Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO Martinstag- Lampion na Dzień Świętego Marcina

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

Martinstag- Lampion na Dzień Św. Marcina

Adresaci:    uczniowie  Zespołu Szkół Plastycznych

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim
 • Rozwijanie uzdolnień językowych i plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka
 • Integracja uczniów ZSP
 • Promocja Zespołu Szkół Plastycznych

Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

Aleja Grzecznarowskiego 13

26-600 Radom

Nauczyciel języka niemieckiego w ZSP : Agnieszka Kaszuba-Sambor, Małgorzata Kiejnich

Termin i miejsce konkursu:  Zespół szkół Plastycznych im. J. Brandta, 2- 15 listopada 2021r.

Zasady konkursu:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ZSP.
 • Informujemy, że prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.
 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu lampionu związanego z tradycyjnymi obchodami Dnia Św. Marcina w Niemczech.
 • Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.
 • Technika i rozmiar wykonanej pracy jest
 • Lampion musi zawierać napis w języku niemieckim (np. nazwę święta, datę obchodzenia, przysłowie związane z Dniem Św. Marcina itp.).
 • Do pracy należy dołączyć kartę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 26 listopada 2021r.

Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie szkoły www.plastyk.radom.pl