Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wystawa absolwentki Dominiki Wąsik

plakat Nika Wąsik

Dominika Wąsik, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Jej pasją jest fotografia i grafika. Posiada bogaty dorobek artystyczny. Podczas nauki w naszej szkole i w czasach studenckich brała udział w licznych wyjazdach, warsztatach i wymianach zagranicznych m.in. do Włoch, Portugalii, Kanady, Niemiec. Jest autorką kilku wystaw indywidualnych.
Zapraszamy na spotkanie z Absolwentką i Finisaż wystawy 20 października 2023 r.

W dniach 28.09 – 20.10 wystawę można zwiedzać w dni powszednie w godzinach pracy szkoły, po konsultacji z dyrektorem ds. artystycznych.