Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

DYPLOM 2018

 W kwietniu br. w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu odbył się wernisaż prac dyplomowych tegorocznych absolwentów. Dyplom ‘ 2018 to podsumowanie edukacji artystycznej z czterech specjalności: Tkaniny artystycznej, Technik rzeźbiarskich,  Projektowania graficznego oraz Realizacji intermedialnych.  Wystawę poprzedził egzamin teoretyczny z historii sztuki i egzamin praktyczny w wyniku, którego 34 uczniów otrzymało tytuł plastyka. Opiekę artystyczną wymienionych specjalności pełnili: Elżbieta Staniszewska, Barbara Żelawska, Cezary Jędrzejewski i Michał Jeżak,  nauczyciele rysunku i malarstwa: Anna Symela, Edyta Jaworska-Kowalska, Andrzej Jasiński oraz nauczyciel historii sztuki Anna Łaszanowska.
Wystawa prac dyplomowych to prezentacja dorobku młodych twórców  jakimi już są nasi absolwenci. Dyplom absolwenta szkoły plastycznej to końcowy rezultat pracy edukacyjnej, która kształtuje twórczą postawę wobec  siebie i świata. Sens pracy pedagoga w szkole artystycznej to obserwowanie i udział w procesie dojrzewania twórczego ale jest to też  ogromna  odpowiedzialność za kształtowanie wizerunku artystycznego ucznia. Bo przecież chodzi o to, aby w twórczości nie zatracić autonomii, oryginalności i różnorodności.  

Tegoroczne realizacje są potwierdzeniem, że jest to możliwe. Dyplomy  zwracają uwagę interesującymi rozwiązaniami plastycznymi, oryginalnością pomysłów, różnorodnością zastosowanych technik  i konwencji artystycznych oraz starannym wykonaniem.  

Tematy prac: „Jeszcze Polska…z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski” oraz „Inspiracja życiem i twórczością wybranego artysty” prezentują osiągnięcia młodych twórców z czterech specjalizacji, w projektowaniu graficznym, tkaninie artystycznej, technikach rzeźbiarskich oraz realizacjach intermedialnych.   

Prezentowane prace dyplomowe  ale także towarzyszące dyplomom prace z rysunku i malarstwa dają nadzieję, że być może już za kilka lat ich autorzy będą znanymi postaciami i będą wytyczać nowe drogi w sztuce. 

 

 Internetowa galeria realizacji dyplomowych