Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Struktury administracyjne

Organ prowadzący:

Gmina Miasta Radomia

Organ nadzorujący:

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dyrektor szkoły:

Bożena Marczykowska

Wicedyrektor d/s kształcenia ogólnego:

Tomasz Kiliański

Wicedyrektor d/s kształcenia artystycznego:

Barbara Woźniak-Sołtyska

Pracownicy administracji:

Iwona Sznajder – sekretarz szkoły

Sylwia Wiśniewska – główna księgowa

Małgorzata Gębura – referent księgowy

Adam Syta – specjalista do spraw gospodarczych, inspektor BHP