Home

Egzamin gimnazjalny.

Organizacja pracy szkoły w trakcie trwania egzaminów gimnazjalnych:

egzamin gimnazjalny odbywa się w dniach 23-24-25 kwietnia 2014 r. w CKU ul. Kościuszki 7

- klasy 1 i 2 OSSP - zwolnione z zajęć lekcyjnych

- klasy 4-5 OSSP i 1-2-3 LP - zajęcia w/g planu lekcji w budynku MSCDN i ZSZ Hubal.

 

Pożegnanie klas maturalnych.

Pożegnanie klas maturalnych odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 1200 w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii "Łaźnia" przy ul. Żeromskiego.

 

Uwaga Maturzyści

Pisemne egzaminy maturalne rozpoczynające się o godz. 9.00 oraz ustne egzaminy z języka polskiego i angielskiego odbywać się będą w budynku MSCDN w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.
Egzaminy, które rozpoczynać  się będą o godz. 14.00 będą miały miejsce w CKU w Radomiu przy ul. Kościuszki 7a. Maturzyści mają się stawić na egzamin godzinę przed jego rozpoczęciem.

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Rzeźba jako element zdobniczy ogrodów" - Radom - Magdeburg- Radom - 2013

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl