Home

Rozpoczęcie roku szkolnego szkoły plastycznej im. józefa bradta

Uroczyste rozpoczęcie roku Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego odbędzie się 8 września o godz. 17:00 w budynku szkoły przy Al. Grzecznarowskiego 13.

 

Stypendia Szkolne w roku szkolnym 2014/2015

Wszystkim zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z kryteriami uzyskania szkolnego stypendium socjalnego:

Regulamin udzielania pomocy socjalnej

Pouczenie i informacje dodatkowe

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 900 przy ul. Grzecznarowskiego 13.

 

Inauguracja roku szkolnego.

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 połączona z uroczystością otwarcia szkoły po kapitalnym remoncie i rozbudowie odbędzie się 1.09.2014 r. o godz. 1000 - ul. Grzecznarowskiego 13.

  • Spotkanie młodzieży z wychowawcami klas o godz. 900
 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.