Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Stypendia

Stypendia

1. Nagroda Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki (wnioski do 15 listopada)

2. Stypendium im. Jacka Malczewskiego dla absolwentów/studentów pierwszego roku studiów (wnioski do 1 października każdego roku ) – Rada Miejska w Radomiu

3. Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Radomia dla uczniów  radomskich szkół (wnioski do 30 września każdego roku)

4. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa mazowieckiego (wnioski do dnia 30 września danego roku)

5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów – rada pedagogiczna zatwierdza wniosek o przyznanie stypendium do 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny

6. Stypendium MKiDN  za osiągnięcia artystyczne (wnioski dla uczniów szkół artystycznych II stopnia klas programowo najwyższych do dnia 15 kwietnia, w przypadku pozostałych klas do dnia 15 września)

7. Stypendium MEN (wnioski do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przypadku uczniów klas programowo najwyższych, do 11 lipca w przypadku pozostałych klas)

8. Stypendium Fundacji „Polish Orphans Charity” ( tzw. „kanadyjskie”) Terminy składania wniosków każdorazowo ustala i ogłasza fundacja.

9. Program „Stypendia Pomostowe” skierowany do maturzystów – Agencja Nieruchomości Rolnych

10. Program Stypendialny „Młoda Polska” – Narodowe Centrum Kultury

11. Stypendium szkolne

12. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

13. Baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl

Stypendyści

2020

Stypendia PRM za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały: Zuzanna Montewka, Weronika Skonieczna, Katarzyna Kalbarczyk

 

2019

Stypendia Polish Orphans Charity: Vittoria Gajda, Małgorzata Kozłowska, Oliwia Orłowska, Natalia Smorongiewicz,

 

2018

Stypendia Polish Orphans Charity: Brzeska Julia, Dąbrowska Aleksandra, Orłowska Oliwia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Małgorzata Batorska (6OSSP), Agnieszka Łazińska (2LP).

 

2017

Stypendia Polish Orphans Charity:  Dobroń Klaudia – absolwentka, Badełek Aleksandra – absolwentka, Brzeska Julia – 4 LP, Cieślak Izabela – 4 LP, Polasińska Gabriela – 3 LP, Kozłowska Małgorzata – 4 OSSP, Rafalski Albert – 1 LP

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Julia Sałbut (6OSSP), Klaudia Mróz (4LP).

 

2016

Stypendia Polish Orphans Charity:  Kamila Bernert – absolwentka, Beata Walczak – absolwentka, Magdalena Lewicka – 6 OSSP, Zofia Klamka – 6 OSSP, Paulina Krajewska – 5 OSSP, Małgorzata Kozłowska – 3 OSSP, Oliwia Orłowska – 3 OSSP, Adrianna Olszańska – 3 OSSP.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Aleksandra Badełek (klasa 4 LP) i Justyna Warchoł‚ (klasa 6 OSSP).

 

2015

Stypendia Polish Orphans Charity:  Aleksandra Badełek 3 LP, Klaudia Dobroń 3 LP, Anna Kępa 6 OSSP, Dorota Kozłowska 5 OSSP, Adrianna Olszańska 2 OSSP, Beata Walczak 4 LP, Kamila Bernert 4 LP, Zuzanna Chała 2 dz SP

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Katarzyna Marzęda uczennica kl. 4 LP i Justyna Warchoł uczennica klasy 5 OSSP.

 

2014

Stypendia Polish Orphans Charity: Aleksandra Badełek 2 LP, Klaudia Dobroń 2 LP, Małgorzata Kozłowska 1 OSSP, Magdalena Kotlińska 2 LP, Paulina Krajewska 3 OSSP, Magdalena Lewicka 4 OSSP, Adrian Ruśkowski 4 LP, Milena Szewczyk 4 OSSP, Karolina Zagożdżon 2 LP, Dominika i Paulina Zaręba 4 LP.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:  Aneta Tkaczyk z klasy 4 LP oraz Aleksandra Młynarska z klasy 6 OSSP.

 

2013

Stypendia Polish Orphans Charity:  Wąsik Dominika – absolwentka, Zubek Gabriela – absolwentka, Zaręba Dominika 2 LP, Zaręba Paulina 2 LP, Korczak Renata 4 OSSP, Sobania Aleksandra 3 OSSP, Wiśniewska Angelika 5 OSSP, Sandra Śpilska  6 OSSP, Magdalena Kotlinska 1 LP, Łukasz Pieńkowski SP, Klaudia Dobroń 1 LP, Karolina Zagożdżon 1 LP.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:  Aneta Tkaczyk z klasy 3 LP oraz Aleksandra Młynarska z klasy 5 OSSP.

 

2012

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Olga Skonecka

Stypendia Polish Orphans Charity: Diesner Katarzyna 4 LP, Wesołowska Dominika 4 LP, Górka Joanna 4 LP, Wołczyńska Katarzyna 3 LP, Olczak Natalia 2 LP, Ruśkowski Adrian 2 LP, Wąsik Dominika 6 OSSP, Padewska Magdalena 4 OSSP, Kępa Anna 3 OSSP, Szymczak Ewelina 3 OSSP, Lewicka Magda 2 OSSP, Sobania Aleksandra 2 OSSP, Szewczyk Milena 2 OSSP, Jędrzejewska Irmina 2 OSSP, Podolska Justyna grupa młodzieżowa  SP.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Aneta Tkaczyk z 2 LP oraz Aleksandra Młynarska z klasy 4 OSSP.

 

2011

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zuzanna Zakrzewska.

Stypendia Polish Orphans Charity: Oliwia Smołuch, Zuzanna Zakrzewska, Agnieszka Grela, Kinga Kozieł, Nina Drab, Sandra Śpilska, Joanna Jankowska, Angelika Wiśniewska, Renata Korczak, Olga Siek i Olga Drab.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Anna Dziuba z klasy 3 OSSP oraz Kamila Nowakowska z klasy 3 LP

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Radomia: Tomasz Frasoński, klasa 3 LP

 

2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Olga Szymańska i Aneta Galuba.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Weronika Banasińska, uczennica klasy 6 OSSP.