Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Nauczanie zdalne w szkole im. J.Malczewskiego

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu

Nauczanie na odległość w Szkole Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie !

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020r. uruchomiliśmy w naszej szkole także zdalne nauczanie dla naszych najmłodszych uczniów.

Chcielibyśmy, abyście Wy, nasi najmłodsi uczniowie, także uczestniczyli w tej formie nauczania. Proponujemy Wam, Drodzy uczniowie realizację prac plastycznych pozostając w Waszych domowych „ART-pracowniach” w miarę Waszych możliwości i potrzeb.

Rodziców prosimy o kontakt i korzystanie z adresu e-mailowego plastyk@plastyk.radom.pl, nauczyciele będą udzielać pisemnej konsultacji i korekt.

Wkrótce w zakładce „Twórcze nauczanie na odległość” ukaże się Wirtualna Galeria Waszej twórczości. Systematycznie będziemy ją uzupełniać.

Drodzy Rodzice !

Prosimy o nadsyłanie zdjęć zrealizowanych prac na adres mailowy naszego nauczyciela: pawel.dobrowolski@plastyk.radom.pl Jeśli nie będzie to dla wszystkich możliwe prosimy o gromadzenie prac plastycznych lub założenie Indywidualnej Teczki. Drodzy Uczniowie ! Tak zgromadzone prace zaprezentujecie swoim nauczycielom oraz koleżankom i kolegom po zakończeniu wprowadzonego czasowego zawieszenia pracy szkoły.

Prosimy, aby przesyłane prace były podpisane: Nazwisko i imię, Klasa oraz Dział. Pomoże nam to w zakładaniu plików dla poszczególnych klas i oddziałów.

Proponujemy trzy zadania do realizacji we wszystkich działach i specjalnościach zarówno w rysunku i malarstwie, rzeźbie, grafice i animacji rysunkowej, tkaninie i ceramice artystycznej. Możecie malować, rysować, wycinać, kleić, składać – tworzyć… Format pracy dowolny.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i mam nadzieję na szybkie zobaczenie się w naszych pracowniach artystycznych !

Dyrektor szkoły – B.Marczykowska

25.03.2020r.


Scenariusze lekcji dla poszczególnych klas i przedmiotów:


DZIAŁ WSTĘPNY:

klasa 1 Wa – rysunek i malarstwo – J. Strzelecki – kwiecień 2020

klasa 1 Wa – rysunek i malarstwo – J. Strzelecki – maj 2020

klasa 1 Wb – rysunek i malarstwo – A. Dobrowolska – kwiecień i maj 2020

klasa 1 Wc – rysunek i malarstwo – G.Kwiecień – kwiecień i maj 2020

klasy 1 Wa, 1 Wb, 1 Wc – rzeźba – p. J. Szpak


DZIAŁ DZIECIĘCY:

klasa 1 Da i 1 Db – rysunek i malarstwo – B. Marczykowska – kwiecień i maj 2020

klasa 1 Da i 1 Db – grafika komputerowa – P. Dobrowolski – kwiecień i maj 2020

klasa 2 Da i 2 Db – rysunek i malarstwo – G. Kwiecień – kwiecień 2020

klasa 2 Da i 2 Db – ceramika artystyczna – A. Dobrowolska – kwiecień i maj 2020

klasa 3 Da i 3 Db – rysunek i malarstwo – G. Kwiecień – kwiecień 2020

klasa 3 Da i 3 Db – tkanina artystyczna – B. Jaśkiewiecz-Kornacka – kwiecień i maj 2020


DZIAŁ MŁODZIEŻOWY:

klasa 1 M – rysunek i malarstwo – A. Dobrowolska – kwiecień i maj 2020

klasa 1 M – animacja rysunkowa – P. Dobrowolski – kwiecień i maj 2020