Wystawę "METAMORFOZA" można zwiedzać    Pn. - Pt. w godz. 1000 - 2000 Sob. - Ndz. 1100 - 1900

Home

INFORMACJA O UDZIELANIU ZASIŁKU SZKOLNEGO

1. Zasiłki szkolne przysługują uczniom zamieszkałym na terenie miasta Radomia znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

· brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców/ opiekunów prawnych,

· śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

· kradzież w mieszkaniu ucznia,

· pożar lub zalanie mieszkania

· nagła choroba ucznia,

· inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

4. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być: świadectwa pracy (w przypadku utraty zatrudnienia), zaświadczenie lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie zdarzenia oraz o okresie po jego wystąpieniu (w przypadku utraty zatrudnienia, zgonu członka rodziny), faktury i rachunki za leczenie itp.

5. Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku szkolnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać pocztą.

6. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl

7. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na uczniów niepełnoletnich.

8. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia.

 

Szczegółowe informacje i wnioski są dostępne na stronie www.bip.mops.radom.pl

 

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Stypendia szkolne przysługują uczniom zamieszkałym na terenie miasta Radomia.

2. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl od 31 lipca 2017 r.

3. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na uczniów niepełnoletnich.

4. Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać pocztą.

5. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia. Szczegółowe informacje i wnioski są dostępne na stronie www.bip.mops.radom.pl

 

SZKOŁA PLASTYCZNA IM. J.MALCZEWSKIEGO - zakończenie roku szkolnego

   Zakończenie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego odbędzie się 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1700.

 

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z ceramiki z p. Aleksandrą Dobrowolską zostają odwołane do końca roku szkolnego z powodu wyjazdu nauczyciela do sanatorium.

 

WYSTAWA "METAMORFOZA"

Informujemy, że wystawę "METAMORFOZA" można zwiedzać codziennie w godz. 1000 - 2000 natomiast w sobotę i niedzielę w godz. 1100 - 1900.

 

(2017.04.07) uczniowie z klasy 1 LP w Muzeum Wyobraźni w Częstochowie

Magiczna 7,kwietniowy piątek, deszczowy dzień, Częstochowa .

To był kierunek naszej podróży w czasie i przestrzeni do Muzeum Wyobraźni autorskiej galerii Tomasza Sętowskiego. Uczniowie z klasy 1 LP zostali zaproszeni do odwiedzenia artysty i zapoznania się z jego twórczością . A wszystko to stanowi preludium do ważnego wydarzenia , o którym pisze redaktor Małgorzata Ziewiecka na stronie http://www.coolturalnyradom.pl/news/show/5856/niezwykle-spotkanie-mlodziezy-z-radomskiego-plastyka.

Zdjęcia na stronie https://www.fotobox.ovh/album/21/8DfEIVYO

To właśnie dzięki jej pasji i zaangażowaniu udało nam się spędzić tak twórczo czas.Zawieźliśmy zaproszenie dla p. T. Sętowskiego na planowaną wystawę.Najważniejsze dla nas okazały się: twórcza rozmowa dotycząca prac artysty, wizyta na pięterku w pracowni pachnącej farbami , obraz na sztaludze jeszcze w fazie tworzenia, dziwne obiekty muzealne rodem z filmów SF ( wdzięczne obiekty do fotografowania się) a także mural zatytułowany " Wieża Babel", który obejrzeliśmy wspólnie z autorem na częstochowskim deptaku.Nie przeszkadzał nam padający deszcz, najważniejsze słowa docierały do naszych  serc i wyobraźni.

20 maja o godz. 17:00 w radomskim PLASTYKU odbędzie się otwarcie niezwykłej wystawy prac polskich artystów z nurtu surrealizmu i realizmu magicznego zatytułowanej Metamorfoza, poświęconej pamięci Zdzisława Beksińskiego. 61 obrazów autorstwa 48 artystów. Lista nazwisk jest imponująca: min.: Tomasz Sętowski, Rafał Olbiński, Marcin Kołpanowicz, Krzysztof Izdebski - Cruz, Zofia Błażko, Kazimierz Kalkowski, Dariusz Kaleta, Edawrd Szuterr... i wielu cenionych, współczesnych tórców, których Wam niebawem przedstawimy. Wśród nich także przedstawiciele młodego pokolenia, których prace są istną intelektualną prowokacją, zaskakującą opowieścią o... przemianie.

Już 20 maja oczarujemy Was niezwykłą sztuką!

A już teraz zobacz stronę internetową wystawy http://www.metamorfoza.radom.pl/

Wystawę pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego będziemy mogli oglądać do 30 czerwca. Obrazy przyjadą do Radomia dzięki wsparciu radomskich firm i mediów.

Opiekunami młodzieży byli Jakub Strzelecki i Halina Bobryk.

HTB

 

Szkolenia w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”

Zapraszamy wszystkich nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”.

pobierz

 

Wyniki konkursu "Być jak Leonardo..."

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

KONKURS PLASTYCZNY „Być jak Leonardo …”

 

Więcej…

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.