Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Konkurs językowo-plastyczny „Osterkarten” rozstrzygnięty

Protokół z posiedzenia Jury z dnia 15-05-2019r. dotyczącego Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Plastycznego ”Osterkarten- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim”, ogłoszonego przez Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.
Na konkurs nadesłano 45 prac plastycznych z 6 szkół podstawowych.

Szkoły, które przystąpiły do konkursu to:
PSP 1 Radom
PSP 3 Radom
PSP 4 Radom
PSP 17 Radom
PSP 20 Radom
PSP Sławno

Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
Edyta Jaworska-Kowalska- nauczyciel rysunku i malarstwa
Agnieszka Kaszuba-Sambor- nauczyciel języka niemieckiego
Bartłomiej Kopiński- nauczyciel projektowania graficznego

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z tematem, poprawność językową, oryginalność rozwiązań, samodzielność, staranność, wrażenie artystyczne.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Miejsce 1- Gabriela Nowak PSP 1
Miejsce 2 – Mikołaj Wójcicki PSP 17
Miejsce 3- Kornelia Kozera PSP 4

Wyróżnienie- Julia Bieniuk PSP Sławno
Natalia Wolszczak PSP 4

Wyżej wymienionych uczniów zapraszamy po odbiór nagród do siedziby Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta Aleja Grzecznarowskiego 13 Radom. Nagrody można odbierać od 27 maja 2019r. w bibliotece szkolnej.

Jury i organizatorzy dziękują uczestnikom za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierują również do wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.