Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dziejach każdego narodu są dni porażek i dni chwały, dni radosne i dni, które chciało by się jak najszybciej zapomnieć. My Polacy przeżywaliśmy także w swoich dziejach takie dni.

Po tragedii trzeciego rozbioru i upadku państwa polskiego trzeba było aż 123 lat aby Polska powstała na nowo. Stało się to 103 lata temu, 11 listopada 1918 roku.

Co złożyło się na to, że po tak długim okresie niebytu, wreszcie Polacy mogli cieszyć się własnym, niepodległym państwem? Był to niewątpliwie ciąg różnych wydarzeń i sytuacji. Ogromne znaczenie miała sprzyjająca sytuacja międzynarodowa, która spowodowała, że nasi zaborcy stanęli w przeciwstawnych obozach i zwrócili przeciwko sobie broń w I wojnie światowej, ale zdecydowanie najważniejszym elementem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości było poświęcenie i chęć walki o wolność samych Polaków. Bo wolności
i niepodległości nikt nam nie podarował. Te ogromne wartości musieliśmy przede wszystkim wywalczyć sobie sami. Gotowość  do poświęcenia dla sprawy wolności była tak wielka,
że przestawały się liczyć różnice polityczne, religijne, i wszelkie inne, liczyła się tylko wolna Polska. Przykładem takiej postawy są chociażby ojcowie naszej niepodległości Józef Piłsudski i Roman Dmowski, którzy w imię wolności Polski potrafili odłożyć na bok animozje, niechęć
i różnice poglądów politycznych, które ich zawsze dzieliły.

Dzięki takiej postawie Polaków udało się nie tylko odbudować wolną Polskę ale także obronić ją w dwa lata później, w 1920 roku przed zakusami naszego komunistycznego sąsiada, Rosji Sowieckiej.

Naszą wolność i niepodległość tysiące Polaków okupiło nie tylko trudem i cierpieniem ale także ceną najwyższą, własną krwią i własnym życiem. Dlatego  my wszyscy jesteśmy winni pamięć i szacunek tym, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnej, pięknej, demokratycznej Polsce. To jest obowiązek nasz i następnych pokoleń Polaków.

Aktualnie jesteśmy tuż przed  kolejną, sto trzecią rocznicą tych wielkich dla Polski
i Polaków wydarzeń. Dzisiaj nikt nie wymaga od nas abyśmy przelewali swoją krew
i oddawali życie dla naszej ojczyzny, ale to nie znaczy, że możemy stać biernie i bezczynnie.

Niech drogowskazem i wskazówką dla nas, żyjących współcześnie będą słowa Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna, to wielki, zbiorowy obowiązek”, obowiązek, który jesteśmy jej winni zawsze i wszędzie i z którego nikt nie może nas zwolnić.

 

Beata Nowak