Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu

Radom, dnia 21 marca 2020r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W dniu 20 marca 2020r. Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach do 10 kwietnia 2020 roku. Do 24 marca br. nadal będą trwały zdalne zajęcia powtórzeniowe. Od 25 marca br. kontynuujemy naukę zdalną, realizując nowe treści podstawy programowej. Zdalne nauczanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

Już w pierwszych dniach zawieszenia zajęć nauczyciele wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących, jak i artystycznych podjęli próbę nauczania zdalnego. Rozesłali swoim uczniom konkretne wytyczne, zakres prac i zadań do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Wielogodzinną pracę nad uruchomieniem platformy e-learningowej w oparciu o usługę Microsoft Teams podjął p.Tomasz Kiliański – wicedyrektor szkoły oraz p.Bartłomiej Kopiński – nauczyciel projektowania graficznego. Nauczyciele zostali przeszkoleni on-line w zakresie posługiwania się tym nowym narzędziem pracy zdalnej z uczniami. Dla wszystkich klas zostały utworzone konta, dzięki czemu pierwsze lekcje on-line już się odbyły w minionym tygodniu. Zarówno pedagog jak i psycholog szkolny pracują zdalnie i udzielają fachowej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Wielu nauczycieli udostępniło swoje prywatne adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów, by umożliwić im kontakt w związku z realizacją nauki zdalnej.

Drodzy Uczniowie !

Zobowiązuję Was do samodzielnej pracy, za którą będziecie oceniani. Dziękuję tym, którzy podjęli współpracę z nauczycielami i biorą udział w lekcjach. Bardzo Was proszę o zdalną naukę w kolejnych dniach tak długo, jak długo to będzie konieczne. Pamiętajcie, że w tej trudnej sytuacji możecie się kontaktować on-line z psychologiem i pedagogiem.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej pojawią się w e-dzienniku w najbliższym czasie po konsultacjach zespołów nauczycielskich.

Drodzy uczniowie klas maturalnych !

Swój cenny czas wykorzystajcie na solidne przygotowanie się do części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz egzaminów maturalnych. Regulacje prawne, dotyczące kwestii egzaminów dyplomowych przygotowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekamy na odpowiednie decyzje i terminy.

Zwracam się z prośbą do każdego Rodzica i Ucznia o codzienne odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i mam nadzieję na szybkie zobaczenie się w rzeczywistości !

Bożena Marczykowska – dyrektor szkoły