Home

Instrukcja logowania się do e-Dziennika

Dzięki uprzejmości Dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu udostępniamy instrukcję logowania oraz odzyskania hasła i loginu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu. Instrukcja przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów oraz rodziców. Instrukcję można pobrać klikając w poniższy link.

Instrukcja

W przypadku problemów z logowaniem istnieje możliwość konsultacji ze szkolnym Administratorem (p. Bartłomiejem Kopińskim) w czasie spotkań i konsultacji dla rodziców.

Uwaga: dodatkowy termin konsultacji: 3 marca w godz. 15:30 - 16:30 w sali 24.

 

Harmonogram bezpłatnych konsultacji dla kandydatów do szkoły

Zapraszamy wszystkich kandydatów na bezpłatne konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych. Kandydaci do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego powinni przynieść swoje prace z rysunku, malarstwa i rzeźby.


Kliknij aby pobrać: Harmonogram konsultacji

 

III OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBY 2015

III OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBY

Kamień●Drewno●Ceramika

7-18 września 2015r

Zapraszamy uczniów starszych klas szkół plastycznych do udziału w III Ogólnopolskim Plenerze Rzeźby realizowanym przez ZSP w Radomiu we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Serdecznie zapraszamy!

W poniższym linku:

Regulamin pleneru

Formularz zgłoszeniowy

 

Jubileusz 25-lecia Szkoły i Zjazd Absolwentów

Drodzy Absolwenci

Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
w Radomiu

 

pragnąc upamiętnić Jubileusz 25-lecia Szkoły, a także 100-rocznicę śmierci patrona szkoły organizujemy w dniach
24-25 września 2015r.


Zjazd Absolwentów

Liceum Sztuk Plastycznych
Liceum Plastycznego
oraz
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych

 

Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że licznie zjawicie się Państwo w tych wyjątkowych dniach, które będą okazją do osobistych spotkań koleżanek i kolegów, wspomnień, refleksji
i wzruszeń

Więcej…

 

31 plener plastyczny - zapisy

 

 

PRZEKAŻ 1% podatku NASZĄ SZKOŁĘ

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy szkoły!

Po raz trzeci, prosimy o wsparcie naszych działań przekazując 1% na rzecz Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu – szkoły wspierającej rozwój naszej utalentowanej młodzieży.

1% w nowych formularzach podatkowych

W formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 wprowadzono specjalne pole dotyczące przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.Podatnicy tak jak dotychczas chcąc wesprzeć wybraną organizację OPP będą podawać jej nazwę, numer KRS oraz wyliczać właściwą kwotę. Jednocześnie za pośrednictwem pola będą mogli przekazać organizacji dodatkowe informacje, zawierające na przykład sugestię odnośnie wykorzystania części podatku, czy dane kontaktowe.

Cel szczegółowy

1% 600000060402, Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu

Dziękuję w imieniu uczniów i własnym – B. Marczykowska

dyrektor szkoły

 

Regulaminy wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających

Zachęcamy rodziców uczniów klas objętych nową podstawą programową do zapoznania się z regulaminami wyboru zajęć rozszerzonych i modułowych.

 

REGULAMIN WYBORU UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAJĘĆ MODUŁOWYCH

REGULAMIN WYBORU PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

DNI Otwarte 2015

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

zaprasza kandydatów do klasy 1 Liceum Plastycznego
oraz do klasy 1 Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
na


DNI OTWARTE
20 marca 2015r. (piątek) godz. 12.00 - 17.00
21 marca 2015r.(sobota)
godz.9.00 – 14.00
25 kwietnia 2015r.
(sobota) godz. 10.00 – 13.00


Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się w siedzibie szkoły
przy ul.Grzecznarowskiego 13


W programie m.in.:
Prezentacja multimedialna
Radomska szkoła Brandta”
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych
Wystawa twórczości plastycznej uczniów

 

Staże i praktyki zagraniczne

Realizacja projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ – Europejskie Staże Zagraniczne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
"Nowe technologie w ceramice i sztukaterii".

 

W ramach projektu młodzież ZSP doskonaliła warsztat pracy w zakresie sztukaterii i ceramiki, poznawała procesy technologiczne z uwzględnieniem doboru właściwych narzędzi oraz zasady bhp zgodne z normami i standardami unijnymi. Miała możliwość zapoznania się z formami edukacyjnymi i systemem szkolnictwa w Niemczech. Zwiedziła zabytki Magdeburga, Drezna, Poczdamu i Berlina. Ważnym elementem stażu było poznanie kultury zawodowej i norm zachowań współpracowników i opiekunów strony niemieckiej co pozwoliło uczniom rozwinąć się zarówno w aspekcie zawodowym jak i sprawności językowej. Staż zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl