Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

INFORMACJA O EGZAMINACH POPRAWKOWYCH w roku szkolnym 2018/2019

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Lp.

Przedmiot / egzamin

Termin

Sala

1.

Egzamin klasyfikacyjny
z matematyki

(3 LP)

22.08.2019r.

godz. 9.00

40

2.

Historia sztuki/egz. popr.

(1 LP i 3 LP)

26.08.2019r.

godz. 9.00

29

3.

J. angielski /e. popr.

(1 LP )

27.08.2019r.

godz. 9.00

27

4.

Matematyka/e. popraw.

(IV OSSP, 1 LP, 3 LP)

27.08.2019r.

godz.9.00

40