Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
rekrutacja

Warsztaty z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Drodzy Kandydaci!

Przygotowaliśmy dla Was warsztaty z zajęć artystycznych, w formie stacjonarnych spotkań, których celem jest omówienie i poznanie wybranych zagadnień plastycznych oraz praktyczne wykonanie ćwiczeń pod kierunkiem nauczycieli. Profesjonalne korekty ułatwią przygotowanie się do egzaminu wstępnego i samodzielnej pracy w domu. Ponadto uczestniczy poznają specyfikę pracy w naszej szkole.

Warsztaty adresowane są do uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych.

Ilość miejsc jest ograniczona. Lista uczestników będzie utworzona według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty  będą odbywać się w soboty, od godziny 9.00 do godziny 14.00
z dwoma 15-minutowymi przerwami.

W godz. 9.00-10.30 kompozycja przestrzenna,

W godz. 10.45-12.15 rysunek,

W godz. 12.30-14.00 malarstwo.

Grupy uczestników będą liczyć od 8 do 12 osób.

Harmonogram warsztatów:

17 grudnia 2022 –  godz. 8.45 spotkanie organizacyjne i warsztaty

14 stycznia 2023

28 stycznia 2023

11 luty 2023

4 marca 2023

W warsztatach mogą uczestniczyć tylko zdrowi kandydaci. Na teren szkoły będą wpuszczani tylko uczestnicy zajęć.

Koszt warsztatów: 875zł

Opłatę za warsztaty należy wpłacić z góry w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

79 1240 3259 1111 0000 2989 5898

Cele warsztatów:

  • kształcenie zdolności obserwacyjnych (umiejętność postrzegania kształtu bryły, perspektywy, waloru, światłocienie oraz koloru w malarstwie)
  • doskonalenie umiejętności komponowania na płaszczyźnie właściwych proporcji poszczególnych elementów, np. martwej natury
  • ćwiczenie umiejętności modelowania przestrzennego w plastelinie
    (z uwzględnieniem proporcji, ruchu i zróżnicowania faktury)
  • poznawanie środków ekspresji plastycznej
  • doskonalenie umiejętności manualnych i technicznych w poszczególnych dziedzinach plastycznych
  • ocena umiejętności, możliwości i predyspozycji kandydata, pogłębienie jego wiedzy i umiejętności, inspirowanie do aktywności plastycznej,
  • znajomość wybranych zagadnień i terminologii plastycznej
  • znajomość środków wyrazu plastycznego i celowe ich stosowanie (kreska, walor, światłocień, kompozycja, perspektywa, faktura itp.).

Na każde warsztaty należy przynieść:

Blok techniczny w formacie A3, ołówki, gumkę, strugaczkę, farby wodne (plakatówki lub akryle), przybory do malowania (pędzle, plastikowe naczynie na wodę, tekturka lub paleta), opakowanie plasteliny i narzędzie do modelowanie (nożyk drewniany lub plastikowy, może być płaski patyk).

Deklaracje uczestnictwa w warsztatach prosimy zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 (poniedziałek-piątek), tel. 48 340 28 38 lub e-mailowo na adres: plastyk@plastyk.radom.pl podając dane dziecka, szkołę do której obecnie uczęszcza oraz telefon rodzica lub opiekuna do kontaktu.

W przypadku przejścia szkoły na system nauczania zdalnego warsztaty zostaną przeniesione na czas ponownego otwarcia szkoły. Prosimy o regularne sprawdzanie informacji na stronie www.plastyk.radom.pl

Uczestnictwo w warsztatach nie gwarantuje przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych
w Radomiu

Organizator warsztatów:

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu