Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Szukam wiosny”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„Szukam wiosny”

Adresaci: uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
Cele konkursu:

 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • Integracja społeczności szkolnej
 • Kształtowanie postaw poszanowania przyrody
 • Rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno polskiej przyrody
 • Promowanie twórczości uczniów Zespołu Szkół Plastycznych

Organizator konkursu:
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
Aleja Grzecznarowskiego 13
26-600 Radom
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Agnieszka Kaszuba-Sambor, Barbara Kwiecińska- Grzanka

Termin i miejsce konkursu:
Prace należy przesłać do dnia 15 maja 2021 roku na adres mailowy jednego z opiekunów SU z dopiskiem „Szukam wiosny”.
Zasady konkursu:

 • Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 prac fotograficznych związanych z tematyką konkursu „Szukam wiosny”
 • Zgłoszenie pracy fotograficznej lub zestawu fotografii jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, że zgłaszający jest autorem pracy i zgadza się na jej bezpłatną prezentację na stronie internetowej szkoły i powielanie.
 • Zgłoszone na konkurs prace staną się własnością organizatora, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.
 • Minimalny rozmiar przesłanej pracy fotograficznej powinien wynosić ok. 2500 x 3500 pikseli.
 • Nazwa przesyłanego pliku z pracą musi zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza.
 • Jury konkursu wyłoni laureatów konkursu do 30 maja 2021 r.
 • Laureat otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Komisja konkursowa przyzna również wyróżnienia i dyplomy.
 • Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie szkoły plastyk.radom.pl

Zapraszamy do licznego udziału w konkursie!

Organizatorzy