Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
plakat kurs

Zajęcia artystyczne dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

UWAGA! W związku z wprowadzonymi przez Prezesa Rady Ministrów stopniami alarmowymi BRAVO oraz CHARLIE-CRP na terytorium całego kraju informujemy, że zajęcia odbędą się w najbliższych terminach: 

14 maja (sobota)

21 maja (sobota)

Zajęcia Artystyczne z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Forma stacjonarna !                                                                                                                            

Drodzy Kandydaci!

Przygotowaliśmy dla Was ofertę stacjonarnych zajęć artystycznych, których celem będzie omówienie zagadnień plastycznych przygotowujących do Egzaminu Wstępnego do Naszej Szkoły oraz korektę prac realizowanych w szkole podczas zajęć pod okiem nauczycieli przedmiotów artystycznych. Warsztaty adresowane są do uczniów obecnych klas ósmych.

Ilość miejsc jest ograniczona. Lista uczestników będzie utworzona według kolejności zgłoszeń.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju zajęcia odbędą  się w ścisłym reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego (obowiązek zakrycia ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne, zachowanie 1,5m dystansu). Przy wejściu do szkoły każdy uczestnik będzie musiał dokonać pomiaru temperatury. W zajęciach może wziąć udział tylko osoba zdrowa, która nie jest objęta kwarantanną ani izolacją w warunkach domowych oraz nie miała styczności z osobami chorymi, które odbywają kwarantannę lub objętymi izolacją. Na teren szkoły będą wpuszczani tylko uczestnicy zajęć.

Koszt zajęć za 1 miesiąc to 180 zł. Zajęcia artystyczne odbywać się będą w soboty, w grupach od 8 do 12 osób w godzinach 10.00 – 12.00 według podanego harmonogramu.

GRUDZIEŃ

04.12.2021 – rysunek
11.12.2021 – malarstwo
18.12.2021 – kompozycja przestrzenna

STYCZEŃ

15.01.2022 – rysunek
22.01.2022 – malarstwo
29.01.2022 – kompozycja przestrzenna

 LUTY

12.02.2022 – rysunek
19.02.2022 – malarstwo
26.02.2022 – kompozycja przestrzenna

 MARZEC

05.03.2022
– kompozycja przestrzenna  godz. 10.00 – 12.00
– kompozycja przestrzenna  godz. 12.00 – 14.00  (zajęcie odrabiane z dnia 29.01.2022r.)

12.03.2022
– rysunek godz. 10.00 – 12.00

19.03.2022
– malarstwo godz. 10.00 – 12.00

 KWIECIEŃ

09.04.2022 – rysunek
23.04.2022 – malarstwo
30.04.2022 – kompozycja przestrzenna

 

Szczegółowe cele zajęć:

 • doskonalenie umiejętności plastycznych, możliwości manualnych i warsztatowych w poszczególnych dziedzinach plastycznych,
 • komponowanie na określonej płaszczyźnie, ustalanie właściwych proporcji poszczególnych elementów np. martwej natury,
 • ćwiczenie zdolności obserwacyjnych (umiejętność postrzegania kształtu bryły, perspektywy, waloru i światłocienia w rysunku, oraz koloru w malarstwie),
 • rozwijanie środków ekspresji plastycznej,
 • ocena umiejętności, możliwości i predyspozycji kandydata, pogłębianie jego wiedzy oraz inspirowanie do aktywności plastycznej,
 • kształcenie umiejętności wypowiedzi na wybrany temat, znajomości zagadnień i właściwej terminologii.

Zakres działań plastycznych

 • rysunek
 • malarstwo
 • kompozycja przestrzenna

RYSUNEK

Na egzaminie wstępnym wymagany jest rysunek wykonany na podstawie obserwacji martwej natury, narysowany ołówkiem na kartonie formatu A3. Przewidziany czas realizacji 90 min.

Wymagania dotyczące realizacji prac rysunkowych

Na kartonie formatu A3, należy narysować martwą naturę, zwracając uwagę na poprawną kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, właściwe określenie walorem i światłocieniem elementów martwej natury oraz zróżnicowanie kreski. W pracy rysunkowej należy zastosować poprawną perspektywę w budowie elementów martwej natury oraz w ukazaniu planów i przestrzeni.

Podczas zajęć omówione zostaną:

 • zasady komponowania na płaszczyźnie, uwzględniające równowagę
  w kompozycji tj. właściwe rozmieszczenie elementów martwej natury
  w zależności od ich wizualnego ciężaru,
 • właściwe ich rozmieszczenie względem linii strukturalnych kartki oraz dwa rodzaje kompozycji – zamkniętą i otwartą,
 • sposoby określania poprawnych proporcji przedmiotów tworzących martwą naturę, zależności pomiędzy wysokością, szerokością i głębokością,
 • sposób konstruowania widzianych przedmiotów w nawiązaniu do znanych i prostych figur geometrycznych,
 • zastosowanie perspektywy w budowaniu przedmiotów, płaszczyzn, planów i przestrzeni,
 • zasady ustalania relacji walorowych pomiędzy poszczególnymi przedmiotami i płaszczyznami oraz budowania bryły przedmiotu modelunkiem światłocieniowym,
 • zastosowanie zróżnicowanej kreski w zależności od charakteru przedmiotu, płaszczyzny, rodzaju faktury itd.

MALARSTWO

Na egzaminie wstępnym wymagana jest praca malarska wykonana na podstawie obserwacji martwej natury, namalowana farbami temperowymi lub akrylowymi na kartonie formatu A3. Przewidziany czas realizacji 90 min.

 

Wymagania dotyczące realizacji prac malarskich

Na kartonie formatu A3, należy namalować martwą naturę zwracając uwagę na kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, wpływ światła na kolor i czytelność planów budujących przestrzeń. W pracy malarskiej można wyrazić indywidualną ekspresję w opracowaniu płaszczyzn plamą koloru.

Podczas  zajęć omówione zostaną:

 • zasady komponowania na płaszczyźnie, uwzględniające równowagę barw
  w kompozycji malarskiej,
 • szkice pomocnicze,
 • zasady działania perspektywy barwnej – budowania przestrzeni zróżnicowaną temperaturą barw, plany malarskie, rola światła i cienia,
 • obserwacja i analiza koloru w świetle i cieniu, relacje pomiędzy tymi zjawiskami,
 • własna interpretacja martwej natury, zastosowanie odpowiedniej plamy barwnej, jej natężenia, faktury, dobór tonacji barwnej do potrzeb malowanej kompozycji,
 • sposoby realizacji prac malarskich w wybranych technikach farb wodnych (tempery, akryle), poznanie ich właściwości fizycznych i różnic
  w sposobie posługiwania się materią farby.

 

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

Na egzaminie wstępnym wymagana jest praca rzeźbiarska wykonana w glinie lub plastelinie. Założeniem tej części egzaminu wstępnego jest poznanie umiejętności kandydata w budowaniu przestrzeni, jego wyobraźni
i pomysłowości. Największy wymiar pracy nie powinien przekroczyć wielkości 20cm.

Wymagania dotyczące realizacji prac z kompozycji przestrzennej:

 • stosowanie zasad budowania przestrzennego na zadany temat, realizacja powinna być odpowiedzią na dany temat,
 • wykazanie, jak temat zadania (indywidualny pomysł autora) wyrazić formą przestrzenną,
 • znajomość zasad budowania bryły w konkretnym materiale rzeźbiarskim, jego specyfiki, podstawowa wiedza dotycząca techniki stosowania danego materiału, jego zalet i wad mających wpływ na realizację,
 • świadomość pracy w przestrzeni – przestrzenność kompozycji wskazuje na to, że powinna być interesująca z każdej strony. Jak to osiągać?

 

Na poszczególne zajęcia należy przynieść następujące materiały plastyczne:

 • rysunek – blok rysunkowy w formacie A3, ołówki, gumkę,
 • malarstwo – blok techniczny w formacie A3, farby wodne (tempery, akryle), przybory do malowania, paleta,
 • rzeźba – opakowanie plasteliny, proste narzędzia do modelowania (nożyk, patyczek).

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach prosimy zgłaszać telefonicznie
w  sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek), tel. 48 340 28 38 lub  drogą e-mailową na adres plastyk@plastyk.radom.pl podając dane dziecka, szkołę do której obecnie uczęszcza oraz telefon rodzica do kontaktu.

 

Opłata za zajęcia do dnia 25 każdego miesiąca z góry w  sekretariacie szkoły.

W przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne zajęcia artystyczne zostaną przeniesione na czas ponownego otwarcia szkoły. Prosimy o regularne sprawdzanie informacji na stronie www. plastyk.radom.pl