Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

EGZAMIN WSTĘPNY 27 i 28 maja 2019r.

Egzamin Wstępny do Liceum Plastycznego (po 8 klasie szkoły podstawowej) i Liceum Sztuk Plastycznych (po 3 klasie gimnazjum) odbędzie się w dniach 27 i 28 maja 2019r o godz. 8.45.

Egzamin wstępny do LP obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka  dla gimnazjum

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania.

PRZYPOMINAMY: egzamin obowiązuje WSZYSTKICH KANDYDATÓW! Niezależnie od tego, na którym miejscu wybrali naszą szkołę. Niezgłoszenie się na egzamin dyskwalifikuje kandydata z dalszej rekrutacji.