Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Osterkarte- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

Adresaci:    uczniowie  szkół podstawowych  klas siódmych i ósmych

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim
 • Rozwijanie uzdolnień językowych i plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka
 • Integracja uczniów szkół na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego
 • Promocja Zespołu Szkół Plastycznych

Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

Aleja Grzecznarowskiego 13

26-600 Radom

Nauczyciel języka niemieckiego w ZSP : Agnieszka Kaszuba-Sambor

Termin i miejsce konkursu:

Prace należy dostarczyć do dnia 4 kwietnia 2023r. do Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta, Aleja Grzecznarowskiego 13,  Radom

Kontakt do organizatora: Agnieszka.Kaszuba-Sambor@plastyk.radom.pl

Zasady konkursu:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z Radomia oraz powiatu radomskiego.
 • Informujemy, że prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.
 • Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.
 • Maksymalny format prac 21cm x15cm.
 • Technika wykonania prac jest dowolna, może być to praca wykonana technikami tradycyjnymi lub cyfrowymi.
 • Karta musi zawierać świąteczne życzenia w języku niemieckim.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwiska autora, wiek, nazwa i numer szkoły, imię i nazwisko opiekuna
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2023r.
 • Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie szkoły www.plastyk.radom.pl