Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Konkurs OSTERKARTEN- Najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

Adresaci:    uczniowie  szkół podstawowych  klas siódmych i ósmych

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim
 • Rozwijanie uzdolnień  językowych i plastycznych 
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka
 • Integracja uczniów szkół na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego
 • Promocja Zespołu Szkół Plastycznych

 Organizatorzy konkursu:

 Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

Aleja Grzecznarowskiego 13

26-600 Radom

Nauczyciel języka niemieckiego w ZSP : Agnieszka Kaszuba-Sambor, Małgorzata Kiejnich

 Termin i miejsce konkursu:

Prace lub zdjęcie pracy należy nadesłać do dnia 12 kwietnia 2021 roku na adres mailowy organizatora (Agnieszka.Kaszuba-Sambor@plastyk.radom.pl) z dopiskiem „Kartki Wielkanocne”.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z Radomia oraz powiatu radomskiego.
 2. Informujemy, że prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.
 3. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.
 4. Maksymalny format prac 10cmx15cm.
 5. Technika wykonania prac jest  dowolna, może być to praca wykonana technikami tradycyjnymi lub cyfrowymi.
 6. Karta musi zawierać świąteczne życzenia w języku niemieckim.
 7. Nazwa przesyłanego pliku z praca musi zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2021r.
 9. Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie szkoły www.plastyk.radom.pl