Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Pracownia Tkaniny Artystycznej- wystawa semestralna

Pracownia Tkaniny Artystycznej w Zespole Szkół Plastycznych realizuje interesujące prace  w obrębie
różnych technik związanych z tkaniną.
Efekty pracy można było obejrzeć na wystawie semestralnej klasa 3LSPb opiekun artystyczny Barbara
Jaśkiewicz – Kornacka