Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, w dniach od 12 marca do 24 maja 2020r., są prowadzone zdalnie. W tym czasie szkoła obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie, pod numerem telefonu (+48) 340 28 38.

Już w pierwszych dniach zawieszenia zajęć nauczyciele wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących, jak i artystycznych podjęli próbę nauczania zdalnego. Rozesłali swoim uczniom konkretne wytyczne, zakres prac i zadań do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Wielogodzinną pracę nad uruchomieniem platformy e-learningowej w oparciu o usługę Microsoft Teams podjął p.Tomasz Kiliański – wicedyrektor szkoły oraz p.Bartłomiej Kopiński – nauczyciel projektowania graficznego. Nauczyciele zostali przeszkoleni on-line w zakresie posługiwania się tym nowym narzędziem pracy zdalnej z uczniami. Dla wszystkich klas zostały utworzone konta, dzięki czemu pierwsze lekcje on-line już się odbyły w minionym tygodniu. Zarówno pedagog jak i psycholog szkolny pracują zdalnie i udzielają fachowej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Wielu nauczycieli udostępniło swoje prywatne adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów, by umożliwić im kontakt w związku z realizacją nauki zdalnej.

Drodzy Uczniowie !

Zobowiązuję Was do samodzielnej pracy, za którą będziecie oceniani. Dziękuję tym, którzy podjęli współpracę z nauczycielami i biorą udział w lekcjach. Bardzo Was proszę o zdalną naukę w kolejnych dniach tak długo, jak długo to będzie konieczne. Pamiętajcie, że w tej trudnej sytuacji możecie się kontaktować on-line z psychologiem i pedagogiem.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej pojawią się w e-dzienniku w najbliższym czasie po konsultacjach zespołów nauczycielskich.

Drodzy uczniowie klas maturalnych !

Swój cenny czas wykorzystajcie na solidne przygotowanie się do części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz egzaminów maturalnych. Regulacje prawne, dotyczące kwestii egzaminów dyplomowych przygotowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekamy na odpowiednie decyzje i terminy.

Zwracam się z prośbą do każdego Rodzica i Ucznia o codzienne odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i mam nadzieję na szybkie zobaczenie się w rzeczywistości !

Bożena Marczykowska – dyrektor szkoły