Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wewnątrzszkolny konkurs „Grafika dla Plastyka”

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu pod tytułem:

„Grafika dla Plastyka”

Organizatorzy: Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.

Cele konkursu:

Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych i wyobraźni uczniów.

Doskonalenie umiejętności projektowania.

Włączanie uczniów w życie szkoły i aktywne działanie na rzecz promowania szkoły.

 

Zasady udziału:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, w której skład wchodzi: grafika na koszulkę (w formacie A4, rozdzielczość: 300 DPI), wizualizacja przodu oraz tyłu koszulki. Jeżeli któraś ze stron ma być pusta, musi być to uwzględnione w pracy w formie pisemnej lub projektowej.
 3. Wizualizacja musi zawierać napis „SU Plastyk” w dowolnie wybranym miejscu oraz kompozycji. Napis nie musi być częścią grafiki, lecz powinien znajdować  się na koszulce.
 4. Koszulka musi promować szkołę artystyczną.
 5. Technika wykonania grafik jest dowolna.
 6. Koszulka w wizualizacji musi mieć kolor czarny.
 7. Praca powinna być samodzielna.
 8. Każda praca powinna być nadesłana w formie elektronicznej na adres: peryt@plastyk.radom.pl w wiadomości musi być zawarte imię, nazwisko oraz klasa autora.
 9. Termin nadesłania prac: 28.05.2023 r.

 

Ogłoszenie zwycięzcy:

 1. Zwycięska grafika zostanie wyłoniona poprzez głosowanie społeczności szkolnej na najlepszą grafikę na koszulkę promującą Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.
 2. Głosowanie odbędzie się na Facebooku szkolnym oraz poprzez głosowanie jury,  w skład którego wchodzi Samorząd Szkolny, opiekunowie Samorządu Szkolnego oraz Pan Bartłomiej Kopiński – nauczyciel projektowania graficznego.
 3. Decydujący głos ma jury.
 4. Projekt o największej liczbie głosów wygrywa.
 5. W głosowaniu informacje o autorach grafik nie zostaną podane w celu rzetelnego oddawania głosów przez uczniów.
 6. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową oraz koszulkę z jego własnym nadrukiem. Grafika zostanie opublikowana na platformach społecznościowych szkoły  wraz z imieniem oraz nazwiskiem autora.
 7. Zamówienia na koszulki zostaną otwarte dla chętnych uczniów.