prac J.M. Szpaka i uczniów w szkolnej galerii „Kontrast”.
III 2009 – Wystawa „Grupy 89” (uczennice: I. Kowalczyk, M. Ziętkowska, K. Wujciuk, W. Kaczmarska, E. Regulska) w szkolnej galerii „Kontrast”.
III 2009 – I Szkolny Konkurs Rysunku „Autoportret.” Równorzędne nagrody zdobyły: Weronika Banasińska, Patrycja Bińkowska i Izabela Nguyen-Ha.
III 2009 – Warsztaty plastyczne dla kandydatów do szkoły zorganizowane w pracowniach plastycznych przy udziale naszych uczniów.
14 III 2009 – Dzień Otwartych Drzwi dla kandydatów i ich rodziców.
III/IV 2009 – Wystawa prac plastycznych uczniów w salonie EMPIK w Radomiu. Wybór prac i organizacja wystawy: Barbara Woźniak-Sołtyska i Cezary Jędrzejewski.
III 2009 – VIII Ogólnopolskie Biennale Miniatury Tkackiej we Włocławku pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej – wyróżnienia zdobyli: Magdalena Kowalska kl. V OSSP, Bartłomiej Bałękowski kl. I OSSP, Aleksandra Kobza kl. IV OSSP. Opiekę artystyczną sprawowała B. Jaśkiewicz.
III 2009 – udział szkoły w VIII Ogólnopolskim Konkursie Rzeźby w Drewnie w Zakopanem pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej. Opieka artyst. – Jacek Michał Szpak.
III 2009 – I Szkolny Konkurs Literacki odbył się w Galerii Kontrast. Uroczysta prezentacja twórczości oraz rozdanie nagród nastąpiło podczas spotkania poetyckiego. Opiekunowie: Magdalena Kania-Szary, Tatiana Laskowska-Durlik, Halina Twardosz-Bobryk, Jolanta Górna-Kuraś.
III 2009 – Festiwal Filmowy „Pokaż co kręcisz” organizowany przez ZSP i Parlament Młodzieży Miasta Radomia. Festiwal organizowany w ramach pracy dyplomowej uczennicy M. Piróg kierowanej przez p. B. Kopińskiego (reklama wizualna).
III 2009 – W galerii Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej odbył się wernisaż wystawy jubileuszowej Leszka Kwiatkowskiego – nauczyciela rysunku i malarstwa, który zgromadził tłumy gości: przyjaciół, uczniów i wychowanków oraz wielbicieli talentu Artysty. Gratulujemy Nauczycielowi naszej szkoły pięknego jubileuszu 35-lecia pracy twórczej oraz życzymy wielu sukcesów w pracy artystycznej i pedagogicznej.
IV 2009 – Międzynarodowe Biennale Fotograficzne Szkół Plastycznych w Gdyni pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej. Wyróżnienie otrzymała uczennica Sylwia Piwońska, opiekę artyst. sprawował Jerzy Kutkowski.
IV 2009 – Uczniowie pod opieką Tatiany Laskowskiej-Durlik przygotowali szkolną uroczystość z okazji Wielkanocy.
IV 2009 – IV Makroregionalny Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Warszawa, udział uczniów: Katarzyny Kotowskiej IILP, Kamili Patyny VOSSP i Mariusza Andrzejczyka VOSSP pod opieką nauczyciela J. A. Jasińskiego. Reprezentacja naszej szkoły została sklasyfikowana na 7 miejscu w makroregionie uzyskując 58,17 pkt.
IV 2009 – I Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych w Gdyni – wyróżnienie zdobyła Sylwia Piwońska kl. VI OSSP. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski.
IV 2009 – VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny” w Lublinie – kwalifikacja na wystawę: Małgorzata Wdowska IIILP, Weronika Banasińska IVOSSP. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski.
IV 2009- 2.Ogólnopolskie biennale pasteli „Wyspiański i jemu podobni” – Jarosław 2009 – prace uczniów Piotra Skorupy i Kaliny Wasiak z II LP zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Opieka artyst. – Edyta Jaworska-Kowalska.
IV 2009 – Organizacja wystawy prac i stoiska szkolnego na Radomskiej Giełdzie Szkół.
IV 2009 – Egzamin Dyplomowy. Do egzaminu przystąpiło 40 uczniów z OSSP i LP, którzy prezentowali prace z 4 specjalności oraz kompozycje malarskie i rysunkowe, stanowiące aneks do pracy dyplomowej.
IV 2009 – Pożegnanie Absolwentów 2009. Uroczystości odbyły się w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego. Program artystyczny przygotowali uczniowie młodszych klas pod opieką nauczycieli j. polskiego. Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się absolwentom nagrody i wyróżnienia, w tym honorowy tytuł i statuetkę Absolwenta Roku 2009 otrzymała Małgorzata Piróg z klasy VI OSSP.
IV/V 2009 – Udział szkoły w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii „Człowiek Świat Przyroda” w Koszalinie.
IV/V 2009 – Wystawa wyróżnionych prac dyplomowych w szkolnej galerii KONTRAST.
V 2009 – Majówka w Orońsku – warsztaty dla uczniów specjalności techniki rzeźbiarskie. Opiekę organizacyjną i merytoryczną sprawowała Barbara Żelawska.
V 2009 – plener plastyczny klasy V OSSP w Białce Tatrzańskiej. Organizacja pleneru i opieka – wychowawca klasy Ewa Sowa, opieka artystyczna – Leszek Kwiatkowski.
V 2009 – plener plastyczny klasy I LP na Przehybie. Organizacja pleneru i opieka – wychowawca klasy Katarzyna Przygodzka, opieka artystyczna – Edyta Jaworska-Kowalska.
V 2009 – Międzynarodowy Konkurs Karykatury w Rumunii – nagrodę zdobyła Anna Kosicka kl. IV OSSP, wyróżnienie Maciej Wójtowicz kl. V OSSP. Opiekę artystyczną sprawowała E. Jaworska_Kowalska.
V 2009 – XII Regionalny Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” MDK Radom – I nagroda: Teresa Kutkowska IIILP, III nagroda: Mariusz Andrzejczyk VOSSP, wyróżnienie: Bernadetta Bałękowska IVOSSP.
V 2009 – Udział uczniów w Ogólnopolskim Biennale „Plakat Młodych” Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, opieka artyst.: B. Kopiński, C. Jędrzejewski.
V 2009 – Wyprawa naukowa Reims – Paryż – Wersal, w której udział wzięło 43 uczniów pod opieką A. Łaszanowskiej, J. Kutkowskiego i D. Żytnickiej.
V 2009 – Egzamin promocyjnyz rysunku i malarstwa dla klas: III; IV; V OSSP i I; II; III LP oraz z historii sztuki dla kl. III OSSP.
VI 2009 – Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych „Dyplom 2009” w Lublinie.
VI 2009 – VIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Koszalin 2009 „Człowiek Świat Przyroda” zakwalifikowani uczniowie: Bałękowska Bernadetta, Gajewska Natalia, Kaznowski Jakub, Kowalczyk Ilona, Kutkowska Teresa, Zawisza Wiktor.
VI 2009 – sprawdzian uzdolnień kandydatów do OSSP i LP. Egzamin obejmował sprawdziany uzdolnień z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz sprawdzian zainteresowań (LP).
VI 2009 – Teatr Powszechny w Radomiu w spektaklu „Ujajenie” brały udział uczennice Teresa Kowalik i Ewelina Walczak.
VI 2009 – Kameralne Lato Filmowe – Ogólnopolskie Warsztaty i Konkurs Filmowy. Wśród organizatorów były uczennice: Małgorzata Piróg, Teresa Kowalik, Teresa Kutkowska.
VI 2009 – plener plastyczny i kiermasz prac zorganizowany przy współpracy z UM jako impreza towarzysząca Dniom Radomia. Opieka artystyczna: Anna Symela, Leszek Kwiatkowski.

 

2009/2010

IX 2009 – IX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Koszalinie i plener w Mielnie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wyróżnienie zdobyła Agata Rogala kl. III LP. Opiekę artystyczną sprawował J. Kutkowski.

IX 2009 – od 7 do 18 września odbył się I Ogólnopolski Plener Rzeźby w Kamieniu dla uczniów szkół plastycznych. Organizatorem pleneru było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Radomia. Uczestnicy pod opieką nauczycieli poznawali tajniki pracy w różnych rodzajach kamienia, zasady bezpieczeństwa, narzędzia i techniki obróbki, charakterystykę materiału i możliwości jego wykorzystania. Plener był także okazją do poznania ciekawych miejsc (zabytki, muzea i galerie Radomia, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku), a także do nawiązania znajomości z uczniami z innych szkół. Prace powstałe podczas pleneru zostały poddane ocenie Jury w składzie: prof. Jerzy Fober (przewodniczący), dr Wiesław Jelonek, mgr Barbara Woźniak-Sołtyska oraz w charakterze obserwatora Wizytator CEA mgr Wojciech Myjak.
Jury postanowiło przyznać:
Grand Prix – praca oznaczona nr 06 – Mariusz Andrzejczyk ZSP Radom
Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia – praca nr 05 – Piotr Kołakowski ZPSP Warszawa
Wyróżnienie – praca oznaczona nr 04 – Sewer Niedźwiecki ZPSP Warszawa
Wyróżnienie – praca oznaczona nr 11 – Katarzyna Szpak, Piotr Skorupa ZSP Radom
X 2009 – W kolejnej wystawie z cyklu „Mistrz i uczniowie”, otwartej w galerii KONTRAST 20 października 2009 roku, zaprezentowali swe fotografie: profesor Jerzy Bogdan Kutkowski i trzydzieścioro uczniów. W około stu pracach zawiera się ciekawa, reporterska relacja z wyprawy naukowej do Francji z maja bieżącego roku. Osobny, chwilami zabawny, często zaskakujący zbiór stanowią fotografie Mistrza, porównujące Paryż z Radomiem.

13 X 2009 – świętowaliśmy radośnie Dzień Edukacji Narodowej. Był program artystyczny przygotowany przez młodzież, a także podziękowania, życzenia, nagrody. Uroczystość była też okazją do spotkania z emerytowanymi nauczycielami naszej szkoły.

X 2009 – W ramach zajęć z Reklamy wizualnej i Podstaw fotografii i filmu grupa uczniów wraz z opiekunami wyjechała do Warszawy. W programie wycieczki znalazło się Muzeum Plakatu w Wilanowie. Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Narodowe i wielka wystawa „Światłoczułe” w 170-lecie ogłoszenia wynalazku fotografii.

23 10 2009 – jury II Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu dokonało przeglądu prac nadesłanych na konkurs i wyłoniło laureatów.

X 2009 – konkurs fotograficzny „Cudze chwalicie swego nie znacie – Skarby Radomia – Edycja II – Woda to życie”. Na konkurs wpłynęło 189 prac od 30 autorów. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie odbyło się w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Jury konkursu w kategorii I do 16 lat przyznało: I nagrodę Bartłomiejowi Bałękowskiemu z OSSP Radom w kategorii II powyżej 16 lat przyznało: II nagrodę Jerzemu Kutkowskiemu nauczycielowi z Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu, III nagrodę Bernadetcie Bałękowskiej z OSSP Radom Ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace: Magdaleny Rokicińskiej – absolwentki Liceum Plastycznego w Radomiu i Teresy Kutkowskiej – uczennicy Liceum Plastycznego w Radomiu.

X 2009 – Ewelina Walczak, uczennica klasy II LP uzyskała II miejsce zdobywając srebrny medal i nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za pracę zatytułowaną „Kwiaty zła” w XV Ogólnopolskim ( VI Międzynarodowym) Biennale Plakatu Fotograficznego. Opieka artystyczna: B. Kopiński i J. Kutkowski.

XI 2009 – W Regionalnym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym dla młodzieży i dorosłych pod nazwą „Zachować w pamięci” uczennica Liceum Plastycznego Ewa Zarzycka zdobyła III nagrodę za fotografię „Brama pałacowa”. W kategorii szkół średnich na wystawę pokonkursową jury zakwalifikowało fotografie 20 uczniów, w tym z naszej szkoły prace: Bernadetty Bałękowskiej, Aleksandry Kobzy, Alicji Kobzy, Anny Kosickiej, Joanny Kowalskiej, Teresy Kutkowskiej, Agnieszki Odzimek, Neli Szczęsnej, Justyny Podolskiej, Katarzyny Spadło, Katarzyny Zalewskiej, Ewy Zarzyckiej. Op. art. J.Kutkowski. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w OKiS Resursa Obywatelska, w Radomiu. XI 2009 – Uzdolniona artystycznie młodzież. dostała stypendia ufundowane przez fundację Polish Orphans Charity, skupiającą Polaków mieszkających w Kanadzie. W tym roku fundusz stypendialny został rozszerzony na dzieci z terenu Mazowsza. Ostatecznie kapituła przyznała 21 stypendiów uczniom z całego województwa, w tym 11 z Radomia. Otrzymali po 1000 dolarów kanadyjskich. Część jest wychowankami domów dziecka, pozostali pochodzą z niezamożnych rodzin. Wszyscy dokładnie wiedzą, na co wydadzą przyznane przez fundację pieniądze. Wśród wyróżnionych są uczniowie naszej szkoły: Izabela Nguyen Ha, Emilia Kałwińska, Bartek i Bernadetta Bałękowscy, Mariusz Mateusz Andrzejczyk. Rodzeństwo Bałękowskich podwójne stypendium przeznaczą na nowy sprzęt fotograficzny.

XI 2009 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów. 27 listopada 2009 roku w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom radomskich szkół. Otrzymali je ci uczniowie, którzy w swoich szkołach uzyskali najwyższe wyniki w nauce. W Zespole Szkół Plastycznych stypendia otrzymały: Joanna Kowalska z kl. III LP i Aneta Galuba z kl. III OSSP.

7 XII 2009 – w galerii KONTRAST odbył się wernisaż wystawy prac uczniów klas: III LP i V OSSP. Wystawa nosi intrygujący tytuł „Ale o co chodzi..?” Dominuje w niej malarstwo i rysunek, ale można było także zobaczyć prace z tkaniny artystycznej, ceramiki, fotografii, reklamy, rzeźby… Wystawę przygotowali uczniowie pod opieką Pani Anny Symeli i Pani Edyty Jaworskiej-Kowalskiej – nauczycielek rysunku i malarstwa w klasach uczestniczących w wystawie.

XII 2010 – Galeria Zespołu Szkół Plastycznych KONTRAST była miejscem spotkania nauczycieli Plastyka z przedstawicielami Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA. W spotkaniu uczestniczył p. Włodzimierz Pujanek – dyrektor Elektrowni oraz p. Mariusz Jończy – historyk sztuki. Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości współpracy pomiędzy naszą szkołą i Elektrownią.

XII 2009 – na zaproszenie władz Radomia gościła w naszym mieście delegacja młodzieży i nauczycieli ze szkoły plastycznej w Mińsku – stolicy Białorusi. Goście pokazali nam prace uczniów mińskiej szkoły na wystawie w Resursie Obywatelskiej, odwiedzili naszą szkołę, gdzie spotkali się w trakcie zajęć artystycznych ze swomi rówieśnikami, oraz zwiedzili szkołę. Była też okazja do spotkania nauczycieli obu szkół, podczas którego obok rozmów na tematy związane z kształceniem artystycznym, padła propozycja nawiązania współpracy między naszymi szkołami.

8 I 2010 – w gościnnych salach Muzeum Sztuki Współczesnej odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy II Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu oraz uroczyste podsumowanie konkursu. W obecności wiceprezydenta Radomia Pana Ryszarda Fałka, przedstawicieli władz oświatowych i instytucji kultury, lokalnych mediów, licznie przybyłych uczestników biennale, uczniów i nauczycieli polskich szkół plastycznych Laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia. Uhonorowani zostali również ich opiekunowie artystyczni oraz szkoły uczestniczące w biennale.

10 III 2010 – nauczyciele naszej szkoły odwiedzili Zespół Szkół Plastycznych w Kielcach. Ze szczególnym zainteresowaniem zwiedzaliśmy pracownie artystyczne i galerię.

16 III 2010 – odbył się wernisaż wystawy prac laureatów II Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu oraz równolegle prac uczniów naszej szkoły – prezentacji dokonań artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, ceramiki, tkaniny artystycznej, reklamy wizualnej i projektowania graficznego. Wystawę uroczyście otworzyli: Bożena Marczykowska – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta oraz Prof. Wiktor Jędrzejec – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN w Warszawie.

III 2010 – w Galerii KONTRAST odbyła się konferencja prasowa dyrekcji naszej szkoły. Zaproszeni dziennikarze zapoznali się ze specyfiką kształcenia artystycznego, sukcesami uczniów i nauczycieli oraz warunkami pracy szkoły. Konferencja była też okazją do zaprezentowania uczniów osiągających najlepsze wyniki i ich prac plastycznych.

23 III 2010 – w kolejnej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych zaprezentowaliśmy stoisko stylizowane na „Pracownię dawnego mistrza”. Pomysłodawczynią była Asia Kowalska z III LP, realizacją zajęli się młodsi koledzy z I LP. Prezentacja odbyła się w hali MOSiR.

III 2010 – Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Radomskiej W wielkim festynie zorganizowanym na terenie skansenu w niedzielę palmową 28 marca 2010 roku wystawiliśmy stoisko promocyjne naszej szkoły. Zaprezentowaliśmy prace z różnych dziedzin, część z nich przeznaczyliśmy do sprzedaży na kiermaszu. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli pod opieką nauczycieli przedmiotów artystycznych spróbować swoich sił w tworzeniu wielkanocnych baranków, piskląt itp.

IV 2010 – od 7 do 21 kwietnia 2010 roku uczniowie klas maturalnych zdawali egzaminy dyplomowe: teoretyczny z historii sztuki oraz praktyczny polegający na prezentacji przed komisją egzaminacyjną pracy dyplomowej zrealizowanej w ramach zajęć z wybranej specjalności artystycznej. W tej części egzaminu uczniowie przedstawiali również aneks do dyplomu (rysunek i malarstwo). W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 41 uczniów z Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.

28 IV 2010 – w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów rocznika 2010. Uczniowie klas młodszych przygotowali okolicznościową inscenizację, były podziękowania, wzruszenia, kwiaty, nagrody… A wśród nagród – ta jedyna, szczególna: statuetka i honorowy tytuł ABSOLWENT ROKU. Tym razem zaszczyt przypadł uczennicy klasy IV Liceum Plastycznego Agacie Rogali.

IV 2010 – V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ekslibris – Polska Chopina” rozstrzygnięty. Wystawa pokonkursowa została otwarta podczas uroczystego wręczenia nagród Laureatom 30 kwietnia 2010 roku w galerii Klubu środowisk Twórczych „Łaźnia”.

V 2010 – 650 LAT RADOMSKIEJ FARY Konkurs plastyczny, fotograficzny, multimedialny zorganizowany z okazji rocznicy radomskiej Fary został rozstrzygnięty. Podczas uroczystego podsumowania w Resursie Obywatelskiej ogłoszono listę Laureatów i Wyróżnionych. Byli wśród nich „nasi”: Piotr Skorupa, Bartłomiej Bałękowski, Bernadetta Bałękowska, Tomasz Frasoński. Opiekunami uczestników konkursu byli: Edyta Jaworska-Kowalska i Jerzy Kutkowski.

V 2010 – W kolejnej edycji „Majówki ze sztuką” w CRP w Orońsku wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Była okazja do malowania, eksperymentowania z rzeźbą, a dla „pierwszaków” – zapoznania się z biografią i pamiątkami po patronie szkoły.

V 2010 –  Regionalny Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” Pod patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka, Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – Pani Doroty Sokołowskiej. Większość Laureatów konkursu stanowili uczniowie naszej szkoły: Magdalena Pawelec, Joanna Kowalska, Emilia Kałwińska, Anna Szymczyk, Agata Winiarska, Tomasz Frasoński. Opiekę artystyczną sprawował Jerzy Kutkowski.

VI 2010 – grupa 35 uczniów uczestniczyła w letnim plenerze plastycznym „PIENINY 2010”. w Górskim Ośrodku Szkolno Wypoczynkowym „Pod Durbaszką” położonym na wys. 850 m n.p.m. W trakcie pleneru odbyła się wycieczka autokarowa na Słowację oraz piesze wycieczki pienińskimi szlakami (m.in. do wąwozu Homole i na najwyższy szczyt Pienin – Wysoką). Uczestnicy pleneru pracowali pod opieką nauczycieli: Edyty Jaworskiej-Kowalskiej, Anny Symeli, Cezarego Jędrzejewskiego i Jakuba Strzeleckiego.

 

2010/2011

1 IX 2010 – Witaj szkoło! Z nowym rokiem szkolnym powitaliśmy 20 uczniów pierwszej klasy LP i 23 uczniów pierwszej klasy OSSP. ZSP liczy teraz 184 przyszłych artystów plastyków.

IX 2010 – Wystawa plenerowa Pieniny 2010 zorganizowana w szkolnej galerii Kontrast, na której uczestnicy letniego pleneru artystycznego zaprezentowali swoje prace plastyczne.

IX 2010 – X Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Muzealne Spotkania z Fotografią w Koszalinie i plener w Mielnie organizowane pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Frasoński – uczeń klasy 2LP zaś prace 10 uczniów naszej szkoły jury zakwalifikowało na wystawę.

X 2010 – Pierwsze w historii naszej szkoły Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Weronika Banasińska, uczennica klasy 6 OSSP. Ogromne wyróżnienie i sukces ponieważ o przyznaniu stypendium decydowało nie tylko bogate portfolio i osiągnięcia artystyczne ale również wysoka średnia ocen. Weronika i z tym nie miała problemu, wypracowała średnią 4,75. Opiekunem artystycznym Weroniki jest Anna Symela.

X 2010 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Olga Szymańska i Aneta Galuba są tegorocznymi stypendystkami. To zaszczytne wyróżnienie za najwyższe wyniki w nauce otrzymały z rąk p. Karola Semika- Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

13 X 2010 – Święto Komisji Edukacji Narodowej zwyczajowo zwane Dniem Nauczyciela. Prezentem uczniów dla pedagogów było przygotowane przez nich autorskie przedstawienie kabaretowe, ukazujące zespół nauczycieli w krzywym zwierciadle.

15 X 2010 – Stypendia Polish Orphans Charity 2010 dla 8 uczniów ZSP. Stypendystami kanadyjskiej fundacji zostali: Karolina Dżbik, Anna Bernat, Agnieszka Odzimek, Aleksandra Kobza, Tomasz Frasoński, Joanna Jankowska i Adrian Baranowski.

15 X 2010 – Seminarium naukowe w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego poświęcone życiu i twórczości J. Malczewskiego, a w szczególności symbolizmowi w malarstwie artysty.

16 X 2010 – Finisaż wystawy poplenerowej Pieniny 2010 w Galerii Kontrast połączony z aukcją prac i kiermaszem ceramiki, tkaniny, malarstwa oraz rzeźby z zasobów szkolnego archiwum.

22 X 2010 – Jubileuszowa wystawa prac plastycznych nauczycieli, uczniów i absolwentów radomskiej szkoły plastycznej w galerii RKSTiG Łaźnia, na której zgromadzono obrazy, grafikę, fotografię itp. ponad stu autorów.

26 X 2010 – Stypendium Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego otrzymała Weronika Banasińska, uczennica 6 klasy OSSP. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

18-29 X 2010 – Szkolne warsztaty rzeźby w drewnie pt. Ptaki – inspiracja naturą dla dziesięciu uczniów specjalności – techniki rzeźbiarskie. Program zajęć opracowała p. B. Woźniak- Sołtyska.

4 XI 2010 – „Noc skarbów” to finisaż wystawy ceramiki i tkaniny artystycznej z pracowni szkolnych połączonych z prezentacją literacko – muzyczno – recytatorską przygotowaną przez uczniów szkoły. Spotkanie odbyło się w galerii RKSTiG Łaźnia.

5 XI 2010 – Jubileusz 20-lecia istnienia ZSP im. J. Brandta i 65-lecia Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego. Uroczystość, będąca zwieńczeniem całorocznych obchodów jubileuszowych odbyła się w radomskim Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego. Poprzedziła ją msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Henryka Tomasika, a zakończyła wystawa prac plastycznych z archiwum szkoły w Galerii Kontrast.

30 XI 2010 – Andrzejki, które przypominały trochę Halloween. Były wiedźmy, czarownice, duchy, a wróżki przepowiadały przyszłość. Pojawił się nawet Harry Potter ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart.

22 XII 2010 – Wigilia. Tradycji stało się zadość! Spotkanie opłatkowe zjednoczyło nauczycieli, pracowników szkoły i naszych emerytów. Ze wzruszeniem obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez uczniów a wspólne kolędowanie wprowadziło nas w świąteczny nastrój.

6 I 2011 – V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaż ludzki” w Krakowie. Prace Aleksandry Szczepanik i Piotra Skorupy znalazły się wśród nominowanych do nagród oraz weszły w skład wystawy pokonkursowej prezentowanej od 6 stycznia 2011 r. w krakowskim Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim. Do wystawy zakwalifikowano także prace Kaliny Wasiak i Weroniki Trudnos. Nauczycielką wyróżnionych uczniów i inspiratorką ich udziału w konkursie jest pani profesor Edyta Jaworska-Kowalska. Gratulujemy!

Styczeń

14 I 2011 – w szkolnej Galerii KONTRAST otwarta została wystawa semestralna prac uczniów.

20 I 2011 – w RKŚTiG „Łaźnia” w ramach cyklu „Droga do sławy” swe prace zaprezentowały Oliwii
Smołuch i Marcie Pasek. Nauczycielem malarstwa uczennic jest pani Edyta Jaworska – Kowalska.

22 I 2011 – Tegoroczni maturzyści odtańczyli tradycyjnego poloneza i tym samym rozpoczęli wyjątkowy bal – bal studniówkowy.

Luty

9 II 2011 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż wystawy pt. „Lanckorona 2010″. Wystawa to efektem pobytu kilkunastu uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na plenerze malarskim w Lanckoronie. Młodzież pracowała pod okiem swych nauczycieli: Anny Łaszanowskiej, Jakuba Strzeleckiego oraz Kazimierza Łyszcza.

Tego samego dnia w szkolnej Galerii KONTRAST, odbyła się wystawa prac najmłodszych uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

10 II 2011 – w ramach cyklu wystaw „Droga do Sławy” w galerii Łaźnia zaprezentowały swe prace z malarstwa i rysunku dwie nasze maturzystki: Aleksandra Zasada i Aleksandra Szczepanik. Opiekę artystyczną nad uczennicami sprawuje pani Edyta Jaworska-Kowalska.

11 II 2011 – w ostatnim dniu zajęć przed feriami zimowymi, uczniowie zorganizowali szkolną imprezę walentynkową. Najpierw była „Randka w ciemno, czyli nie do końca poważne przemyślenia o tym, czym jest miłość”, a potem – Just Edi Show czyli występ utalentowanego kuglarza i magika, Adriana Pruskiego. Publiczność mogła też obejrzeć program Top Model zwieńczony wyborem Miss Plastyka. Imprezę poprowadzili Ewelina Walczak i Aleksander Jezierski. Pomagali im Rafał Chobot, Anna Borek, Konrad Kruk, Wojciech Staniszewski, Julita Maj i Agata Winiarska – autorzy scenariusza. Nad całością imprezy czuwała pani Agnieszka Kaszuba-Sambor.

27 II 2011 – w niedzielne przedpołudnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się aukcja prac prezentowanych na wystawie pt. „Lanckorona 2010″. Autorzy prac to uczniowie Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Marzec

7 III 2011 – w szkolnej Galerii KONTRAST otwarto wystawę malarstwa Witolda Kowalskiego. Odbyło się też spotkanie młodzieży z artystą.

4 III 2011 – odbył się finał konkursu grafiki komputerowej „Moje miejsca w moim mieście” organizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Wiktorowska i Renata Korczak z kl. 2 OSSP, Angelika Wiśniewska z kl. 3 OSSP, Dominika Wąsik z kl. 4 OSSP, Tomasz Frasoński z kl. 2 LP oraz Izabela Troniarz z kl. 3 LP. W kategorii szkół gimnazjalnych Klaudia Wiktorowska zdobyła 3 miejsce. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Dominika Wąsik uzyskała wyróżnienie. Uczniów wspierał pan Bartłomiej Kopiński.

3 III 2011 – uczniowie klasy 2OSSP spotkali się z radomskim aktorem – Michałem Górskim i odbyli wycieczkę „Za kulisami radomskiego teatru”

8 III 2011 – z okazji święta wszystkich kobiet, uczniowie (Wojciech Staniszewski, Dominik Grzyb i Rafał Chobot) połączyli siły z nauczycielami ( Adrian Szary oraz Bartłomiej Kopiński) i wspólnie przygotowali skecz kabaretowy pt. „ Niech żyje wolność…” Panowie jak zawsze stanęli na wysokości zadania.

13 III 2011 – w piątek 13 w galerii Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej odbył się wernisaż wystawy jubileuszowej profesora Leszka Kwiatkowskiego, który zgromadził tłumy gości. Gratulujemy Nauczycielowi naszej szkoły pięknego jubileuszu 35-lecia pracy twórczej oraz życzymy wielu sukcesów w pracy artystycznej i pedagogicznej.

17 III 2011 – maturzystki Joanna Kowalska i Emilia Kałwińska zaprezentowały swe prace z malarstwa, rysunku i reklamy wizualnej w Galerii Łaźnia. Była to jedna z wystaw z cyklu „ Droga do sławy”

29 III 2011 – w Galerii KONTRAST zaprezentowana została z cyklu „Mistrz i uczniowie” z pracowni rzeźby Barbary Sołtyskiej

Kwiecień

28 III – 2 IV 2011 – uczniowie naszej szkoły brali udział w wyprawie dydaktycznej do Włoch. Zwiedzanie takich miast jak Florencja, Rzym, Rawenna czy Wenecja dostarczyło uczestnikom wycieczki niezapomnianych wrażeń.

28 IV 2011 – w RKŚTiG „Łaźnia” w ramach cyklu „Droga do sławy” swe prace zaprezentowały Agata Winiarska i Katarzyna Spadło. Uczennice zaprezentowały prace z dziedziny malarstwa, rysunku, tkaniny i rzeźby.

29 IV 2011 – w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Przekazali oni sztandar szkoły swym młodszym kolegom. Były podziękowania, kwiaty, gratulacje…i jedyna, szczególna nagroda: statuetka i honorowy tytuł ABSOLWENT ROKU. Otrzymała ją uczennica klasy 6 OSSP Weronika Banasińska. W szkolnej galerii KONTRAST otwarto wystawę wyróżnionych prac dyplomowych.

Maj

14 V 2011 – w ramach ogólnopolskiej „ Nocy muzeów” nasz młodzież prezentowała swe prace w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, gdzie goście mogli się spotkać z kulturą japońską. Uczniowie wspierali też organizacyjnie pracowników muzeum w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

23 V 2011 – w kawiarni SCM „Arka”, przy ul. Chrobrego 7/9 odbył się uroczysty finał VI Regionalnego Konkursu Literackiego, poświęconego Marii Curie – Skłodowskiej. Finał prowadził nasz polonista i poeta, instruktor warsztatów literackich w „Arce”, pomysłodawca i koordynator Regionalnych Konkursów Literackich – Adrian Szary. Specjalną Nagroda Dyrektora KL UMCS w Radomiu otrzymała uczennicy klasy 2 OSSP – Aleksandry Młynarskiej”.

26-27 V 2011 – „Sztuka niedrogo” pod takim hasłem zorganizowaliśmy wielką wyprzedaż prac plastycznych ze szkolnego archiwum. W ofercie znalazły się m.in. malarstwo w różnych technikach i formatach, rysunek i grafika, rzeźba, ceramika dekoracyjna i użytkowa oraz tkanina artystyczna.

Czerwiec

1 VI 2011 – z okazji Dnia Dziecka nasi uczniowie zmierzyli się w rywalizacji sportowej. Reprezentacje poszczególnych klas rozegrały turniej piłki siatkowej. Gra była fair play, doping gorący a zwycięzca….wśród klas gimnazjalnych 3 OSSP a wśród licealnych 2 LP. Został też rozegrany niezwykle ekscytujący mecz koszykówki nauczyciele – uczniowie. Wygrali nauczyciele, ale uczniowie wykazali się wielką wolą walki.

1 VI 2011 – uczennice Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta: Milena Sionek, Sandra Wulczyńska, Renata Korczak i Ada Skrzek wzięły udział w festynie, zorganizowanym przez SCM „Arka” z Okazji Dnia Dziecka, na którym zaprezentowały bajki naszego polonisty – Adriana Szarego, zatytułowane – „Szarówki, czyli bajki do czytania o zmierzchu”.

9 VI 2011 – Zuzanna Zakrzewska, tegoroczna dyplomantka znalazła się w grupie innych uzdolnionych maturzystów szkół artystycznych z całej Polski wyróżnionych stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zuzia swoją pracę dyplomową realizowała w pracowni pani Aleksandry Dobrowolskiej a aneks malarski u pani Edyty Jaworskiej – Kowalskiej.

6 VI 2011 – uczennice Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta: Klaudia Smaga i Kinga Szyc wzięły udział w wieczorze literacko – muzycznym, który odbył się w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Klaudia Smaga zaprezentowała kilka autorskich wierszy, zaś Kinga Szyc przygotowała oprawę muzyczną. Spotkanie zorganizowali Adam Michalczyk i Adrian Szary – polonista naszej szkoły, który także zaprezentował kilka swoich wierszy.

8 VI 2011 – uczniowie klasy 2 OSSP zaprezentowali w szkolnej Galerii KONTRAST efekty projektu edukacyjnego pt. „Czy znasz historię najstarszej radomskiej nekropolii”. Młodzież przedstawiła prezentację multimedialną oraz wystawę fotograficzną. Opiekę nad młodzieżą realizującą projekt sprawowała pani Dorota Przerwa.

9 VI 2011 – Galeria Słoneczna to miejsce wystawy zatytułowanej „Na Galerii usiadł Szpak…”. W nietypowej scenerii zaprezentowane zostały prace nauczyciela rzeźby Jacka Michała Szpaka oraz jego uczniów. Wernisaż zakończony został kameralnym programem artystycznym, przygotowanym przez Adriana Szarego i jego uczennice: Kingę Szyc, Agnieszkę Grelę i Klaudię Smagę.

10 VI 2011 – odbyła się wycieczka edukacyjna do Lublina na otwarcie Biennale Prac Dyplomowych. Wyróżnione prace dyplomowe naszych uczniów z roku szkolnego 2009/2010 oraz 2010/2011 zaprezentowane zostałoby w siedzibie Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie w ramach IX Makroregionalnego Biennale „Dyplom 2011”. Na stoisku naszej szkoły można było zobaczyć prace absolwentów: Agaty Rogali (reklama wizualna),Błażeja Duchnika (techniki rzeźbiarskie), Katarzyny Sobol (reklama wizualna), Zuzanny Zakrzewskiej (ceramika), Weroniki Banasińskiej (tkanina), Karoliny Dżbik (techniki rzeźbiarskie), Marty Pasek (ceramika).

13 VI 2011 – w Galerii KONTRAST odbyła się publiczna prezentacja projektu edukacyjnego zrealizowanego przez uczniów klasy 1OSSP. Temat projektu dotyczył problemu: „Czy w naszym otoczeniu znajdziemy elementy kultury starożytnej?”. Młodzież przygotowała prezentacje multimedialne, grę planszową, wystawę rysunków i prac fotograficznych oraz przeprowadziła ciekawe konkursy sprawdzające wiedzę uczestników. Zaproszeni rodzice, uczniowie i nauczyciele dobrze ocenili przedsięwzięcie.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu miało miejsce otwarcie wystawy „Piękno Italii”. Fotografie prezentowane na wystawie powstały podczas wyprawy dydaktycznej 50 uczniów wraz z opiekunami do Włoch. Zaprezentowano 126 zdjęć. Uczestnicy wystawy to: Magdalena Bajek, Weronika Banasińska, Julita Bielik, Anna Borek, Zuzanna Chętkiewicz, Joanna Gałczyńska, Joanna Gołąbek, Dominik Grzyb, Justyna Janikow, Oliwia Janowicz, Aleksander Jezierski, Cezary Jędrzejewski, Filip Kołacz, Milena Korgul, Teresa Kutkowska, Jerzy Kutkowski, Marta Pasek, Magdalena Pawelec, Gabriela Potrząsaj, Maria Stankiewicz, Nela Szczęsna, Olga Szymańska, Gabriela Toporek, Ewelina Walczak, Dominika Wąsik, Dominika Wesołowska, Monika Wieczorek, Ewa Zarzycka.

16 VI 2011 – uczniowie: Klaudia Smaga, Agnieszka Grela i Kamil Kacprzak wzięli udział w spotkaniu słowno – muzycznym, zatytułowanym „Na szarym początku… literackiej i muzycznej kariery”, które odbyło się w Sali Kameralnej im. Marii Fołtyn Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Uczniowie „Plastyka” prezentowali autorskie wiersze, o oprawę muzyczną zadbali zaś uczniowie ze Szkoły Muzycznej. Spotkanie przygotował i poprowadził polonista naszej szkoły – Adrian Szary.

24 VI 2011 – nasz uczeń Bartłomiej Bałękowski i tegoroczny absolwent Jakub Mrówczyński zaprezentowali swoje fotografie na ekspozycji „Nocne wędrówki ścieżkami Jana Kochanowskiego” w zwoleńskim Domu Kultury. Prace są efektem pleneru, który odbył się w nocy z 10 na 11 czerwca.

 

2011/2012

Wrzesień

1 IX 2011 – Inauguracja roku szkolnego w nowej siedzibie szkoły. Powitaliśmy po wakacjach 181  uczniów w tym 18 uczniów klasy pierwszej LP i 27 uczniów klasy pierwszej OSSP.

12 IX 2011 – Powitaliśmy po wakacjach 147 uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego. W klasie wstępnej naukę rozpoczęło 20 uczniów, w klasie 1A i 1B Dziecięcej 26 i 29 uczniów, w klasie 1 Młodzieżowej 18 uczniów.
Zespół Szkół Plastycznych liczy w tym roku łącznie 328 uczniów.

15 IX 2011 – Wyjazd uczniów do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na wystawy: Ksawerego Dunikowskiego „Niepokorny”, Jerzego Kędziory „Balansujące na szlaku Maga” oraz wystawę poplenerową ceramiki „Lab Orlo”.

19 IX 2011 –  Stypendia Polish Orphans Charity 2011 dla 11 uczniów ZSP. Stypendystami kanadyjskiej fundacji zostali: Oliwia Smołuch, Zuzanna Zakrzewska, Agnieszka Grela, Kinga Kozieł, Nina Drab, Sandra Śpilska, Joanna Jankowska, Angelika Wiśniewska, Renata Korczak, Olga Siek i Olga Drab.

IX 2011 –  Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Koszalinie i plener w Mielnie organizowane pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
III nagrodę otrzymał Tomasz Frasoński – uczeń klasy 3 LP, wyróżnienie Krzysztof Korczak z klasy 6 OSSP zaś prace kilku uczniów naszej szkoły jury zakwalifikowało na wystawę.

27 IX 2011 – Otrzęsiny klasy 1 LP – młodzież klasy 2 LP i 5 OSSP przyjęła w poczet uczniów „Plastyka” klasę 1 LP. Integracyjnemu spotkaniu towarzyszyło przekazanie symbolicznego pędzla, który ma wspierać przyszłych artystów.

Październik

4 X 2011 – Obrady Jury I Międzynarodowego Biennale Autoportretu. I nagroda dla Olgi Skoneckiej, uczennicy kl. 3 LP – opiekun artystyczny E. Jaworska-Kowalska. Nominacja do nagrody dla Michała Kamody, ucznia kl. 3 LP – opiekun artystyczny
A. Symela.

4 X 2011 – Spotkanie z Olgą Tokarczuk w Muzeum Gombrowicza we Wsoli. Była to dobra okazja do poznania twórczości i warsztatu pisarki. Dyskusja z publicznością rozpoczęła się od poruszenia kwestii prowincji, która niejednokrotnie pojawia się w twórczości autorki. Poruszano też  tematy dotyczące: roli pisarza w Polsce i na świecie, ulubionych filmów, warsztatu pisarskiego. Na koniec Olga Tokarczuk rozdawała cierpliwie autografy, z każdym dosłownie zamieniła kilka słów.

7 X 2011 – Program słowno – muzyczny: „Kobieta od starożytności do współczesności”. W Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” odbyła się impreza kulturalna z udziałem uczennic ZSP: Aleksandry Ratyńskiej, Rozalii Mazur, Eweliny Mudry, Anety Tkaczyk i Eweliny Walczak, które recytowały wiersze o kobietach i miłości.

14 X 2011 – Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

19 X 2011 – Wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Plakatu w Wilanowie

21 X 2011 –  Otwarcie wystawy malarstwa i rysunku nauczyciela ZSP Leszka Kwiatkowskiego w MCSW „Elektrownia”.

22 X 2011 (sobota) –  „Spotkanie ze sztuką po przeprowadzce”.

27 X 2011 – Otwarcie wystawy ceramiki Aleksandry Dobrowolskiej w Galerii Sztuki „Zielna” w Busku-Zdroju.

Listopad

3 XI 2011 –  W kolejnej odsłonie cyklu „Droga do sławy” w galerii RKŚTiG Łaźnia swoje prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, ceramiczne oraz tkaniny artystyczne zaprezentowały uczennice klasy III LP: Kamila Nowakowska, Olga Szymańska i Dominika Wesołowska.

11 XI 2011 – Obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. W uroczystościach brał również udział poczet sztandarowy naszej szkoły.

14 XI 2011 – Wystawa prac na papierze z lat 2010-2011 Leszka Kwiatkowskiego
w Galerii Sztuki Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych.

16 XI 2011 – Anna Dziuba i Kamila Nowakowska otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów za najwyższe wyniki w nauce.

15 – 18 XI 2011 – Warsztaty „Multimedia w sztuce” w Katowicach. Uczniowie Dominika Wąsik i Bartłomiej Bałekowski wraz z opiekunem Bartłomiejem Kopińskim uczestniczyli w warsztatach, które odbywały się w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach. Uczniowie prezentowali swoje etiudy filmowe, uczestniczyli w spotkaniach z reżyserami i operatorami telewizyjnymi i filmowymi. Mięli również okazję spróbować swoich sił w programie Adobe AfterEffects.

19 XI 2011 – XIV Ogólnopolski Turniej Satyry im. I. Krasickiego „O złotą szpilę”
w Przemyślu. W kategorii – recytacja I nagrodę otrtzymała Ewelina Walczak, uczennica kl. 4 LP.

21 XI 2011 – VII Regionalny Konkurs Literacki (OPO) WIEŚCI i DRA (MACIE).
W konkursie I nagrodę otrzymała Aleksandra Młynarska, uczennica kl. 3 OSSP,
III nagrodę otrzymała Aleksandra Ratyńska, uczennica kl. 3 OSSP.
Opiekun M. Kania-Szary.

24 XI 2011 –  Otwarcie wystawy prac wyłonionych w konkursie fotograficznym
„ Cudze chwalicie swego nie znacie. Miasto, człowiek, przyroda”, pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. I miejsce w kategorii do 16 lat zdobył Bartłomiej Bałękowski z 4 OSSP, II i III nagrody nie przyznano.

28 XI – Wystawa malarstwa, rzeźby i ceramiki w Pałacu Ślubów USC z okazji posiedzenia Rady Miasta Radomia.

30 XI 2011 – Konkurs Recytatorski „Radom w poezji”. Wyróżnienie otrzymała Ada Skrzek, uczennica klasy 3 OSSP. Opiekun M. Kania-Szary.

Grudzień

1 XII 2011 – Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Radomia za upowszechnianie kultury otrzymał Tomasz Frasoński, uczeń klasy 3 LP, laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

10 XII 2011 – Konkurs Literacki w ramach Młodzieżowej Akademii Kultury MAK 2011. Nagrodę specjalną Jury otrzymała Aleksandra Młynarska, uczennica klasy 3 OSSP. Opiekun M. Kania-Szary.

9 XII 2011 – Otwarcie wystawy „Honorowi obywatele Miasta Radomia – Andrzej Wajda” zorganizowanej z inicjatywy Wiceprezydenta Ryszarda Fałka oraz ekspozycji plakatów do filmów A. Wajdy z kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi w ramach „Spotkania z mistrzem”.

9 XII 2011 – XII Turniej Słowa dedykowany twórczości Czesława Miłosza
w radomskim Amfiteatrze. Wyróżnienie otrzymała Ewelina Walczak, uczennica 4 LP.

21 XII 2011 – „Jasełka” szkolne przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 2 oraz młodzieży ZSP. Opiekun: J. Woźniak.

22 XII 2011 – Wigilijne spotkanie zorganizowane dla pracowników szkoły oraz młodzieży.

Styczeń

5 – 8 I 2012 – Wycieczka szkolna do Berlina.
Wewnątrzszkolny konkurs na prezentacje multimedialną BERLIN 2012.
I miejsce zajęła Dominika Wąsik z kl. 5 OSSP, II miejsce Aneta Tkaczyk z kl. 1 LP, III miejsce Aleksandra Ratynska z kl. 3 OSSP.

13 I 2012 – Wernisaż wystawy pokonkursowej I Międzynarodowego Biennale Autoportretu uczniów szkół plastycznych.

Luty

17 II 2012 – Konkurs Poetycki „Walentynkowe Rymy” zorganizowany przez Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu. I nagrodę za wiersz o tematyce miłosnej otrzymała Olga Siek, uczennica klasy 3 OSSP.

17 II 2012 – Konkurs Prozatorski ” Kocham Cię…” zorganizowany przez Publiczny ogródek Jordanowski w Radomiu. I nagrodę za opowiadanie o tematyce miłosnej otrzymała Aleksandra Młynarska uczennica klasy 3 OSSP.

18 II 2012 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

18 II 2012 – Kwalifikacja do II etapu XX Międzygimnazjalnego Konkursu Dziennikarskiego dla Aleksandry Młynarskiej i Aleksandry Ratyńskiej z klasy 3 OSSP. Opiekun Magda Kania-Szary.

Marzec

2 III 2012 – I nagroda dla Angeliki Wiśniewskiej w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej Grafkom w Bydgoszczy. Opiekun artystyczny B. Kopinski.

2 III 2012 – Warsztaty wycinanki tajwańskiej zorganizowane we współpracy
z RKŚTiG Łaźnia dla uczniów naszej szkoły i gości z innych placówek.

16 III 2012 – I miejsce dla Hani Piechowskiej w finale II Edycji Konkursu na grafikę komputerową pt: „Moje spojrzenie na grafikę komputerową” organizowanego przez Zespół Szkoł Elektronicznych w Radomiu. Opiekun artystyczny – B. Kopiński. W finale wzięli również udział uczniowie: Bartłomiej Bałękowski, Adrian Ruszkowski, Dominika Wąsik, Angelika Wiśniewska oraz Kamila Janikow, Agnieszka Stanik ze Szkoły Plastycznej J. Malczewskiego. Opiekun artystyczny A. Włodarz.

17 III 2012 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

20 III 2012 – Pokaz „Młodzież i jej pasje” w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Górka i Tomasz Frasoński z kl. 3 LP.

22 III 2012 – RKŚTiG Łaźnia wystawa prac uczniów z rysunku, malarstwa i rzeźby będąca podsumowaniem projektu U E. Opiekunowie artystyczni – E. Jaworska-Kowalska i J. Szpak.

26 III 2012 – Obrady Jury Ogólnopolskiego Konkursu Ekslibris organizowanego przez naszą szkołę. GRAND PRIX zdobył Michał Kamoda uczeń klasy 3 LP, wyróżnienie Weronika Trudnos z klasy 5 OSSP. Opiekun artystyczny W. Orzeł.

30 III 2012 – Wycieczka do Łodzi na Targi Film Video Foto oraz do Muzeum Kinematografii pod opieką
B. Kopińskiego i W. Elertowskiej.

30 III 2012 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

31 III 2012 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

29-31 III 2012 – Makroregion w Lublinie

Kwiecień

2 IV 2012 – nagroda dla Magdaleny Bajek uczennicy klasy 3 LP za rzeźbę pt:”Flaming” w IX Triennale Rzeźby w drewnie Zakopane 2012. Opiekunowie artystyczni  B. Woźniak-Sołtyska i J. Szpak.

11 IV 2012 – Międzynarodowe Biennale Miniatur Włocławek 2012. Uczennice naszej szkoły zdobyły dwie nagrody w kategorii malarstwo.
I nagroda – Nina Drab – Ale przed wami nie zniżę czoła – kl. 4 OSSP.
wyróżnienie – Olga Skonecka – Kobieta – kl. 3 LP.

14 IV 2012 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

16 IV 2012 – obrona dyplomu Eweliny Walczak połączona ze spektaklem na małej scenie w Teatrze Radomskim.

16 IV 2012 – Ogólnopolskie Biennale „Figury ciała” w Poznaniu.
II Miejsce w kategorii malarstwo zajęła Izabela Troniarz z klasy 4 LP. Opiekunem artystyczny L. Kwiatkowski.
Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej w kategorii malarstwo Dominiki Wesołowskiej z klasy 3 LP, oraz Kamili Nowakowskiej z klasy 3 LP w kategorii rysunek. Opiekun artystyczny E. Jaworska-Kowalska.

18 IV 2012 – Aneta Tkaczyk z klasy 1 LP zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Muzyką malowane”. Opiekun artystyczny G. Kwiecień.

20 IV 2012 – otwarcie wystawy pokonkursowej Ekslibris 2012 w RKŚTiG Łaźnia.

23 IV 2012 – Dzień uwalniania książki.

26 IV 2012 – wernisaż wystawy Dyplomy 2012.

27 IV 2011 – w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego odbyła się uroczystość pożegnania
tegorocznych absolwentów. Przekazali oni sztandar szkoły swym młodszym kolegom. Były podziękowania, kwiaty, gratulacje…i jedyna, szczególna nagroda: statuetka i honorowy tytuł ABSOLWENT ROKU. Otrzymała ją uczennica klasy 4 LP Hania Piechowska.

Maj

28 V 2012 – VI Ogólnopolski Plener Malarski „Zamość Perła Renesansu” dla uczniów Szkół Plastycznych. Naszą szkołę reprezentowali: Tomasz Frasoński oraz Dominika Wesołowska, Która zdobyła wyróżnienie.

Czerwiec

1 VI 2012 – aukcja prac dyplomowych z archiwum szkoły.

2 VI 2012 – kiermasz prac uczniów i warsztaty artystyczne pod hasłem SZTUKOMANIA

11 – 23 VI 2012 – Odbyły się IV Międzynarodowe Artystyczne Warsztaty Rzeźbiarskie w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowały: Magda Bajek, Kasia Diesner, Joanna Górka, Olga Skonecka, uczennice klasy 3 LP. Organizatorzy wprowadzili do tegorocznych warsztatów aneks odlewniczy z udziałem i pomocą merytoryczną wykładowcy ASP w Warszawie prof Mieczysława Kozłowskiego.

29 VI 2012 – XX Jubileuszowy Międzygimnazjalny Konkurs Dziennikarski, w którym III miejsce zajęła Aleksandra Młynarska, uczennica klasy 3 OSSP.
Opiekun: Magdalena Kania-Szary.

23 VI 2012 – Dni Radomia. Udział uczniów z klasy 4 OSSP i 1 LP w uroczystych obchodach oraz przygotowanie etiudy teatralnej pt.: „Parada mimów”.
Opiekunowie: Magdalena Kania-Szary, Anna Leśnowolska.

26 VIII – 1 IX 2012 – Plener malarski dla uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego oraz uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w malowniczo położonym Nałęczowie. Opiekunowie: Jakub Strzelecki, Bartłomiej Kopiński. Kierownik pleneru Magdalena Kania-Szary.


2012/2013

Wrzesień

3 IX 2012 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

2 X 2012 – Spotkanie integracyjne w Źródłach Królewskich dla uczniów
klas: 1 OSSP, 1 LP, 4 OSSP, 5 0SSP, 2 LP oraz 3 LP.

12 X 2012 – Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie z klasy 5 OSSP
oraz 2 LP przygotowali inscenizację teatralną pt.: „Tak było, tak jest”.
Opiekunowie: Halina Twardosz-Bobryk i Magdalena Kania-Szary.

22 X 2012 – Turniej Jednego Wiersza, konkurs poetycki  w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca  Bibliotek Szkolnych.
Opiekunowie: Jolanta Górna-Kuraś i Magdalena Kania-Szary.

22 X 2012 – IX Regionalny Konkurs Literacki  z inspiracji twórczością Jana Kochanowskiego. W konkursie poetyckim na własny wiersz III miejsce zajęła Aleksandra Ratyńska, uczennica klasy 4 OSSP. Wyróżnienia otrzymały: Weronika Wójcik oraz Dominika Zaręba, uczennice klasy 2 LP.
Opiekun: Magdalena Kania-Szary.

22 X 2012 – Konkurs literacki na krótką prozę „Słowem malowane”, inspiracja obrazem Jacka Malczewskiego pt.: „Krajobraz z Tobiaszem (Wiosna)”, w którym II nagrodę otrzymała Aleksandra Młynarska, uczennica kl. 4 OSSP, a wyróżnienie Aneta Tkaczyk, uczennica kl. 2 LP.
Opiekun: Magdalena Kania-Szary.

31 X 2012 – Konkurs Recytatorski Radom w Poezji, w którym II nagrodę
otrzymała Klaudia Matysiak, uczennica klasy 2LP.
opiekun: Magdalena Kania-Szary.