Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Pierwsza wystawa czasowa w Galerii „Wena” Fundacji Rodziny Staraków w Warszawie

W dniu 15 marca 2024 r. odbył się wernisaż pierwszej wystawy czasowej w Galerii „Wena” Fundacji Rodziny Staraków (ul. Bobrowieckiej 8 w Warszawie). Na wystawie zaprezentowane zostały nagrodzone i wyróżnione prace IX Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu w Rysunku Uczniów Szkół Plastycznych. Organizatorem wystawy byli Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu oraz Fundacja Rodziny Staraków. 

Wystawę otworzyli p. Wiesława Giedrojć Członek Zarządu Fundacji oraz p. Tomasz Kiliański dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu. Naszą szkołę reprezentowali także: wicedyrektor ds. artystycznych p. Bartłomiej Kopiński oraz nauczyciele rysunku i malarstwa p. Edyta Jaworska-Kowalska, p. Anna Symela, p. Jakub Strzelecki wraz z uczniami, których prace znalazły się na wystawie: Wiktorią Mrozik, Zuzanną Pająk, Dimitrijem Kuraskinem oraz Tomaszem Barszczem.

W uroczystym otwarciu wystawy towarzyszyli nam wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie p. Iwona Skowron wraz z wizytatorem p. Urszulą Januszewską, przedstawiciele Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na czele z dyrektorem p. Leszkiem Ruszczykiem. Był z nami także p. Witold Bujakiewicz kierownik Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Na wernisażu obecny był także dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie p. Paweł Kasprzak. 
 
Po wernisażu wszyscy obecni oprowadzeni zostali po ekspozycjach stałych znajdujących się w galeriach Fundacji Rodziny Staraków.

Foto: Daniel Adamczyk – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu