Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Agnieszka Łazińska - absolwentka roku 2021

Agnieszka Łazińska – Absolwent Roku 2021

Już po raz piętnasty została przyznana statuetka ABSOLWENT ROKU. Kapituła przyznając tytuł i statuetkę Absolwenta Roku wyróżnia ucznia, który osiągnął wysokie wyniki w nauce, wykonał wyróżniającą się pracę dyplomową oraz wykazał się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły.

ABSOLWENTEM ROKU 2021 została Agnieszka Łazińska uczennica klasy 4 LP b.

Gratulujemy!

Wicedyrektor Barbara Woźniak-Sołtyska