Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Debata i wybory do SU

5 października 2023 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego ZSP. Kandydaci do SU przedstawili się podczas debaty przedwyborczej. Uczniowie szkoły mieli możliwość zadawania pytań, a kandydaci mogli przedstawić swój program oraz porozmawiać z wyborcami.

W głosowaniu wzięło udział 178 uczniów.

Na podstawie ilości zdobytych głosów powołany został Samorząd Uczniowski na rok
szkolny 2023/2024 w składzie:

Przewodniczący: Anna Hermanowicz

Zastępca przewodniczącego: Olga Orłowska

Członek zarządu: Maja Choinacka

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział,  serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.