Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat w sprawie rekrutacji

KOMUNIKAT
z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
w sprawie organizacji egzaminów wstępnych

  dyrektor szkoły informuje, co następuje:

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych nie obowiązuje nabór elektroniczny w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą w Radomiu

  • Podczas rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 utrzymane zostają egzaminy praktyczny i teoretyczny.
  • Wszyscy kandydaci, którzy chcą uzyskać opinię na temat swoich prac lub otrzymać szczegółowe informacje dotyczące specyfiki egzaminów mogą przesłać fotografie prac lub skontaktować się pod adresem email: plastyk@plastyk.radom.pl
  • Planowany termin egzaminów wstępnych, chyba że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokona nowelizacji, wyznacza się w terminie 22 czerwca br. od godz. 9.00 – egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.
  • Aby zapewnić bezpieczeństwo zdającym oraz dostosować do aktualnych zaleceń organów sanitarnych, zastrzega się możliwość zmiany terminu egzaminów oraz formy egzaminu teoretycznego, obejmującego znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych oraz kultury (kino, teatr, literatura). Egzamin może zostać przeprowadzony w formie pisemnej.
  • Zmienia się termin składania dokumentów opisanych w ofercie szkoły, będącej uzupełnieniem Regulaminu rekrutacji od dnia 11 maja 2020r. do dnia 25 maja 2020r.
  • Dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej na adres: plastyk@plastyk.radom.pl
  • Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone nie później niż do dnia rozpoczęcia nauki, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn epidemiologicznych. Brak kompletu dokumentów w tym zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk wydanego przez lekarza rodzinnego, chyba że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowi inaczej, we wskazanym terminie uniemożliwi podjęcie nauki w LSP.

Zastrzega się, że wszystkie wskazane terminy mogą ulec zmianie w zależności od zaleceń organów epidemiologicznych oraz decyzji MEN.

Dyrektor szkoły/B.Marczykowska/
Radom, dnia 28.04.2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
pobierz wniosek do LSP
pobierz oświadczenia rodziców

Informacja dla obcokrajowców