Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
egzmin dyplomowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU

DATA, GODZ. PRZEDMIOT
8.04.2021 /czwartek/

 

godz. 13.00

Historia sztuki

 

klasa 6 OSSP  (1-16)

9.04.2021 /piątek/

 

godz. 9.00 – 12.00

godz. 12.30 – 16.00

Historia sztuki

 

klasa 6 OSSP (17-23)

klasa 4LPa /1- 9/

12.04.2021 /pon./

 

godz. 9.00-13.00

godz. 13.00- 16.00

Historia sztuki

 

klasa 4 LP a (10-16)

klasa 4 LP b (1-10)

13.04.2021/wtorek/

 

godz. 9.00-12.30

 

godz. 13.00- 16.00

 

 

 

Techniki Rzeźbiarskie – klasa 4 LP a (8)

 

Tkanina Artystyczna – klasa 4 LP a (8)

14.04.2021/środa/

 

godz. 9.00-12.30

 

godz. 13.00- 16.00

Projektowanie Graficzne – kl. 4LP b(10)

 

Projektowanie Graficzne- kl.6 OSSP(1-7)

 

15.04.2021/czwartek/

 

godz. 9.00-11.30

 

godz. 12.00- 16.00

 

Projektowanie Graficzne- kl.6 OSSP(8-13)

 

Ceramika Artystyczna– klasa 6 OSSP (1-10)

16.04.2021 /piątek/

 

godz. 9.00

Historia sztuki

 

Egzamin poprawkowy

 

               Egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.