Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Programy MKiDN

PROGRAM Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

ZADANIE Modernizacja wyposażenia pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

W dniu 19 listopada 2019r. o godz. 17.30 w obecności przedstawicieli Rady Rodziców naszej szkoły, dyrekcji oraz  nauczycieli odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni multimedialnej.  Wydarzeniu temu towarzyszyła wystawa grafiki komputerowej wykonanej przez uczniów z kl. 3LP B podczas zajęć projektowania graficznego. Opiekę artystyczną nad uczniami pełni p. Bartłomiej Kopiński.

Zakup nowych jednostek komputerowych i oprogramowania Adobe Creative Cloud został dofinansowany w ramach zadania „Modernizacja wyposażenia pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu”  PROGRAMU Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

FOTORELACJA z tego wydarzenia

Uroczyste przecięcie wstęgi

 

 

Uczniowie podczas pracy.

autor: Jagoda Kroczewska
autor: Iza Śmietanka
zainstalowane oprogramowanie Adobe CC

autor: Mateusz Sokołowski

nowy komputer

zmodernizowana pracownia

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.”