Home

Instrukcja logowania się do e-Dziennika

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.

Udostępniamy instrukcję logowania oraz odzyskania hasła i loginu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu (e-Dziennika). Instrukcja przeznaczona jest dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców, których hasło wygasło lub którzy logują się po raz pierwszy (w przypadku rodziców hasło i login zostaną przesłane na podany w deklaracji adres e-mail, w przypadku uczniów i nauczycieli na adres szkolnej poczty w usłudze Office365 - w celu odzyskania hasła do szkolnego e-maila należy zgłosić się do p.Bartłomieja Kopińskiego).

Instrukcja logowania do e-Dziennika - Pobierz

Jednocześnie informujemy, że dane kont rodzicielskich nie będą udostępniane uczniom. W przypadku problemów z logowaniem istnieje możliwość osobistych konsultacji ze szkolnym administratorem w czasie spotkań i konsultacji dla rodziców.

 

Ankieta dla absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Szanowni Absolwenci!
Chcąc nawiązać współpracę szkoły z Państwem, kierujemy do Was tę ankietę. Zebrany materiał posłuży do poprawy jakości pracy szkoły, dlatego prosimy o uaktualnianie danych. Ankieta nie jest anonimowa, będzie dla nas cennym źródłem informacji, a także umożliwi ewentualny kontakt z Państwem.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Kliknij tu... aby przejść do ankiety.

 

Plan zajęć szkoły plastycznej jacka malczewskiego na rok szkolny 2015/2016

Kliknij tu... aby pobrać plan zajęć popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego na rok szkolny 2015/2016.

 

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016 będą przyjmowane do 15 września 2015 r.

Osoby korzystające z pomocy społecznej MOPS składają wnioski u pracownika socjalnego w swoim Rejonie Pracy Socjalnej.

Osoby nie korzystające z pomocy społecznej składają wnioski w Dziale Obsługi Mieszkańców MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134.

Wnioski można pobrać ze strony MOPS.

 

List od Andrzeja Wajdy z okazji jubileuszu szkoły plastycznej

 

 

Lista uczniów Przyjętych do Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Lista przyjętych do Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

 

Więcej…

 

Wykaz Podręczników na rok szkolny 2015/2016

Poniżej do pobrania szkolny zestaw podręczników dla wszystkich klas OSSP i LP na nadchodzący rok szkolny 2015/2016.

Kliknij tu... aby pobrać wykaz podręczników.

 

Matura na 100%

MATURA 2015 - 100%

Matura 2015 to kolejny powód do dumy. Osiągnęliśmy 100% zdawalności i bardzo dobre wyniki. Gratulujemy zarówno Absolwentom, jak i Nauczycielom. Gratulujemy Rodzicom!

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.