Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Prezentacja prac uczniów Szkoły Popołudniowej