Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że w dn. 18 stycznia 2019r. zajęcia z Animacji z p. Bartłomiejem Kopińskim oraz zajęcia z Rysunku i Malarstwa z p. Aleksandrą Szczepanik-Szałas w klasie 1 Ma nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.