Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Erasmus +

Autorką prezentacji jest Weronika Skonieczna

Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu realizuje w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Projekt: „Praktyki europejskie dla młodych plastyków

Celem głównym projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego i wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły. Ważnym aspektem jest poznanie europejskich form kształcenia, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną.