Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

II etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego CEA – Radom 2024

W dniach 20-21 marca 2024 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z Rysunku Malarstwa i Rzeźby. Organizację – II Etapu najważniejszego Konkursu Plastycznego Centrum Edukacji Artystycznej powierzono Zespołowi Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w  Radomiu. Wzięło w nim udział 51 uczestników ze wszystkich szkół plastycznych makroregionu Północno-Wschodniego. Uczestnicy wykonywali prace z zakresu trzech dziedzin: rysunek, malarstwo lub rzeźba oraz dodatkowo prezentowali swoje prace wykonane w szkołach macierzystych.

Łącznie na ekspozycjach w radomskim plastyku zaprezentowano blisko 500 prac plastycznych.

Jury w składzie:

Prof. Tomasz Milanowski  (ASP Warszawa)

Dr hab. Grzegorz Niemyjski (ASP Wrocław)

Dr hab. Jacek Kornacki (ASP Gdańsk)

Dr hab. Mateusz Otręba (ASP Kraków)

Mgr Krzysztof Mętel (UAP Poznań)

 

Oceniło, że poziom wykonanych prac znacznie przewyższał te prezentowane przez pozostałe trzy makroregiony.

Do ogólnopolskiego III Etapu – zakwalifikowało się 34 uczestników, z czego 14 będzie reprezentować nasz region

 

Za nami liczne spotkania, rozmowy i mnóstwo emocji.

 

Taki konkurs nie tylko promuje talent młodych twórców, ale również stanowi przestrzeń do wymiany pomysłów i doświadczeń. Jest to nieocenione w rozwoju artystycznym i osobistym młodego artysty.

Serdeczne gratulacje dla uczestników, ich opiekunów artystycznych za wysoki poziom artystyczny zaprezentowanych prac.

 

Jako szkoła, kolejny raz wydarzenie wymagające zespołowych działań, wielkiego nakładu pracy oraz ogromnego zaangażowania zorganizowaliśmy na najwyższym poziomie.

 

WIELKIE podziękowania dla całego Zespołu radomskiego plastyka