Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO Osterkarte- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

Osterkarte- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych klas siódmych i ósmych

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim
 • Rozwijanie uzdolnień językowych i plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka
 • Integracja uczniów szkół na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego
 • Promocja Zespołu Szkół Plastycznych

Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

Aleja Grzecznarowskiego 13

26-600 Radom

Nauczyciel języka niemieckiego w ZSP: Agnieszka Kaszuba-Sambor

Termin i miejsce konkursu:

Prace należy dostarczyć do dnia 22 marca 2024r. do Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta, Aleja Grzecznarowskiego 13, Radom

Kontakt do organizatora: Agnieszka.Kaszuba-Sambor@plastyk.radom.pl

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z Radomia oraz powiatu radomskiego.
 2. Prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora, w związku z czym organizator zastrzega sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.
 3. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.
 4. Maksymalny format pracy 15cmx21cm.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna, może być to praca wykonana technikami tradycyjnymi lub cyfrowymi.
 6. Karta musi zawierać świąteczne życzenia w języku niemieckim.
 7. Praca zawierająca błędy językowe zostanie zdyskwalifikowana.
 8. Do pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i numer szkoły, imię i nazwisko opiekuna, mail do kontaktu.
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 13 kwietnia 2024r.
 10. Nagrody:

I miejsce- bon podarunkowy o wartości 150 złotych,

II miejsce – bon podarunkowy o wartości 100 złotych,

III miejsce- bon podarunkowy o wartości 50 złotych

Wyróżnienia- dyplomy pamiątkowe.

 1. Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie szkoły www.plastyk.radom.pl