Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Uwaga! Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Dniach 7, 8 i 9 marca 2018r. nie będą się odbywać zajęcia w popołudniowej szkole plastycznej z powodu rekolekcji dla szkół ponadgimnazjalnych.