Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
harmonogram

Harmonogram Egzaminów Wstępnych do LSP

HARMONOGRAM EGZAMINU WSTĘPNEGO                                                                                                               LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH    29-30 maja 2023 r.                                                                                                                                           Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Egzamin rozpocznie się spotkaniem dyrekcji szkoły z kandydatami o godz. 8.45 /wewnętrzny dziedziniec szkoły/.

data, godzina  salaegzamin
29.05.2023 r. /poniedziałek/ godz. 9:00-10:30     1 grupa sala gimn.      rysunek
2 grupa sala 11
3 grupa sala 12
4 grupa sala 13
5 grupa sala 1
  29.05.2023 r. /poniedziałek/ godz. 10:45-12:15     1 grupa sala gimn.  malarstwo
2 grupa sala 11
3 grupa sala 12
4 grupa sala 13
5 grupa sala 1
  29.05.2023 r. /poniedziałek/ godz. 12:30-14:00     1 grupa sala gimn.     kompozycja przestrzenna
2 grupa sala 18
3 grupa sala 19
4 grupa sala 20
5 grupa sala 1

Po przybyciu prosimy o zapoznanie się z przydziałem do określonej grupy – informacje będą podane na tablicach ogłoszeń na dziedzińcu szkoły. Ustalenie przydziału do konkretnej grupy usprawni komunikację i zapobiegnie nadmiernemu gromadzeniu się kandydatów przy wejściu na teren szkoły. Nauczyciele i pracownicy będą służyć pomocą.

Przypominamy o przyniesieniu na egzamin:  bloku technicznego  A-3 , ołówka, temperówki, gumki,  farb plakatowych  lub temperowych, pędzli, pojemnika  na wodę, palety do rozrabiania farb, osobistych narzędzi do kompozycji przestrzennej.

Egzamin ustny dla kandydatów odbędzie się 30 maja 2023 r. od godz. 9.00. Harmonogram egzaminu zostanie powieszony na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkoły oraz przedstawiony pierwszego dnia podczas spotkania z dyrekcją szkoły.

Radom, 25 maja 2023 r.                                                                                       Komisja Rekrutacyjna